ISSN   Online: 1306 - 8555     Printed: 1306 - 8547

      Make Homepage    Letter to editor    Print Page

  Year: 2007    Volume: 2    Number: 2

International Journal of Science & Technology

       Year: 2007, Volume: 2, Number: 2

 S c i e n c e

 

B  i o l o g y

 
1-

The Hepatoprotective Effect of Bael Leaves (Aegle Marmelos) in Alcohol Induced Liver Injury in Albino Rats

Albino Ratlarda Alkolün Sebep Olduğu Karaciğer Yaralarında Bael Yapraklarının (Aegıe Marmelas) Hepatoproektif Etkisi

 
 

Vinodhini SINGANAN, Malairajan SINGANAN and Hazeena BEGUM

83-92
2-

Fatty Acid And Tocochromanol Patterns Of  Two Euphorbia Species (Euphorbia Orientalis L. Ve Euphorbia Macroclada Boiss.) (Euphorbiaceae)

İki Euphorbia L. (E.orientalis L. ve E. macroclada Boiss. ) (Euphorbiaceae) Türünün Tohum Yağ asidi ve Tokoferol içeriği

 
 

Eyüp BAĞCI

93-98

 

3-

 In Vitro Embryo Culture of Apricot, Prunus armeniaca L. cv. Hacıhaliloğlu

Hacıhaliloğlu Kayısı Çeşidinin İn Vitro Embriyo Kültürü

 

 

Hakan YILDIRIM, Engin TILKAT, Ahmet ONAY and Hasan.Çetin OZEN

99-104
 

4-

 

C h e m i s t r y

The Determination of Nickel in Some Plants with Reversed-Phase High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

Bazı Bitkilerde Yüksek Performanslı Sıvı kromatografisi (HPLC) ile Nikel Tayini

 
 

Harun ÇİFTÇİ, Ali ÖLÇÜCÜ and Tacettin ÇİFTÇİ

105-108

 

 

 

5-

 

M a t h e m a t i c s

An Efficient Method for Sixth-order Sturm-Liouville Problems

Sekizinci Mertebeden Strum-Liouville Problemleri İçin Etkili Bir Metot

 

 

Daniel LESNIC and Basem S. ATTILI

109-114
6-

Maximum Likelihood Estimators for Fitting The Pearsonian Type II System of Curves

Eğrilerin Pearsonian Tip II Sistemine Uydurmak İçin En Yüksek  Olabilirlik Tahmin Edicileri

 

 

Lipi B. MAHANTA and Dilip C. NATH

115-121
7-

Blow Up of Solution for a Nonlinear Reaction Diffusion Equation With Multiple Nonlinearities

Çok Katlı Lineer Olmayan Terimli Reaksiyon Difüzyon Denklemi İçin Çözümlerin Patlaması

 

 

Nejat POLAT

123-128
8-

 Mathematical Modelling of the Road Bumps Using Laplace Transform

Laplace Dönüşümü Kullanılarak Yol Çarpışmalarının Matematiksel Modellenmesi

 

 

S.A. OKE, T.A.O. SALAU, O.A. ADEYEFA, O.G. AKANBI and F.A. OYAWALE

129-141
     

E n g i n e e r i n g

 

C i v i l

 
9-

The Role of Weir Types in Entrainment of Air Bubbles

Hava Kabarcıklarının Akım İçerisine Sokulmasında Savak Tiplerinin Rolü

 

 

Ahmet BAYLAR and M. Emin EMIROGLU

143-154
10-

Earthquake Assessment of R/C Structures with Masonry Infill Walls

Dolgu Duvarlı Betonarme Yapıların Deprem Davranışlarının Değerlendirilmesi

 

 

Kasım Armağan KORKMAZ, Fuat DEMİR and Mustafa SİVRİ

155-164
11-

Nonlinear Transient Dynamic Response of Clamped Rectangular Plates on Two-Parameter Foundations by the Algorithm of the Singular Convolution

İki Parametreli Elastik Zemine Oturan Ankastre Dikdörtgen Plağın Tekil Konvolisyon Yöntemi ile Lineer Olmayan Dinamik Analizi

 

 

Ömer CİVALEK, Baki ÖZTÜRK  and  Altuğ YAVAŞ

165-177
 

12-

 

M e c h a n i c a l

A Comparison of Variational Iteration Method with Adomian’s Decomposition Method in Some Highly Nonlinear Equations

Bazı Yüksek Mertebeten Lineer Olmayan Denklemlerde Adomian Decomposition Methodu İle Variational Iterasyon Metodunun Bir Karşılaştırılması

 

 

D. D. GANJI,  M. NOUROLLAHI and M. ROSTAMIAN

179-188
 

Typesetting: Doc. Dr. M. Emin EMİROĞLU

E-mail: memiroglu@firat.edu.tr

 

© 2006 International Journal of Science and Technology   © All rights reserved.