DOKTORA VE DOÇENTLİK TEZLERİ


     YERL İKAYA Halis , Elazığ Veteriner Fakültesi'nin Kuruluşu On Yıllık Gelişimi ve Türk Veteriner Hekimlik Öğretimindeki Yeri ,, 1982 , Elazığ , Doktora Tezleri , F 6 - 001  
 TONBUL Saadettin , Kuzova-Hasandağı ve Çevresinin (Elazığ Batısı) Fiziki Coğrafyası ,, 1985 , Elazığ , Doktora Tezleri , F 6 - 002  
 TONBUL Saadettin , Kuzova-Hasandağı ve Çevresinin (Elazığ Batısı) Fiziki Coğrafyası (Harita ve Fotoğraflar) ,, 1985 , Elazığ , Doktora Tezleri , F 6 - 003  
 KOÇ Talat , Batı Karadeniz'de Uygulamalı  İklim Çalışması ,, 1992 ,  İstanbul , Doktora Tezleri , F 6 - 004  
 KUTLU M. Muhtar , Şavak Aşiretinde Göçer Hayvancılık ,, 1983 , Elazığ , Doktora Tezleri , F 6 - 005  
 KUTLU M. Muhtar , Şavak Aşiretinde Göçer Hayvancılık ,, 1984 , Elazığ , Doktora Tezleri , F 6 - 006  
 KAHRAMAN Nurettin , Sakarya Deltası ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi ,, 1992 ,  İstanbul , Doktora Tezleri , F 6 - 007  
 HAYL İ Selçuk , Erzincan Ovası'nın Beşeri ve  İktisadi Coğrafyası ,, 1995 , Elazığ , Doktora Tezleri , F 6 - 008  
 GÜNEK Halil , Darende Ovası ve Gürün Çevresinin Fiziki Coğrafyası ,, 1995 , Elazığ , Doktora Tezleri , F 6 - 009  
 KÖSE Abdullah ,  İspir ve Çevresinin Bölgesel Coğrafya Etüdü ,, 1991 , Erzurum , Doktora Tezleri , F 6 - 010  
 BULUT  İhsan , Beşeri ve iktisadi Coğrafya Açısından Bir Araştırma Erbaa Ovası ve Çevresi ,, 1992 , Erzurum , Doktora Tezleri , F 6 - 011  
 YAZICI Hakkı , Tercan Ovası ve Çevresinin Coğrafi Etüdü ,, 1991 , Erzurum , Doktora Tezleri , F 6 - 012  
 KES İC İ Ökkeş , Kilis Yöresinin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası ,, 1992 , Erzurum , Doktora Tezleri , F 6 - 013  
 Ç İTÇ İ M. Dursun , Elazığ Merkez Bucak Köylerinde Konut Folklorunun Kartografik Yöntemle  İncelenmesi ,, 1987 , Elazığ , Doktora Tezleri , F 6 - 014  
 Ç İTÇ İ M. Dursun , Elazığ Merkez Bucak Köylerinde Konut Folklorunun Kartografik Yöntemle  İncelenmesi ,, 1987 , Elazığ , Doktora Tezleri , F 6 - 015  
 TÜZEMEN Saliha , Olur'un Beşeri ve  İktisadi Coğrafyası ,, 1991 , Erzurum , Doktora Tezleri , F 6 - 016  
 Y İĞ İT Ali  , Sivrice Maden Yöresinin Mevzii Coğrafyası ,, 1994 , Elazığ , Doktora Tezleri , F 6 - 017  
 YILMAZ Osman , Tortum Çayı Havzası'nın Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası ,, 1991 , Erzurum , Doktora Tezleri , F 6 - 018  
 UZUN Sebahat , Kağızman ve Çevresinin Fiziki Coğrafyası ,, 1991 , Erzurum , Doktora Tezleri , F 6 - 019   
 ÇEL İK Mehmet , Antakya Süryani kadim Kilisesi -Doğuşu ve Gelişmesi- ,, 1985 , Erzurum , Doktora Tezleri , F 6 - 020      MET İN TUNCEL ,  İzmit Şehir Coğrafyası ,, 1971 ,  İ.Ü. Coğrafya Enst.  İstanbul , Doktora Tezleri , F 6 - 025  
 P.K. M İTCHELL , STUD İES  İN THE AGRAR İAN GEOGRAPHY OF MALTA ,, 1958 ,  İngiltere , Doktora Tezleri , F 6 - 026  
CERC İS İK İEL , MUĞLA VE ÇEVRES İN İN İKL İM İ ,, 1997 , F.Ü. Sos. bil. Enst. Elazığ , Doçentlik - Doktora Tez. , E 6 - 018 
SELAHATT İN ÇEL İK , Elazığ Merkez İlçesi'nde Nüfus ,, 1996 , F.Ü. Sos. Bil. Enst. Elazığ , Doçentlik - Doktora Tez. , E 6 - 019 
RIFKI SINDIR , Toprak Sınıflandırma Sistemleri ve Türkiye'de toprak coğrafyası Çalışmaları ,, 1998 , F.Ü. Sos. Bil. Enst. Elazığ , Doçentlik - Doktora Tez. , E 6 - 020 
KARA Hamdi , Le Devloppement de la Culture du Coton Dans la Plaine de Çukurova   Turquie   et Ses Consequences sur la Vie Rurale et L'Economie Agricole et  İndustrielle  ,, 1971 , Ankara , Doçentlik - Doktora Tez.  , E 6 - 001  
 HAYL İ Selçuk , Harput'un Tarihi Coğrafyası (Doktora Semineri) ,, 1992 , F.Ü. Sos. Bil. Enst. Coğ. Anb.  , Doçentlik - Doktora Tez.  , E 6 - 003  
 KARA Hamdi , Le Devloppement de la Culture du Coton Dans la Plaine de Çukurova   Turquie   et Ses Consequences sur la Vie Rurale et L'Economie Agricole et  İndustrielle  ,, 1971 , Ankara , Doçentlik - Doktora Tez.  , E 6 - 002  
 GÜNEK Halil , Doğu Anadolu Akarsularının Hidrografik Özellikleri (Doktora Semineri) ,, 1991 , F.Ü. Sos. Bil. Enst. Coğ. Anb.  , Doçentlik - Doktora Tez.  , E 6 - 004  
 GÜNEK Halil , Doğu Anadolu Akarsularının Hidrografik Özellikleri (Doktora Semineri) ,, 1991 , F.Ü. Sos. Bil. Enst. Coğ. Anb.  , Doçentlik - Doktora Tez.  , E 6 - 005  
 DAYAN Ergün , Tunceli ve Çevresi ,, 1992 , A.Ü. Fen-Ed. Fak. Coğ. Bl. Erzurum , Doçentlik - Doktora Tez.  , E 6 - 007  
 DAYAN Ergün , Tunceli ve Çevresi ,, 1992 , A.Ü. Fen-Ed. Fak. Coğ. Bl. Erzurum , Doçentlik - Doktora Tez.  , E 6 - 008  
 KALEL İOIĞLU Ejder , Şehir Coğrafyası Bakımından Van (Doçentlik Tezi) ,, 1980 , A.Ü. D.T.C.F. Ankara , Doçentlik - Doktora Tez.  , E 6 - 009  
 ÖZEY Ramazan , Bayburt ve Çevresinin Coğrafi Özelliklerine Genel Bir Bakış ,, 1988 , Bayburt , Doçentlik - Doktora Tez.  , E 6 - 010  
 ÖZÇAĞLAR Ali  , Ezinepazar Depresyonunun Coğrafyası ,, 1992 , A.Ü.D.T.C.F. Coğ. Bl. Ankara , Doçentlik - Doktora Tez.  , E 6 - 012  
 ÖZDEM İR M.Ali , Doğu Anadolu'nun Genel Özelliklede Volkan Jeomorfolojisi ve Doğu Anadolu Fayı (Doktora Semineri) ,, 1991 , F.Ü. Sos. Bil. Enst. Coğ. Anb.  , Doçentlik - Doktora Tez.  , E 6 - 006  
 TANDOĞAN Aleaddin , Rize ve Trabzon  İllerinden Seçilmiş iki Köyde Gurbetçilik ile Parsel Büyüklükleri, Toprak Mülkiyeti ve Tarım Ekonomisi Arasındaki  İlişkilerin  İncelenmesi ,, 1979 , A.Ü.D.T.C.F. Coğ. Bl. Ankara , Doçentlik - Doktora Tez.  , E 6 - 013  
 ÖZEY Ramazan , Serçeme Çayı Havzasının Coğrafi Etüdü ,, 1993 , M.Ü. At. Eğt. Fak. Sos. Bil. Eğt. Bl.   İstanbul , Doçentlik - Doktora Tez.  , E 6 - 011  
 AKKUŞ Akif , Acıpayam Havzası ,, 1992 , S.Ü. Eğt. Fak. Sos. Bil. Bl.  Konya , Doçentlik - Doktora Tez.  , E 6 - 014  
 KARABORAN H.H İLM İ , Hatay-Maraş Çöküntü Hendeğinde  İki Yeni Yerleşme Merkezi ,, 1982 , F.Ü. Ed.Fak. Coğ. Bl.  Elazığ , Doçentlik - Doktora Tez.  , E 6 - 015  
 KARABORAN H.H İLM İ , Hatay-Maraş Çöküntü Hendeğinde  İki Yeni Yerleşme Merkezi ,, 1982 , F.Ü. Ed.Fak. Coğ. Bl.  Elazığ , Doçentlik - Doktora Tez.  , E 6 - 016  
 GÖNEY Süha , Adana Ovaları ,, 1972 ,  İ.Ü. Coğ. Enst.   İstanbul , Doçentlik - Doktora Tez.  , E 6 - 017