Hoş Geldiniz!

Bugün : 19 Şubat 2020 Çarşamba 

D U Y U R U

Dergimizde merkezimizin amaçlarına uygun olarak “Doğu Anadolu Bölgesi” ile ilgili araştırmalara yer verilecek ve dergimiz yılda iki sayı olmak üzere nisan ve ekim aylarında yayınlanacaktır. Bu formattaki makaleler kabul edilmektedir.

1. Yayımlanması istenen makaleler, bilgisayar ortamında hazırlanıp, A4 formatında bilgisayar çıktısı olarak 3 nüsha teslim edilir. Nüshalardan ikisinde yazar ad(lar)ı ve adresleri belirtilmez.

2. Makale teslim edilirken, özgün bir yazı olduğunu ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmadığını belirten bir yazı (Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi) imzalanır.

3. Makalenin teslimi sırasında posta işlemlerinde kullanılmak üzere, birer 1 TL’lik 15 adet ve 50 kuruşluk 10 adet posta pulu, 10 adet 26x35 ebadında zarf ve bir plastik dosya ile 4 poşet dosya teslim edilir.

4. Hakem önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenen makalenin son şeklini gösteren bir nüsha yazı ile birlikte 3 ½ inch’lik micro floppy disk (disket) ya da CD ortamında teslim edilir.

5. Hakemlerden olumlu rapor alamayan makale yayınlanmaz ve yazarına iade edilmez; bu konuda idari ve adli bir sorumluluk kabul edilmez.


Tarih : 11 Haziran 2009 Perşembe
Hit : 3903

Copyright © F.Ü. Doğu Anadolu Araştırma ve Uygulama Merkezi