Hoş Geldiniz!

Bugün : 19 Şubat 2020 Çarşamba 

EDİTÖR/ Editor

 

Yrd.Doç. Dr. Handan ARSLAN

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

hcaglayan@firat.edu.tr

 

EDİTÖRLER KURULU/ Associate Editors

 

Veteriner Hekimliği-Yaşam Bilimleri

Veterinary and Life Sciences

Tıp ve Sağlık Bilimleri

Medical and Health Sciences

Doç. Dr. Abdullah ÖZEN

aozen1@firat.edu.tr

 

Teknik ve Mühendislik Bilimleri

Technical and Engineering Sciences

Yrd. Doç. Dr. Meral KAYA

merkay4@yahoo.com

Doç. Dr. Mustafa TAŞKIN

mtaskin@firat.edu.tr

 

Eğitim ve Sosyal Bilimler

Education and Social Sciences

Yrd.Doç. Dr. Handan ARSLAN

hcaglayan@firat.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Muhammet DÜŞÜKCAN

mdusukcan@firat.edu.tr

 

WEB EDİTÖRÜ/ Web Editor

Dr. Oğuzhan ÖZDEMİR

oguzhan@firat.edu.tr

 

YAZI İŞLERİ/ Editorial Secretary

Mehmet ÜNSALDI

unsaldim@hotmail.com

 

Yazışma Adresi/ Correspondence

Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Araştırma ve Uygulama Merkezi 23119 / ELAZIĞ

Tlf: 0-424-237 0000-4072

Fax:

E-mektup: daum@firat.edu.tr

Web: http://web.firat.edu.tr/daum/

Kapak/ Cover Design: Mehmet ÜNSALDI

Dizgi/ Composition: Mehmet ÜNSALDI

Baskı/ Print:

Tel:

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları (DAUM) dergisi Fırat Üniversitesi Senatosu ’nun 07.02.2003 tarih ve 2002-2003/7.5 sayılı kararı ile altı ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.


Tarih : 29 Eylül 2011 Perşembe
Hit : 7746

Copyright © F.Ü. Doğu Anadolu Araştırma ve Uygulama Merkezi