Hoş Geldiniz!

Bugün : 17 Kasım 2019 Pazar 

DERGİ YAZIM KURALLARI

 


 

Fırat Üniversitesi DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ARAŞTIRMALARI (DAUM) dergisinde aşağıdaki kurallara göre hazırlanmış özgün araştırma ürünü yazılar ile belirli bir konuyu yeterli sayıda kaynaktan araştırarak hazırlanmış derleme yazılar yazarların katkılarıyla yayınlanır. Yayınlanacak yayınlarda öncelik sırası, özgün araştırmalara verilir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmayacağına ve yayılma sırasına “Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları (Daum)  Dergisi Yayın Kurulu karar verir. Yayın kurulu konu ile ilgili sahada uzman kişilerden görüş alabilir. Dergide yayınlanacak yazıların Türkçe veya İngilizce olması tercih edilmekle beraber Almanca veya Fransızca yazılara da yer verilebilir.

 

Yazılar aşağıdaki genel yapı dikkate alınarak hazırlanmalıdır: 

 

 Sayfa Düzeni: Dergide yayınlanması istenen makaleler, 21x29,7 cm boyutundaki 1. hamur kağıda üstten 2,5 cm alttan 2,5 cm, sağdan 2,5 cm ve soldan 3,0 cm. iki kolon halinde, sütunlar arası genişlik 0.6 cm. boşluk olacak şekilde hazırlanmalıdır.

 

Yazı Karakterleri: Makaleler, windows uyumlu gelişmiş bir kelime işlemcide (Winword), ana başlıklar 12 punto ve alt başlıklar 10 punto Times New Roman bold, metin ise 10 punto Times New Roman olacak şekilde dizilmelidir. Metin bir satır aralıklı olarak yazılmalı, satır başı kullanılmayıp paragraflar arasında bir satır boşluk verilmelidir. Metin yazılırken hiçbir özel format (header, footer, heading.....vs.) kullanılmamalıdır. Makale, iki nüsha basılmış olarak ve disket kaydı ile birlikte yayın koordinatörlüğüne gönderilmelidir.

 

Yazı üzerindeki editörlük işlemleri bu disket kaydı üzerinde yapılmaktadır. Makaleler lazer çıktısı kullanılarak ofset olarak basılacaktır.

 

Makale Başlığı: Ortalanmış olarak 16 punto Times New Roman bold, büyük harflerle yazılmalıdır. Makale başlığı mümkün olduğu ölçüde kısa tutulmalıdır.

 

Yazar Adları: Makale başlığından sonra iki satır ortalanarak, unvan belirtmeksizin yazar adları küçük ve soyadları büyük harflerle, Times New Roman bold 10 punto ile yazılmalıdır. Birden fazla yazar tarafından hazırlanmış makalelerde yazar adları yan yana yazılarak virgül ile ayrılmalı, yazar adresleri yazar adlarınının hemen altında verilmelidir.  

 

Özet ve Abstract: Makalede çalışmanın ana noktalarını yansıtacak şekilde 100 kelime civarında bir Özet ve Abstract bulunmalıdır. Türkçe makalelerde özet, İngilizce makalelerde Abstract önce gelmeli ve ilgili başlık altında yazar adlarından hemen sonra bir satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Türkçe makalelerde, Abstract’tan önce makale başlığının İngilizcesi, İngilizce makalelerde ise Özet’ten önce makale başlığının Türkçesi yer almalıdır.

 

 Anahtar Kelimeler / Keywords: Özet’ten sonra en çok beş anahtar kelime ve Abstract’tan sonra en çok beş keywords yer almalıdır.

 

 Giriş: Özet yada Abstract’tan sonra iki satır boş bırakılarak, giriş başlığı altında çalışmanın amacı ve çalışma ile ilgili literatür özeti verilmeli ve numaralandırılmalıdır

 

Materyal ve Metot: Araştırmada kullanılan materyal ve uygulanan metot kısaca verilmelidir.

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma: Çalışmanın özelliğine göre, elde edilen sonuçlar Tartışma kısmında verilebileceği gibi, Sonuçlar başlığı altında verilebilir.

 

Teşekkür: Gerekirse Kaynaklardan önce teşekkür kısmına da yer verilebilir. Araştırmayı destekleyen kuruluşlar vb. gibi açıklamalar varsa bunlar bu kısımda belirtilmelidir.

 

Kaynaklar: Makale içinde atıfta bulunan kaynaklar yazar soyadlarına göre alfabetik sırada, kaynaklar başlığı altında verilmelidir. Makale içinde kaynağa değinme (yazar soyadı, yıl) şeklinde olmalıdır. Aynı yazarın, aynı yıl yazılmış birden fazla atıf yapıldığı takdirde bunlar a, b, c,.... şeklinde ayrılır. Örnek; (Gökalp, 1988), (Gökalp, 1988a)  Yazarların eserleri kaynaklarda gösterilirken aşağıdaki örneklere uygun olarak yazılmalıdır:

 

Yararlanılan eser bir makale ise;

Gökalp, H. Y., Yetim, H.., Kaya, M. And Ockerman, H.W.1988. Saprophytic and Pathogenic Bacteria Levels of Turkish Soudjouks Manufactured in Erzurum, Turkey. J. Food Prot. 51 (2), 121-125

 

Bildiri ise;

Gökalp, H.Y., Yetim, H., Karaçam, H. 1986 “Some Saprophytic and Pathogenic Bacteria Levels of Turkish Soudjouks Manufaktured in Erzurum, Turkey” Proceedings of 2nd. World Congress Fodborne Infections and Intoxications, 26-30 May 1986. Berlin (West), Vold.2,220.

 

Kitap ise;

Gökalp, H. Y., Nas, S. Ve Certel, M. 1992.Biyokimya-1 Temel Yapılar ve Kavramlar 466 s. Atatürk Üni.Yayın No: 722, Atatürk Üni. Ziraat Fak. Ofset Tesisi, Erzurum.

 

 YAZIM DÜZENİ

 

 Başlıklar: ÖZET, GİRİŞ, KAYNAKLAR gibi ana başlıklar, büyük harflerle yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. (Times New Roman 12 Punto) Başlıklardan önce iki satır, sonra ise bir satır boş bırakarak takip eden metin yazılmalıdır.

 

Ara Başlıklar: Kelimelerin  harfleri büyük, paragraf başından yazılmalıdır. Ara başlıklardan önce ve sonra birer satır boşluk bırakılmalıdır. (Times New Roman 10 Punto)

 

Formüller: Her türlü formül, bilgisayar ile yazılmalı ve yazı alanının soluna yaslanmalı, formül veya bağıntı veriliş sırasına göre yazı alanının sağ kısmına yaslanacak şekilde parantez içinde (1) şeklinde numaralandırılmalıdır. Her formülün altında ve üstünde birer satır boşluk bırakılmalıdır.

 

Şekiller ve Tablolar: Büyük çizimler mümkünse bilgisayarda çizilmeli, değilse aydıngere çini mürekkebi ile çizilmelidir. Şekil isimleri sıra ile numaralandırılmalı ve şekil altında sayfa ortalanarak yer almalıdır. Şekil ve tablolar metin içinde ilgili oldukları kısma konulmalı, alt ve üstlerde birer satır boşluk bırakılmalıdır. Tablolar sıra ile numaralandırılmalı, tablo başlıkları tablonun üstünde ve ortalanarak yer almalıdır. Grafik ve fotoğraflar şekil olarak nitelenmelidir. Metin içinde, her tablo veya şekil için en az bir atıf yer almalıdır.

 

Birimler: Yazıların tamamında SI birim sistemi kullanılmalıdır.

 

Ekler: Makalenin ana kısmı içinde yer almasına gerek olamayan ek bilgiler ve nütasyonlar, yazım kurallarına uygun şekilde EKLER olarak verilir.


 

 

 


Tarih : 26 Ocak 2009 Pazartesi
Hit : 8069

Copyright © F.Ü. Doğu Anadolu Araştırma ve Uygulama Merkezi