Hoş Geldiniz!

Bugün : 19 Şubat 2020 Çarşamba 
CİLT 7- SAYI 2

CİLT 7- SAYI 1 (EKİM 2008)

Tam Metni İndirmek İçin Lütfen Makale Başlığına Tıklayınız

 

Biyolojik Parçalanabilir Plastik: Polihidroksialkanatlar.

Engin GÜRTEKİN, Nusret ŞEKERDAĞ

 

Gabyon Sandık Uygulamasının Tersib Bendi ve Islah Sekilerinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması.

Ö. Faruk DURSUN

 

Genetik Algoritmalar Yönteminin Biyomedikal Verileri Üzerindeki Uygulamaları.

Arif GÜLTEN, Şengül DOĞAN

 

Çift Odalı Paletli Pompada Farklı Viskozitedeki Yağların İletimi.

İsmail TÜRKBAY, Nuri ŞEN

 

Diyarbakır Ovası Yeraltısularının Su Kalitesi Analizi .

Recep ÇELİK, Mualla ÖZTÜRK

 

PTA Yöntemiyle FeCrC Kaplanmış St-37 Çeliğinin Aşınma Özellikleri.

Ali Kaya GÜR, Ayhan ORHAN

 

Bir Üniversite Hastanesinde Görev Yapmakta Olan Sağlık Personelinin Kuş Gribi Konusunda Bilgi Düzeyleri.

Yasemin AÇIK, S. Erhan DEVECİ, Gamze SAYĞI, A. Ferdane OĞUZÖNCÜL, A. Tevfik OZAN, Berrak YILDIRIM, Hadice GÜRKAN, Esra ELÇİN UÇAK, Mustafa KARADAĞ, A. Enis GÜLLÜDAĞ, Murat AYGEN, Gülden KARLIDAĞ

 

Basit Bir Beton Çekme Test Cihazının Tasarımı.

Paki TURGUT, Necdet DEMİRHAN

 

A Different Vasectomy Tecnique in Rats.

Hüseyin TİMURKAN, Zahid PAKSOY

 

Kanola Metil Esterin Dizel Motorunun Performansına ve Emisyon Karekteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi.

Hanbey HAZAR

 

Diyarbakır Ovasının Statik ve Dinamik Su Seviyesi Haritalarının Çıkartılması, Karşılaştırılması.

Recep ÇELİK

 

Alman Puanter (German Shorthaired) Irkı Bir Köpekte Bilateral Kistik Bursitis Olecrani Olgusu ve Sağaltımı.

Ali HAYAT, M. Cengiz HAN, Fatih SAKİN

 

İzole Sıçan Miyometriyumunda Metabolik İnhibasyona Bağlı Kontraktil Baskılanmada Fosfokreatin/ Kreatin Kinaz Enerji Sisteminin Rolünün İncelenmesi.

Mete ÖZCAN, Ergül ALÇIN, Tuğrul KUZGUN, Ahmet AYAR

 

Ki-Kare Testi Üzerine.

Mehmet GÜNGÖR, Yunus BULUT

 

Elazığ’daki Bazı El Yapımı Yoğurtlarda Dioksinli Bileşik Düzeylerinin Belirlenmesi.

Osman ÇİFTÇİ

 

Küreselleşme Karşıtlarına Göre Küreselleşme Karşıtı Hareketlerin Nitelikleri.

Beyzade Nadir ÇETİN

 

Kültür – Kişilik ve Kimlik.

Halis Adnan ARSLANTAŞ

 

Chlorpyrifos Ethyl (Pestisit; İnsektisit)’in Barbus Rajanorum Mystaseus (Heckel, 1843) Üzerindeki Genotoksik Etkilerinin Eritrosit Mikronukleus Testi İle Belirlenmesi.

Ömer YILAYAZ

 

John Locke’un İman Anlayışı.

Mustafa ÜLGER

 

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Tezsiz Yüksek Lisans I. Dönem Öğrencilerinin Okul Deneyimi Uygula-malarına İlişkin Tutumları (Fırat Üniversitesi Örneği)

İ. Bakır ARABACI

 

Murat Nehrinin Elazığ İli Palu İlçesi Civarındaki Taşkın Seviyesinin Belirlenmesi.

Ö. Faruk DURSUN

 

Suç İşlemiş ve İşlememiş Şizofrenili Hastalarda Serum Çinko ve Bakır Düzeyleri.

Abdurrahim TÜRKOĞLU, Mehmet TOKDEMİR

 

Süt Endüstrisi Atıksuyunun Arıtımında Ardışık Kesitli Reaktöre Zeolit İlavesinin Etkisi.

Engin GÜRTEKİN

 

Tarihsel Kapitalizmden Güncel Kapitalizme Küreselleşme.

Ersan ERSOY

 

Diyarbakır Ovasının Yer Altı ve Yerüstü Su Potansiyeli, Pompa Verimlilik Haritalarının Çıkarılma-sı, Hidrojeolojik Analizi.

Recep ÇELİK

 

Ni/Ti Tozlarının GTA Yöntemiyle AISI 1020 Çeliği Yüzeyindeki Kaplamalarının Mikroyapı Özellikleri.

Mustafa AY, Ayhan ORHAN

 

Örgüt Kültürü.

Halis Adnan ARSLANTAŞ

 

Siyasi Küreselleşme Bağlamında Ulus Devlet Tartışmaları.

Beyzade Nadir ÇETİN

 

Siklobütan Halkalı Tiyosemikarbazon Türevli Schiff Bazlarının Tavşan Karaciğerindeki Yağ Asitlerine Etkisinin İncelenmesi.

Aysel SARI, Alaaddin ÇUKUROVALI

 

Ni – Cr Süper Alaşımlarına Molibden Katkısının Mikroyapı, Mekanik Özellik ve İletkenliğe Etkisinin Araştırılması.

Ertuğrul ÇELİK, Ömer ÇELİK

 

Zihniyet ve İktisat İlişkisi Çerçevesinde Ahilik Kurumu.

Taner TATAR, Mehmet DÖNMEZ

 

Kültür Şartlarındaki Tatlı Su Istakozlarının (Astacus leptodactylus Esch., 1823) Yumurtalı ve Yavrulu Dönemlerindeki Abdomen, Hepatopankreas ve Ovaryum Ağırlığı, GSİ ve HSİ Değerlerinin İncelenmesi.

Özden BARIM ÖZ


Tarih : 8 Temmuz 2009 Çarşamba
Hit : 5366

Copyright © F.Ü. Doğu Anadolu Araştırma ve Uygulama Merkezi