Hoş Geldiniz!

Bugün : 29 Ocak 2020 Çarşamba 

CİLT 5- SAYI 1 (EKİM 2006)

Tam Metni İndirmek İçin Lütfen Makale Başlığına Tıklayınız

Bitkisel Yağların Dizel Yakıt Özellikleri.

Figen BALO, İrfan KURTBAŞ, Halit Lütfi YÜCEL

 

İki İnekte Tespit Edilen Puerperal Hemoglobinüri ve Tedavisi.

Tolga KARAPINAR, Murat DABAK, Akın KIRBAŞ

 

Betonarme Demiri ve Beton Arasındaki Aderans Dayanımına Kür Koşullarının Etkisi.

Harun TANYILDIZI, Salih YAZICIOĞLUI

 

Malatya’daki Bazı Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinin Bakteriyel Florası .

Engin ŞEKER, Ayşe KILIÇ, Mikail ÖZCAN, Ünal İSPİR

 

Sola Abomazum Deplasmanlı Bir İnekteki Ultrasonografik Bulgular.

Tolga KARAPINAR Mustafa KÖM,, Murat DABAK

 

Tatlı Su Kaplumbağası (Mauremys caspicacCaspica Gmelin, 1774)’nda Karaciğer, Dalak, Böbrek ve Bağırsakların Aerob Bakteriler Yönünden İncelenmesi.

Mikail ÖZCAN, Ayşe KILIÇ, Necdet İlker KAN, Mustafa SARIEYYÜPOĞLU

 

Mesleki Eğitimde Uzaktan Eğitim Yoluyla Bilgisayar Destekli Tasarım ve Paylaşım.

Tuncay SEVİNDİK, Korhan KAYIŞLI

 

Salvia Aethıopıs L. (Lamiaceae) Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Bir Araştırma.

Mustafa ÖZKAN, Gülcan ŞENEL

 

Yetişkinlerin Mesleki Eğitimi.

Murat TUNCER

 

Vitamin C-6 Palmitat (VC6P)’ın Ağır Metal Uygulamasında Sıçanların Bazı Dokularındaki Yağ Asit Değerlerine Etkisi.

Alpaslan DAYANGAÇ, Ökkeş YILMAZ

 

Örgütlerde Vizyon ve Misyon Kavramı.

Fikret RAMAZANOĞLU, Birsen BAHÇECİ

 

Esnafların Meslek Kuruluşlarına ve Sivil Toplum Örgütlerine Bakış Açıları: Elazığ Sanayi Sitesi Örneği.

Erkan T. DEMİREL, Mehmet ÖLMEZ,Uğur ÇALIGÜLÜ

 

Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı ve Çevre Üzerindeki Etkisi.

Cumali İLKILIÇ, Rasim BEHÇET

 

Rize İlindeki Farklı İki Dereye Ait Agregaların Beton Yapımında Kullanılabilirliğinin Araştırılması.

Servet YILDIZ, Arzu BATMAZ, Z. Çınar ULUCAN

 

Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Internet Kullanımlarının Mesleki Gelişimlerine Etkisi (Elazığ İli Örneği).

Burcu GEZER, Yelda SEVİM

 

Keban Baraj Gölü’ndeki Tatlısu Istakoz (Astacus Leptodactylus Esch. 1823)’larının Malondialdehit Düzeyleri ve Glutatyon Peroksidaz Aktiviteleri Üzerine Cinsiyetin Etkisi.

Özden BARIM ÖZ, Fulya BENZER

 

Kirişsiz Döşemelerde Sürekli Tabla Teşkilinin Analizi.

Mehmet KARATAŞ, Ali Sayıl ERDOĞAN

 

Kesit Değişiminin Akış Karakteristikleri Üzerine Etkisi İle İlgili Deneysel Bir Çalışma.

Hasan GÜL, Duygu EVİN

 

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görev Sürelerinin Yaşadıkları Çatışmalar Üzerindeki Etkisi.

Habib ÖZGAN


Tarih : 1 Haziran 2009 Pazartesi
Hit : 3095

Copyright © F.Ü. Doğu Anadolu Araştırma ve Uygulama Merkezi