Anasayfa | Personel | Lisans Programı | Dersler | İletişim
  » 1. Yarıyıl
  » 2. Yarıyıl
  » 3. Yarıyıl
  » 4. Yarıyıl
  » 5. Yarıyıl
  » 6. Yarıyıl
  » 7. Yarıyıl
  » 8. Yarıyıl

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

VIII. YARIYIL

DKÖ412 Hz. Muhammed’in Söz ve Öğretileri      (2-0-2)

Hz. Muhammed’in sözleri (Hadis İlmi)’nin temel kavramları ve kaynakları. İnsanın kendisi, çevresi ile din ilişkisine dair hadis metinlerinin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi açısından ana hatlarıyla tanınması.

DKÖ414 Kültürler Arası Din Ve Ahlak Öğretimi (3-0-3)

Kültür kavramı, Kültürlerarası Kavramı, Ben ve Öteki, kültürlerarası eğitim, kültürlerarası çalışmaların önemi, kültürlerarası diyalog, kültürlerarası karşılaşmalarda kapsayıcı ve dışlayıcı yaklaşımlar, kültürlerarası din ve ahlak öğretiminin imkân ve sınırlılıkları, kültürlerarası din ve ahlak öğretiminin uzlaşı ve barış kültürünün oluşmasına ve gelişmesine katkıları, çeşitli ülkelerde din ve ahlak bilgisi öğretimi uygulamaları, çok kültürlü ortamlarda din ve ahlak bilgisi öğretimi yaklaşım ve uygulamaları.

DKÖ416 Din Öğretimi Bilimi    (3-0-3)

Temel kavramlar: Din, öğretim, bilim, din öğretimi, din öğretimi bilimi, din öğretiminin bilimselleşme süreci, din öğretimi biliminin bilimler arasındaki konumu, din öğretimi biliminin dili, din öğretiminde öğretim programı modelleri, din öğretiminin temelleri ve hedefleri, din ve öğretim ilişkisi, din öğretimi biliminin temel özellikleri, örgün din öğretimi, yaygın din eğitimi, din öğretiminin Türkiye’deki gelişimi, araştırma yöntemleri, din öğretiminin yaklaşımları ve dünyada din öğretimi uygulamaları.

EGT492 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi   (2-0-2)

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

EGT494 Öğretmenlik Uygulaması    (2-6-5)
   

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

 

 

 

© 2008 Copyright