MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PROGRAM GETİRİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

(ESKİ MEZUNLAR)

 
Bölüme Giriş Yılınız
Adınız  ve Soyadınız
Çalıştığınız Kuruluşun Adı
Çalıştığınız Kuruluştaki Göreviniz
Adresiniz
Telefon
e-mail
 

 

 

1.

Mühendislik problemlerini çözebilecek düzeyde teorik bilgiyi aldım.

2.

Teorik bilgileri mesleki problemleri çözmede başarıyla kullanabiliyorum.

3.

Problemlere akılcı ve eleştirel gözle bakma yeteneği kazandım.

4.

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri ve araçları kullanma becerisi kazandım.

5.

Kompleks değişkenler ve ayrık matematik konusunda öğrendiklerimi mesleki problemlerin çözümünde  etkin olarak kullanabiliyorum.

6.

Bir sistemi, sistem bileşenlerini ya da süreci analiz etme ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazandım.

7.

Takım çalışması yapabilme yeteneği kazandım.

8.

Mühendislik etiği ve sorumluluk bilincini kazandım.

9.

Aldığım Mühendislik eğitimi ile girişimcilik özelliği kazandım.

10.

Yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazandım.

11.

Mesleki bilgilerimi sürekli geliştirmenin ve güncel tutmanın önemini kavradım.

12.

Mühendislik problemlerinin çözümünde, problemin evrensel ve toplumsal etkilerini dikkate alarak çevre bilinci doğrultusunda çözmeyi öğrendim.

13.

Sosyal faaliyetlere katılma ve güncel sorunları takip etme bilincimi arttırdım.

14.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği programının size kazandırdığı ve kazandırmadığı yukarıda belirtilenlerin dışında belirtmek istediğiniz en önemli üç özelliği yazınız.

KAZANDIKLARIM

 KAZANAMADIKLARIM

1.

1.

2.

2.

3.

3.