AnasayfaGenel BilgilerEğitimYönetimAkademik Kadro AnabilimdallarıLaboratuvarİletişim ENGLISH

  KONFERANSLAR

   » ICPEA 2019
   » ICAAID 2019
   » FEEB 2011
   » URSI 2014
   » ICAIE 2017

  50.YIL ETKİNLİKLERİ

   » İLK MEZUNLARIMIZ
   » EMEĞİ GEÇENLER
   » ICAIE 2017
   » AÇILIŞ ETKİNLİKLERİ
   » MEZUNLAR TOPLANTISI

  GENEL

   » TV-Video Programlarımız
   » Öğrenci Değişim Programı
   » Fırat IEEE Student Branch
   » Elektro Teknoloji Kulübü
   » FPGA Topluluğu

  AKADEMİK

   » Bölüm Komisyonlarımız
   » Fak. ve Unv. Temsilcilerimiz
   » Akademik Yayınlar
   » Akademik Projeler

  LİSANS

   » Lisans Dersleri
   » Haftalık Ders Programı
   » Akademik Takvim
   » Eğitimde Yenilikler
   » Bitirme Projesi
   » Staj Yönergesi
   » Tasarım Dersi
   » Dal Seçimi

  Y.LİSANS / DOKTORA

   » Lisans Üstü Dersler
   » Tez Özetleri
   » Tez Yazım Kuralları
   » Akademik Takvim
   » Hazır Formlar
   » Otomasyon

  ANKETLER

   » Staj Yeri Anketi

  MÜDEK

   » MÜDEK nedir?
   » Tüzük
   » İlgili Linkler
   » Dersler
   » Program Profili
   » TYYÇ & Eğitim Amaçları İlişkisi
   » İstihdam Olanakları
   » Kabul ve Kayıt Koşulları
   » Kazanılan Derece
   » Mezuniyet Koşulları
   » Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
   » Önceki Öğrenimin Tanınması
   » Öğrenme Şekli
   » Üst Derece Programlarına Geçiş
   » Program Eğitim Amaçları
   » Program Çıktıları
   » Ders & Program Yeterlilikleri İlişkisi

  MEZUNLAR

   » Mezun Anketi
   » Mezunlar Toplantısı 2013
 MÜDEK nedir?

Mühendislik Dekanlar Konseyi (MDK) tarafından 2002 yılında kuruluşundan beri bir sivil toplum platformu olarak
faaliyet gösteren Mühendislik Değerlendirme Kurulu'na tüzel kişilik kazandırmak için bir süredir sürdürülmekte
olan çalışmaları "Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin" kurulması ile yeni
bir aşamaya gelmiş bulunuyor.

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (kısa adı MÜDEK), 25 Ocak 2007
tarihinde tüzel kişiliğini kazanmış ve ekte sunulan dernek tüzüğü 9 Şubat 2007 tarihinde Istanbul İl Dernekler
Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Derneğimiz Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) İstanbul Ofisi'nin
içindeki geçici adresinde faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır.

Derneğin kurucuları Mühendislik Değerlendirme Kurulu'nun mevcut ve eski üyeleri (13 kişi), önceki iki MDK
Genel Sekreteri, MÜDEK etkinliklerine ilk başından beri katkı vermiş olan 3 MÜDEK değerlendiricimiz ve bir tüzel
kişiden (KalDer) oluşmaktadır. Kurucuların listesi MÜDEK tüzüğünün son sayfasında yer almaktadır.

Yeni dernek yapısında, MÜDEK'in yönetimi Genel Kurul tarafından seçilecek 5 kişiden oluşan bir yönetim kurulu
tarafından gerçekleştirilecektir. İlk genel kurula kadar bu görev aşağıda adları yazılı 5 kurucu üyeden oluşan
MÜDEK Geçici Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilecektir.

MÜDEK Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri

Refik Üreyen (Başkan)

A. Erbil Payzın (Sayman)

Aydın Kosova (Üye)

Ayşe Erdem-Şenatalar (Üye)

Bülent E. Platin (Üye)

MÜDEK'in ana misyonu olan mühendislik eğitim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gerekli
çalışmalar ise derneğin Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (kısa adı MAK) adlı organı tarafından
gerçekleştirilecektir.

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin tüzel kişilik kazanması ile beraber,
2002 yılından beri bir sivil toplum platformu olarak çalışmakta olan Mühendislik Değerlendirme Kurulu'nun görev, yetki ve yükümlülükleri bu yeni derneğe devredilmektedir. Bu konudaki geçiş dönemi ilişkileri ve devir
kuralları MÜDEK tüzüğünün Geçici 2. maddesinde, aşağıdaki biçimde düzenlenmiştir:

a) "Mühendislik Değerlendirme Kurulu"nca daha önceden yapılmış olan tüm etkinlikler Dernek tarafından
yapılmış, yürütülmüş olan tüm program değerlendirmeleri Dernek tarafından yürütülmüş, bu programlara verilen
tüm değerlendirme raporları ve yetkinlik kararları Dernek tarafından verilmiş sayılır.

b) "Mühendislik Değerlendirme Kurulu"nca sürdürülmekte olan tüm etkinlikler Dernek tarafından
devralınmış, "Mühendislik Değerlendirme Kurulu"na yapılmış olan tüm program değerlendirme talepleri Derneğe
yapılmış sayılır.

c) "Mühendislik Değerlendirme Kurulu"nda Dernek kuruluşundan önce görev yapmış ve Dernek
kurulduğunda görev yapmakta olan üyeler aynı görev konum ve süreleri ile Derneğin "Mühendislik Eğitim
Programları Akreditasyon Kurulu"nda daha önce görev yapmış ve yapmakta olan üyeler olarak sayılırlar.

d) Derneğin kurulduğu tarihteki "Mühendislik Değerlendirme Kurulu" üyeleri, "Mühendislik Eğitim
Programları Akreditasyon Kurulu" olarak görev yapar ve bu görevlerini Derneğin ilk Genel Kurulu'nda ilgili
yönetmelik kabul edilene kadar, halen kullanılmakta olan "Mühendislik Değerlendirme Kurulu Çalışma Esasları"na
göre yürütürler. "Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu" ile ilgili yönetmeliğin Genel Kurul
tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmesi ile "Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu" üyeleri bu
yönetmelik uyarınca görevlerini sürdürürler.

e) "Mühendislik Değerlendirme Kurulu"na ulaşmış tüm belgeler Derneğe ulaşmış, "Mühendislik
Değerlendirme Kurulu"nca yapılmış tüm yazışmalar Dernek tarafından yapılmış sayılır.

f) "Mühendislik Değerlendirme Kurulu"nun daha önce yürüttüğü program değerlendirmelerinde program
değerlendiricisi ya da eş-değerlendirici olarak görev yapmış ya da halen görev yapmakta olanlar, Derneğin
"Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu"nun değerlendirici havuzunda program değerlendiricisi ya
da eş-değerlendirici olarak görev yapmış ya da görev yapmakta olan değerlendiriciler olarak sayılırlar.

Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) üyelerinin adları aşağıda verilmiştir:

Doç. Dr. A. Erbil Payzın Başkan

Prof. Dr. A.Hamit Serbest Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ahmet Aran Üye

Prof. Dr. Ayşe Erdem Şenatalar Önceki Başkan

Prof Dr. Bülent E. Platin Üye

Mustafa Çobanoğlu Üye

E. Orhan Örücü Üye (TMMOB Temsilcisi)

Salih Z. Arıman Üye (KalDer Temsilcisi)

MÜDEK yönetmelikleri halen MÜDEK Geçici Yönetim Kurulu ve MÜDEK-MAK'ın ortak çalışmasıyla hazırlanmakta
olup derneğin ilk Genel Kurulu'nda kabul edilmelerinin ardından yürürlüğe girecektir. Bu konudaki çalışmalarımız
belirli bir aşamaya geldiğinde, sizlere ayrıca bilgi vereceğiz.

MÜDEK'in dernekleşme sürecini açıklayan bu yazımızı ve ekteki MÜDEK tüzüğünün MDK üyesi Dekanlara
iletebilirseniz çok mutlu oluruz.

Saygılarımla,

Refik Üreyen

MÜDEK Geçici Yönetim Kurulu Başkanı

  MEZUNLARIMIZ

  MEZUNLARIN LİSTESİ
  MEZUN BİLGİ GİRİŞİ

  Yeni Eklenen Mezunlarımız
  2019-CEM TOPAL
  2013-FATİH ÖZCAN
  2017-ZEYNEP ALP
  2015-BUKET ÖRÜN
  2018-AHMET MERT ÇEVİRGEN
  1992-ESAT AYDIN
  2019-BİRKAN BEZGİNGÖL
  2019-ALİ TAŞKEN
  2012-MEHMET  ÖZER
  2012-MURAT UĞURLU

  MEZUN LİSTEMİZ' de
Toplam
1530 kişi kayıtlıdır.

  ANKETLER
Elazığ DMMA bünyesinde kurulan bölümünüz, Türkiye'de açılma tarihine göre sizce kaçıncı sıradadır?(01.09.2015)
ilk 5 (2393)
6-10 (779)
11-15 (111)
16-26 (390)
Fikrim yok (255)

:: tüm anketler ::

KISAYOLLAR
  KISAYOLLAR
 

Fırat Üniversitesi Ana sayfa

Mühendislik Fakültesi
Öğrenci İşleri Otomasyonu

Kütüphane Otomasyonu

Telefon Rehberi


Adres
 
Adres:
  Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elazığ / Türkiye
Telefon:
  +90-424-237-0000 / 5213
e-mail:
  fcakici@firat.edu.tr
Bölüm Adres Krokisi
  Kroki için Tıklayın...


  Sayfa Tasarım Ayhan AKBAL 2005 ELAZIĞ Tüm Hakları Saklıdır.
 IP niz :3.215.182.81  Aktif Ziyaretci :14  Toplam Görüntülenme:5474262  
Bu Site En Son 28.05.2012 12:05:49 tarihinde güncellenmiştir.