AnasayfaGenel BilgilerEğitimYönetimAkademik Kadro AnabilimdallarıLaboratuvarİletişim ENGLISH

  KONFERANSLAR

   » ICPEA 2019
   » ICAAID 2019
   » FEEB 2011
   » URSI 2014
   » ICAIE 2017

  50.YIL ETKİNLİKLERİ

   » İLK MEZUNLARIMIZ
   » EMEĞİ GEÇENLER
   » ICAIE 2017
   » AÇILIŞ ETKİNLİKLERİ
   » MEZUNLAR TOPLANTISI

  GENEL

   » TV-Video Programlarımız
   » Öğrenci Değişim Programı
   » Fırat IEEE Student Branch
   » Elektro Teknoloji Kulübü
   » FPGA Topluluğu

  AKADEMİK

   » Bölüm Komisyonlarımız
   » Fak. ve Unv. Temsilcilerimiz
   » Akademik Yayınlar
   » Akademik Projeler

  LİSANS

   » Lisans Dersleri
   » Haftalık Ders Programı
   » Akademik Takvim
   » Eğitimde Yenilikler
   » Bitirme Projesi
   » Staj Yönergesi
   » Tasarım Dersi
   » Dal Seçimi

  Y.LİSANS / DOKTORA

   » Lisans Üstü Dersler
   » Tez Özetleri
   » Tez Yazım Kuralları
   » Akademik Takvim
   » Hazır Formlar
   » Otomasyon

  ANKETLER

   » Staj Yeri Anketi

  MÜDEK

   » MÜDEK nedir?
   » Tüzük
   » İlgili Linkler
   » Dersler
   » Program Profili
   » TYYÇ & Eğitim Amaçları İlişkisi
   » İstihdam Olanakları
   » Kabul ve Kayıt Koşulları
   » Kazanılan Derece
   » Mezuniyet Koşulları
   » Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
   » Önceki Öğrenimin Tanınması
   » Öğrenme Şekli
   » Üst Derece Programlarına Geçiş
   » Program Eğitim Amaçları
   » Program Çıktıları
   » Ders & Program Yeterlilikleri İlişkisi

  MEZUNLAR

   » Mezun Anketi
   » Mezunlar Toplantısı 2013
 Tez Özetleri

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALININ  TEZ ÖZETLERİ

 

YÜKSEK LİSANS

 

YURTSEVEN, B.,

Ac-Ac Konverterden Beslenen Tek Fazlı Asenkron Motorun Pspıce Benzetimi

PARLAK, K. Ş.,

Tek Fazlı Asenkron Motorda Yol Alma, Devir Yönü ve Devir Sayısı Kontrolü

BİRLİKBAŞ, S.,

Adaptif Dijital Filtre Yapıları, Öğrenme Algoritmaları ve Uygulamaları

TUNCER, S.,

Değişken Hızlı Sürücü Sistemleri İçin Fuzzy Denetleyicili Yeni Bir Algoritmanın Geliştrilmesi ve Uygulaması

AYDIN, H.,

Sayısal Filtrelerin Tasarımı ve Mikrobilgisayarlarla Gerçekleştirilmesi

GÜNEŞ, M.,

Fotovoltaik Sistemin Sağladığı Elektrik Enerjisi İle Çalışan Bir Uygulama Sisteminin Tasarımı

TÜRKBAY, N.,

Bond Graf Modelinden Yararlanarak Parça -Parça Lineer Sistemlerin Transfer Matrisinin Bulunması

AKBAL, A.,

Mikrodalga Devrelerin Karakteristiğinin İki Boyutlu TLM Yöntemi İle Analizi

HAMAMCI,S., E.,

Katsayı Diyagram Metodu'nun Özel Durumlarda ve Mimo Sistemlerde Uygulanması

ÖZDEMİRCİ,E.,

Bir Elektrik Güç Sisteminde Yük Frekans Kontrolü İncelemesi ve Modellemesi

Abdulnasır YILDIZ

İki Doğru Akım Motorunun Aynı Yükü Beslemesi Durumunun Bond Graf Yöntemiyle İncelenmesi

Barış GÜRSU

Genetik Algoritmalar İle Dc-Ac Çeviricilerde Harmonik Eliminasyonu

Haluk Harun TUZSUZOĞLU

Bilgisayar Verilerinin Optimum Algoritmalar Kullanılarak Şifrelenmesi

Kemal BALIKÇI

Manyetik Alanların İnsana Olan Etkisinin İstatistiksel Analizi

Mehmet POLAT

İndüktans Ve Direnç Değişimlerinin Döner Asenkron Motorların Vektör Kontrolü Üzerindeki Etkileri

Musa ÇIBUK

Bilgisayar Ağlarını Kullanarak Bir Adım Motorunun Uzaktan Kontrolü

Sencer ÜNAL

Kendinden Uyartımlı Asenkron Generatörün Geçici Ve Sürekli Durum Davranışının Modellenmesi

Tülay AKBEY

Sürekli Zamanlı Sistemler İçin H¥ Kontrol Tekniği

Hakan ÇELİK

Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyonu İle Üç Fazlı Asenkron Motorun Hız Kontrolü

Ahmet Okan ŞEKER

Çok Seviyeli Ağırlıklandırılmış Bulanık Bağıntı Kural Madenciliği

Vedat ÇELİK

Geri Beslemeli Kontrol Sistemlerinde Kaotik Davranışların Tahmin Edilmesi

Şermin ALTAŞ

Üç Faz Giriş İki Faz Çıkışlı Matris Çeviriciden Beslenen  Tek Fazlı Asenkron  Motorun Pspıce Modellemesi

Abdülcelil KÜLEKÇİOĞLU

Değişken Gerilim Ve Frekanslı Tek Fazlı Ac-Ac Çeviriciden Beslenen Asenkron Motor Sürücü Tasarımı

Bünyamin SEZER

Rüzgar Santrallerinde Üretilen Gerilimin Genlik Ve Frekans Kararlılığı

Davut HANBAY

İkinci Dereceden Sigma-Delta Modülatörünün Pratik Olarak  Gerçekleştirilmesi Ve İncelenmesi

Dursun ÖZTÜRK

Küçük Güçlü Hidroelektrik Santrallerde Plc İle Otomatik Kontrol

İhsan BAYIR

Belirsizlik İçeren Dinamik Sistemlerin Lyapunov Metoduyla Kontrolü

 Kübra TUZSUZOĞLU

Matris Çeviriciden Beslenen Üç Fazlı Asenkron Motorun Vektör Kontrolünün Simulink İle Benzetimi

Mahmut Temel ÖZDEMİR

Küçük Güçlü Hidroelektrik Santrallerde Düşü, Debi, Yük Ve Verim İlişkileri

Mehmet SAMAN

Elektrik Devrelerinin Yapay Sinir Ağları İle Tanınması Ve Kontrolü

Mustafa CİVALEK

Bağlaç Diyagramı Yardımıyla Sistemlerin Kontroledilebilirliği Ve Gözlenebilirliği

Nurhak AYDOĞDU

Sayısal Rölelerle İletim Hattı Korumaları Üzerine Bir Model Çalışma

Yavuz EKEN

Veri Sıkıştırma Teknikleri

Abuzer ÇALIŞKAN

Evirgeç Beslemeli Senkron Motorlarda Çıkıklık Ve Amortisör Sargı Etkilerinin İncelenmesi Ve Vektör Kontrolü

Ülkü ÖZDEMİR

Senkron Relüktans Motorun Vektör Kontrolü

   

 

DOKTORA

 

ORHAN, A.,

Büyük Güçlü Senkron Motorların Vektör Kontrolü İçin Yeni Bir Yöntem

YILDIRIM, S.,

Yüksek Gerilimli Sistemlerde Elektrik Alanlarının Sınır Elemanları Yöntemi Yardımıyla İncelenmesi

Ali KARCI

Genetik Algoritmalarda Iraksama Ve Yerel Çözümde Kalma Problemlerinin Giderilmesi

Servet TUNCER

Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyonu Kullanan Beş Seviyeli İnverter Tasarımı Ve Uygulaması

İbrahim TÜRKOĞLU

Durağan Olmayan Işaretler Için Zaman – Frekans Entropilerine Dayali Akilli Örüntü Tanima

A. Hakan SELÇUK

Lineer Asenkron Motorlarda Uç Etkilerinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi

Ahmet ÇINAR

Çözüm Ağı Üretimi Ve Bu Ağlara Kuvvet Etkisi Analizinde Yapay Sinir Ağı Kullanımı

Arif GÜLTEN

Bağlaç Diyagramı Tekniğini Kullanarak Anahtarlı Devrelerin Modellenmesi Ve Simülasyonu İçin Bir Program

Asım KAYGUSUZ

Uniform Olmayan İletim Hatlarında Yıldırım Aşırı Gerilimlerinin S-Domeni Kullanılarak Analizi

Hayrettin CAN

Asenkron Motorların Düşük Hızlarda  Duyargasız Vektör Kontrolu

Muhsin Tunay GENÇOĞLU

Yüksek Gerilim İzolatörlerinde Atlama Olayının Yapay Sinir Ağları Kullanılarak İncelenmesi

Mehmet İlyas BAYINDIR

Ayrık Zaman Kayma Kipli Kontrol Yönteminin Servo Sistemlere Uygulanması

Mehmet KAYA

Çoklu Etmen Takviyeli Öğrenmeye Verimadenciliği Tabanlı Yeni Yaklaşımlar

Beşir DANDIL

Sinirsel Bulanik Denetleyicilerle Asenkron Motorun Dayanikli Hiz Denetimi

Bilal GÜMÜŞ

Sürekli Mıknatıslı Senkron Makinaların Bulanık Mantık Gözlemleyicisi Kullanarak Vektör Kontrolü

Burhan ERGEN

Kalp Seslerinin Pasif Akustik Görüntülenmesi Ve Hastalık Tespiti

Mustafa TÜRK

Çok Modlu Kaotik Davranışların Benzetimi Ve Gerçekleştirilmesi

  MEZUNLARIMIZ

  MEZUNLARIN LİSTESİ
  MEZUN BİLGİ GİRİŞİ

  Yeni Eklenen Mezunlarımız
  2019-CEM TOPAL
  2013-FATİH ÖZCAN
  2017-ZEYNEP ALP
  2015-BUKET ÖRÜN
  2018-AHMET MERT ÇEVİRGEN
  1992-ESAT AYDIN
  2019-BİRKAN BEZGİNGÖL
  2019-ALİ TAŞKEN
  2012-MEHMET  ÖZER
  2012-MURAT UĞURLU

  MEZUN LİSTEMİZ' de
Toplam
1530 kişi kayıtlıdır.

  ANKETLER
Elazığ DMMA bünyesinde kurulan bölümünüz, Türkiye'de açılma tarihine göre sizce kaçıncı sıradadır?(01.09.2015)
ilk 5 (2393)
6-10 (779)
11-15 (111)
16-26 (390)
Fikrim yok (255)

:: tüm anketler ::

KISAYOLLAR
  KISAYOLLAR
 

Fırat Üniversitesi Ana sayfa

Mühendislik Fakültesi
Öğrenci İşleri Otomasyonu

Kütüphane Otomasyonu

Telefon Rehberi


Adres
 
Adres:
  Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elazığ / Türkiye
Telefon:
  +90-424-237-0000 / 5213
e-mail:
  fcakici@firat.edu.tr
Bölüm Adres Krokisi
  Kroki için Tıklayın...


  Sayfa Tasarım Ayhan AKBAL 2005 ELAZIĞ Tüm Hakları Saklıdır.
 IP niz :3.215.182.81  Aktif Ziyaretci :11  Toplam Görüntülenme:5474279  
Bu Site En Son 28.05.2012 12:05:49 tarihinde güncellenmiştir.