AnasayfaGenel BilgilerEğitimYönetimAkademik Kadro AnabilimdallarıLaboratuvarİletişim ENGLISH

  KONFERANSLAR

   » ICPEA 2019
   » ICAAID 2019
   » FEEB 2011
   » URSI 2014
   » ICAIE 2017

  50.YIL ETKİNLİKLERİ

   » İLK MEZUNLARIMIZ
   » EMEĞİ GEÇENLER
   » ICAIE 2017
   » AÇILIŞ ETKİNLİKLERİ
   » MEZUNLAR TOPLANTISI

  GENEL

   » TV-Video Programlarımız
   » Öğrenci Değişim Programı
   » Fırat IEEE Student Branch
   » Elektro Teknoloji Kulübü
   » FPGA Topluluğu

  AKADEMİK

   » Bölüm Komisyonlarımız
   » Fak. ve Unv. Temsilcilerimiz
   » Akademik Yayınlar
   » Akademik Projeler

  LİSANS

   » Lisans Dersleri
   » Haftalık Ders Programı
   » Akademik Takvim
   » Eğitimde Yenilikler
   » Bitirme Projesi
   » Staj Yönergesi
   » Tasarım Dersi
   » Dal Seçimi

  Y.LİSANS / DOKTORA

   » Lisans Üstü Dersler
   » Tez Özetleri
   » Tez Yazım Kuralları
   » Akademik Takvim
   » Hazır Formlar
   » Otomasyon

  ANKETLER

   » Staj Yeri Anketi

  MÜDEK

   » MÜDEK nedir?
   » Tüzük
   » İlgili Linkler
   » Dersler
   » Program Profili
   » TYYÇ & Eğitim Amaçları İlişkisi
   » İstihdam Olanakları
   » Kabul ve Kayıt Koşulları
   » Kazanılan Derece
   » Mezuniyet Koşulları
   » Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
   » Önceki Öğrenimin Tanınması
   » Öğrenme Şekli
   » Üst Derece Programlarına Geçiş
   » Program Eğitim Amaçları
   » Program Çıktıları
   » Ders & Program Yeterlilikleri İlişkisi

  MEZUNLAR

   » Mezun Anketi
   » Mezunlar Toplantısı 2013
 Staj Yönergesi

Staj Yapacak Öğrencilerimiz için

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

1)      Bu Yönergenin hazırlanmasında, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Pratik Çalışma Yönergesi esas alınmıştır.

2)      Öğrenciler staj yerini kendisi bulur, kurumların staj kontenjanı gelince ilan edilir.

3)      Staj yerini kendisi bulan öğrencilerin, staj yerinin kabul yazısını bahar yarıyılı sonuna kadar staj komisyonuna onaylatmaları gerekmektedir.

4)      Staj başvurularında, kurumlar tarafından istenen öğrenci ve staj bilgilerini içeren yazı, bölümden alınır.

5)      Staj yapacak olan öğrencinin sigortasının yapılması yasal zorunluluktur. Staj dönemleri Dekanlık tarafından belirlenir ve öğrenciler bu dönemlerden birinde stajını yapar.

6)      İki staj aynı kurumda/işyerinde yapılamaz.

7)      Mesleki Uygulama 1 ve 2 dersleri hem güz yarıyılında, hem de bahar yarıyılında açılmaktadır. Öğrencilerin yapacakları staj sunumlarına ilişkin program, güz döneminin üçüncü ya/da dördüncü haftasında duyurulur.

8)      Öğrenci, bir işyeri için staj kabul yazısı varsa, staj komisyonunun bilgisi ve onayı dışında başka bir işyerinde staj yapamaz.

9)      Staj yapılacak işyerinde, en az 1 (bir) Elektrik/Elektronik/Elektrik-Elektronik Mühendisi olmalı ve bilgileri defterde açık şekilde belirtilmelidir.

10)  Öğrenci, yarıyıl sonu sınavları döneminde staj kabul yazısı, iki fotoğraf ve staj defteri ile bölüm sekreterliğine başvurarak işlemlerini yaptırır. Alacağı belgeler ile staj yapacağı kuruma gider ve ilgili belgeleri kuruma teslim eder.

11)  Öğrencinin staj yapacağı yerin tüzük, yönetmelik, disiplin, iç yönerge ve çalışma kurallarına uyması zorunludur.

12)  Her staj en az 20 gündür. Öğretim dönemleri içerisinde (sınav haftaları da dahil), devam mecburiyeti olan öğrenciler kesinlikle staj yapamaz.

13)  a. Staj defteri mürekkepli ya da tükenmez kalemle günlük iş planına göre düzgün bir şekilde elle yazılmalı; çok gerekli olan fotoğraflar, çizimler ve projeler metin içinde diğerleri de defterin ekinde verilmelidir.

b. Staj defteri günlük yazılmalı, yazılanlar işyeri ile uyumlu olmalı ve yazılanların tümü bilinmelidir. Defter resimlerle ya da şekillerle doldurulmamalıdır.

c. Defterde ilgili yerlerde, kurum kaşe ve/veya mühürü mutlaka vurulmalıdır. Her sayfada, sorumlu kişinin imzası olmalıdır.

d. Staj defterlerinin başında staj yerinin organizasyonu ve faaliyetleri hakkında bilgi verilmelidir (en fazla 3 sayfa olabilir).

14)  Staj sonunda, staj değerlendirme formu kurum tarafından doldurulduktan sonra posta ile bölüme gönderilebilir ya da gizli kaşesi taşıyan kapalı ve mühürlü zarf içinde öğrenciye teslim edilebilir. Değerlendirme formu kapalı zarf içinde öğrenciye teslim edilmişse, öğrenci bölüme teslim etmelidir.

15)  Defter ve (öğrenciye teslim edilmişse) staj değerlendirme formu öğretim yılının ilk 15 günü içerisinde (Mesleki Uygulama 1 ve 2 dersleri alınmasa dahi) bölüme imza karşılığında teslim edilmelidir. Defterler öğrenciye geri verilmeyeceğinden dolayı, öğrenci teslim edilmeden önce sunum hazırlıkları için gerekli dokümanları almalıdır.

16)  Öğrenciler, öğretim yılının ilk 15 günü içerisinde staj değerlendirme formunun bölüme ulaşıp ulaşmadığını öğrenmelidirler. Eğer ulaşmamış ise staj yaptıkları kurumla iletişime geçerek, formların bölüme ulaşmasını sağlamalıdır.

17)  Stajı kabul edilmeyen öğrenciler sunuma alınmaz. Sunumlar sonrasında kalınırsa (istisnai bir durum yoksa) tekrar staj yapılmaz, fakat ders ve sunum tekrarlanır.

18)  Staj sunumları en az üç (3) kişiden oluşan jüri tarafından değerlendirilir. Bölümün bütün Öğretim Elemanları (Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlileri) jürilerde görev alırlar.

19)  Hazırlık programını başarıp intibakı yapılan dikey geçiş öğrencileri, birinci stajdan muaf tutulurlar. İlgili öğrenciler, ikinci stajını en erken 3. sınıftan sonra yapabilirler.

20)  İlgili dönemde staj sunumu yapan öğrenciler, kendi gruplarının dışında en az bir grup staj sunumu daha dinlemelidir

21)  İlk defa staj yapacak olan 2. sınıf öğrencileri önceden en az iki grup staj sunumu dinlemelidir. Bunun için gerekli duyurular Bölüm Başkanlığınca yapılmalıdır.

22)  Mesleki Uygulama 1 ve 2 derslerinden başarılı olan öğrencilerin staj yaptığı işyeri bilgilerini de içeren listeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.

23)  Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde ancak aşağıda verilen durumlarda öğrenci staj yapabilir:

a. Mesleki Uygulama 1 ve/veya 2 dersleri hariç tüm derslerinden başarılı olanlar,

b. Sınav haftalarını kapsamayacak tarihlerde olmak şartıyla, bulunduğu dönemdeki derslerin hiç birinden devam mecburiyeti olmayanlar.

24)  Stajını yaptığı halde, GNO’su 1.80’in altında kalan ve 3. sınıftan Mesleki Uygulama 1 dersine kaydolamayan öğrencilerin staj sunumu ilgili yıl içerisinde yaptırılacaktır. Alacağı not saklanacak, öğrenci barajı geçtikten sonraki yıl içerisinde Mesleki Uygulama 1 dersini alacak ve notu girilecektir. İlgili öğrenciler, 2. stajlarını daha sonra yapabileceklerdir.

  MEZUNLARIMIZ

  MEZUNLARIN LİSTESİ
  MEZUN BİLGİ GİRİŞİ

  Yeni Eklenen Mezunlarımız
  2019-CEM TOPAL
  2013-FATİH ÖZCAN
  2017-ZEYNEP ALP
  2015-BUKET ÖRÜN
  2018-AHMET MERT ÇEVİRGEN
  1992-ESAT AYDIN
  2019-BİRKAN BEZGİNGÖL
  2019-ALİ TAŞKEN
  2012-MEHMET  ÖZER
  2012-MURAT UĞURLU

  MEZUN LİSTEMİZ' de
Toplam
1530 kişi kayıtlıdır.

  ANKETLER
Elazığ DMMA bünyesinde kurulan bölümünüz, Türkiye'de açılma tarihine göre sizce kaçıncı sıradadır?(01.09.2015)
ilk 5 (2393)
6-10 (779)
11-15 (111)
16-26 (390)
Fikrim yok (255)

:: tüm anketler ::

KISAYOLLAR
  KISAYOLLAR
 

Fırat Üniversitesi Ana sayfa

Mühendislik Fakültesi
Öğrenci İşleri Otomasyonu

Kütüphane Otomasyonu

Telefon Rehberi


Adres
 
Adres:
  Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elazığ / Türkiye
Telefon:
  +90-424-237-0000 / 5213
e-mail:
  fcakici@firat.edu.tr
Bölüm Adres Krokisi
  Kroki için Tıklayın...


  Sayfa Tasarım Ayhan AKBAL 2005 ELAZIĞ Tüm Hakları Saklıdır.
 IP niz :3.215.182.81  Aktif Ziyaretci :23  Toplam Görüntülenme:5474294  
Bu Site En Son 28.05.2012 12:05:49 tarihinde güncellenmiştir.