AnasayfaGenel BilgilerEğitimYönetimAkademik Kadro AnabilimdallarıLaboratuvarİletişim ENGLISH

  KONFERANSLAR

   » ICPEA 2019
   » ICAAID 2019
   » FEEB 2011
   » URSI 2014
   » ICAIE 2017

  50.YIL ETKİNLİKLERİ

   » İLK MEZUNLARIMIZ
   » EMEĞİ GEÇENLER
   » ICAIE 2017
   » AÇILIŞ ETKİNLİKLERİ
   » MEZUNLAR TOPLANTISI

  GENEL

   » TV-Video Programlarımız
   » Öğrenci Değişim Programı
   » Fırat IEEE Student Branch
   » Elektro Teknoloji Kulübü
   » FPGA Topluluğu

  AKADEMİK

   » Bölüm Komisyonlarımız
   » Fak. ve Unv. Temsilcilerimiz
   » Akademik Yayınlar
   » Akademik Projeler

  LİSANS

   » Lisans Dersleri
   » Haftalık Ders Programı
   » Akademik Takvim
   » Eğitimde Yenilikler
   » Bitirme Projesi
   » Staj Yönergesi
   » Tasarım Dersi
   » Dal Seçimi

  Y.LİSANS / DOKTORA

   » Lisans Üstü Dersler
   » Tez Özetleri
   » Tez Yazım Kuralları
   » Akademik Takvim
   » Hazır Formlar
   » Otomasyon

  ANKETLER

   » Staj Yeri Anketi

  MÜDEK

   » MÜDEK nedir?
   » Tüzük
   » İlgili Linkler
   » Dersler
   » Program Profili
   » TYYÇ & Eğitim Amaçları İlişkisi
   » İstihdam Olanakları
   » Kabul ve Kayıt Koşulları
   » Kazanılan Derece
   » Mezuniyet Koşulları
   » Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
   » Önceki Öğrenimin Tanınması
   » Öğrenme Şekli
   » Üst Derece Programlarına Geçiş
   » Program Eğitim Amaçları
   » Program Çıktıları
   » Ders & Program Yeterlilikleri İlişkisi

  MEZUNLAR

   » Mezun Anketi
   » Mezunlar Toplantısı 2013

 VİZYONUMUZ

Yürüttüğü lisans ve lisansüstü eğitim programları aracılığıyla öğrencilerine genel ve mesleki eğitim vermek; bilimin gelişimine katkıda bulunmak, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına destek olmak üzere temel ve uygulamalı araştırmalar yapan Fırat Üniversitesinin yüklendiği özgörev doğrultusunda; Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, aşağıdaki eğitim amaçlarını belirlemiştir.

Programımızın eğitim amaçları;

• Ülkemizin önde gelen kamu ve özel kuruluşlarının Ar-Ge, üretim, planlama, işletme vb. birimlerinde çalışıyor olmak

• Ulusal veya uluslararası bilimsel ve teknolojik projelerde yer almak

• Kendi öncülüğünde veya ortaklıklar halinde ulusal/uluslararası ticari hayata atılmış olmak

• Hayat boyu öğrenme yaklaşımı içerisinde, kendini geliştirmek üzere çeşitli sertifika ve eğitim programlarına katılmaktır.

 

Elektrik-Elektronik Mühendisleri yetiştirmektir.

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Program Çıktıları;

Bölümümüzde eğitim görerek mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerimize, bu süreçte kazandırmak istediklerimiz şunlardır:

 • Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerine uygulama becerisi.

 • Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun modelleme ve analiz yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

 • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.

 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.

 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Programın belli başlı paydaşları olarak; öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, fakültemizin diğer bölümleri, üniversite içerisinde ders aldığımız diğer bölümler, üniversite üst yönetimi, ilimizdeki lise son sınıf öğrencileri, mezunlarımız ve mezunlarımızın işverenleri alınmıştı Öncelikle, yeni mezunlarımız için hazırlanan anket çalışması yapılmıştır. Yapılmaya başlanan ve önümüzdeki yıllarda da sürdürülecek olan mezun ve işveren anketleri aracılığıyla bu düzenlemelerin eğitim amaçlarımızı sağlama doğrultusunda ne derecede başarılı olduğu sürekli olarak gözlenecektir.

  MEZUNLARIMIZ

  MEZUNLARIN LİSTESİ
  MEZUN BİLGİ GİRİŞİ

  Yeni Eklenen Mezunlarımız
  2019-CEM TOPAL
  2013-FATİH ÖZCAN
  2017-ZEYNEP ALP
  2015-BUKET ÖRÜN
  2018-AHMET MERT ÇEVİRGEN
  1992-ESAT AYDIN
  2019-BİRKAN BEZGİNGÖL
  2019-ALİ TAŞKEN
  2012-MEHMET  ÖZER
  2012-MURAT UĞURLU

  MEZUN LİSTEMİZ' de
Toplam
1530 kişi kayıtlıdır.

  ANKETLER
Elazığ DMMA bünyesinde kurulan bölümünüz, Türkiye'de açılma tarihine göre sizce kaçıncı sıradadır?(01.09.2015)
ilk 5 (2393)
6-10 (779)
11-15 (111)
16-26 (390)
Fikrim yok (255)

:: tüm anketler ::

KISAYOLLAR
  KISAYOLLAR
 

Fırat Üniversitesi Ana sayfa

Mühendislik Fakültesi
Öğrenci İşleri Otomasyonu

Kütüphane Otomasyonu

Telefon Rehberi


Adres
 
Adres:
  Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elazığ / Türkiye
Telefon:
  +90-424-237-0000 / 5213
e-mail:
  fcakici@firat.edu.tr
Bölüm Adres Krokisi
  Kroki için Tıklayın...


  Sayfa Tasarım Ayhan AKBAL 2005 ELAZIĞ Tüm Hakları Saklıdır.
 IP niz :3.215.182.81  Aktif Ziyaretci :12  Toplam Görüntülenme:5474258  
Bu Site En Son 28.05.2012 12:05:49 tarihinde güncellenmiştir.