ELEKTROTEKNİK 1 / DERS İÇERİĞİ

DERSİN KODU                  : EMÜ-111

DERSİN ADI                      : ELEKTROTEKNİK-I

YIL / SÖMESTR               : 1 / GÜZ

ÖN KOŞUL(LAR)             :-

KREDİ (TİP)                      : 4 (ZORUNLU)

DERSİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ   : Doç. Dr. Yakup DEMİR

TAKİP EDİLEN KİTAP/MATERYAL: Elektroteknik-I Ders Notları. Prof. Dr. Ş. Hoşağası. Linear and Nonlinear Circuits. O.L. Chua, C.A. Doser, E.S. Kuh, Mcgraw-Hill, 1987. Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği’ne Giriş. Çeviren: Erhan Akın, Nobel Yayın Dağıtım, 2003.

DERSİN İÇERİĞİ: Birim sistemleri. İletkenler ve  yalıtkanlar. Elektrik akımının etkileri. Elektriksel büyüklüklerin tanımı, ölçülmesi ve ölçü aletleri. Isının direnç üzerindeki etkisi. Eşdeğer direnç hesabı. Gerilim ayarlama yöntemleri. Elektriksel iş ve güç. Elektrik enerjisinin ısıya dönüşümü. Gerilim düşümü. Elektrik devrelerinde yasalar ve teoremler. Kondansatör. İndüktans. Manyetik devreler.

KONULAR:

Hafta

Konular

1

Birim sistemleri. Elektriğin tanımı. İletkenler ve yalıtkanlar. Elektrik akımının etkileri.

2

Devre elemanlarının sembolleri. Akım, gerilim ve direnç’in tanımları ve ölçülmesi. D.a.’ın tanımı.

3

Voltmetre ve ampermetrenin ölçü sınırının genişletilmesi. Isının direnç üzerindeki etkisi.

4

Eşdeğer direnç hesabı. Yıldız-üçgen direnç dönüşümleri. Lineer olmayan direnç tanımı.

5

Gerilim ayarlama yöntemleri. Kirchhoff Yasaları. Direnç’in akım-gerilim ölçümüyle bulunması.

6

Direnç’in Wheatstone köprüsü ile ölçülmesi. Zamana göre değişen grafiklerin integrali ve türevi.

7

Elektriksel iş ve güç. Elektrik enerjisinin ısıya dönüşümü. Hatlarda enerji kaybı ve gerilim düşümü.

8

Gerilim kaynağının, eşdeğer devresi, seri ve paralel bağlanması. Maksimum güç teoremi.

9

Thevenin ve Norton eşdeğerleri. Kaynak dönüşümü. Thevenin ve Norton teoremleri.

10

Süperpozisyon  teoremi. Kondansatör, seri ve paralel bağlanmaları ve d.a.’daki davranışı.

11

Manyetik devreler. İndüktansın yapısı ve tanımı. İndüktansın seri ve paralel bağlanması

12

İndüktansın d.a.’daki davranışı.

13

Histeresiz ve fuko kayıpları.

14

Akımın kimyevi etkisi. Pil ve akümülatör. Elektromekanik enerji dönüşümü.

DERSİN AMAÇLARI: Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin temelini oluşturan bilgileri, elemanları, yasaları ve teoremleri öğretmek. Elemanların, bulundukları bir devrede tanım bağıntısına göre nasıl bir davranış gösterebileceğini tahmin edebilmeyi sağlamak. Bir devreye ilişkin formülasyonu oluşturmak. Bir devreyi, yasaları ve/veya teoremleri kullanarak çözmek. 

DERSİN ÇIKTILARI: (Parantez içerisindeki rakamlar program çıktılarına ait numaralardır).

Öğrenciler aşağıdakileri yapabilecektir: Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde kullanılan birimleri ve bu birimlerin temel birimler cinsinden karşılığını açıklamak (1). Elektrik kavramı ile akım, gerilim, direnç tanımlarını ve akımın canlılar üzerindeki etkilerini bilmek (1,6). Elektrik ve elektronik devrelerde kullanılan bazı temel elemanları, uç denklemleri ile tanıtmak (1,2). Bir devrede, eşdeğer direnci hesaplayabilmek (1,2). Lineer ve lineer olmayan dirençleri ve özelliklerini açıklayabilmek (9). Bir devrenin formülasyonunu ve çözümünü, yasaları ve/veya teoremleri kullanarak gerçekleştirmek (1,2,11). Hatlarda enerji kaybı ve gerilim düşümünün önemini ve hesabını açıklamak (2,8,12). Zamana göre çizilmiş grafiklerin, integralinin ve türevinin değişimlerini çizebilmek (1,2,11). Kondansatör ve indüktansın d.a.’daki davranışlarını bilmek (1,2). Manyetik devrelerin özelliklerini bilmek (11)

DEĞERLENDİRME:[1. ara sınav notunun %20’si + 2. ara sınav notunun %30’u + yarıyıl sonu sınav notunun %50’si] alınır. Sınıfa Bağıl Değerlendirme Sistemi uygulanarak öğrencinin başarı durumu belirlenir.

 

DERS VE PROGRAM ÇIKTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Program çıktıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

EMÜ 111