ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TARİHİ 2 / DERS İÇERİĞİ

DERSİN KODU                  : AİT 210

DERSİN ADI                      : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II

SÖMESTR                          : BAHAR

ÖN KOŞUL(LAR)             :-

KREDİ (TİP)                      : 2 (ZORUNLU)

DERSİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ   :  Yard. Doç. Dr. Ö. Osman UMAR

DERSİN İÇERİĞİ             : Türk İnkılâbının Stratejisi, Siyasal Alanda Yapılan  İnkılaplar: Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükun Dönemi, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Çok Partili Hayata Geçme Denemesi ve Bazı İç Siyasi Olaylar, Sosyal ve Toplumsal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, 1923-1932 Yılları Arası Türk Dış Politikası, 1932-1938 Yılları Arasında Türk Dış Politikası, Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılâpçılık.

KONULAR:

Hafta

Konular

1

Türk İnkılâbının Stratejisi

2

Siyasal Alanda Yapılan  İnkılaplar: Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması

3

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükun Dönemi

 

 

 

 

 

 

 

Savaşı

sSavaSavaşı

4

Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar

 

5

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar

6

İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar

7

Çok Partili Hayata Geçme Denemesi ve Bazı İç Siyasi Olaylar

8

Sosyal ve Toplumsal Alanda Yapılan İnkılâplar

9

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

10

1923-1932 Yılları Arası Türk Dış Politikası

11

1932-1938 Yılları Arasında Türk Dış Politikası

12

Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik

13

Halkçılık, Devletçilik

14

Laiklik, İnkılâpçılık

DERSİN AMAÇLARI: Atatürk’ün Siyasal, Eğitim ve Kültürel, Toplumsal, Hukuk ve İktisadi alanda yapmış olduğu inkılâpları anlatarak, bu inkılâpların Türkiye’nin modernleşmesi ve çağdaşlaşmasındaki rolünü ortaya koyarak, inkılâpların korunmasının önemini kavratmak. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası hakkında bilgi vererek, Atatürk’ün Dış Politikada izlediği ilkeleri vurgulamak. Atatürk İlkeleri hakkında bilgi vermek.

DERSİN ÇIKTILARI: Dersin sonunda öğrenciler şu özellikleri kazanacaklardır:

1-Öğrencilere Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Okumanın Amacı ve İnkılâp Kavramını öğretmek.(1-3)

2-Öğrencilere Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarının önemi konularında bilgiler vermek.(1-3)

DEĞERLENDİRME:

[ Ara sınav notunu %40’ı + yarıyıl sonu sınav notunun %60 ’ı] öğrencinin başarı notunu belirler. Geçme notu en az 50/100 ‘dür. Buna ilave olarak öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu sınav notu en az 60/100 olmalıdır.

DERS VE  PROGRAM ÇIKTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİ:

Program çıktıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

AİT 210