ELEKTRİK TESİSLERİ / DERS İÇERİĞİ

DERSİN KODU                  : EMÜ-351

DERSİN ADI                      : ELEKTRİK TESİSLERİ

SÖMESTR                          : GÜZ

ÖN KOŞUL(LAR)             :-

KREDİ (TİP)                      : 4 (ZORUNLU)

DERSİN SORUMLUÖĞRETİM ÜYESİ    : Prof. Dr. Mehmet CEBECİ

TAKİP EDİLEN KİTAP/MATERYAL      : Elektrik Enerjisi Dağıtımı, Nusret ALPERÖZ,1987. Enerji İletimi, Prof.Dr. Hüseyin ÇAKIR, YTÜ Yayını,1989. Enerji Hatları Mühendisliği, H.Hüsnü DENGİZ, Ankara, 1982. Yüksek Gerilim Tekniğinin Temelleri, Prof.Dr. Sefa AKPINAR, KTÜ Yayını, 1997.

DERSİN İÇERİĞİ: Üretim, iletim ve dağıtım tesisleri. Bir üretim tesisinin genel yapısı. İletim hatlarının elektriksel hesabı, nominal ve eşdeğer devreler. İletkenler. İzolatörler. İzolatörlerde potansiyel dağılımı. Direkler ve seçimi. Ayırıcılar, kesiciler. Kısa devre akımı ve özellikleri. Kısa devre akımına göre kesici hesabı ve seçimi. Baralar ve bara sistemleri. Ölçü transformatörleri. Topraklama.

KONULAR:

Hafta

Konular

1

Elektrik tesislerine giriş. Sınıflandırma. Üretim, iletim ve dağıtım gerilimleri

2

Bir üretim tesisinin genel yapısı, birimleri ve özellikleri

3

Kısa ve orta boy iletim hatları. Nominal p ve Nominal T devre

4

İletim hatlarında direnç, endüktans ve kapasite hesabı

5

İletim hatlarında kullanılan iletkenlerin yapısı ve özellikleri. Örgülü iletkenler. Demet iletkenler.

6

İzolatörler; yapısı, çeşitleri ve özellikleri

7

İzolatörlerde potansiyel dağılımı

8

AG, OG, YG ve ÇYG direkleri. Tepe kuvvetleri. Direklerin seçim kriterleri.

9

AG Dağıtım hatlarında direk hesabı ve seçimi

10

Güç anahtarları; ayırıcılar, kesiciler, çeşitleri, özellikleri ve kesme teknikleri

11

Kısa devre akımı ve özellikleri. Kısa devre akımına göre kesici hesabı ve seçimi

12

Baralar ve bara sistemleri

13

Ölçü transformatörleri; Akım ve Gerilim transformatörlerinin yapısı, özellikleri ve seçimi

14

Topraklama; koruma ve işletme topraklaması ile yıldırıma karşı topraklama prensipleri

DERSİN AMAÇLARI: Elektrik Tesislerinin elemanlarını ve bölümlerini tanımak, çalışma özelliklerini öğrenmek. İletim hatlarının elektriksel yapısını ve eşdeğer devrelerini öğrenip, hat sonu yüküne bağlı olarak hat başı büyüklüklerini hesaplayabilmek. Elektrik enerjisinin dağıtım prensiplerini öğrenmek. Kısa devre akımlarını hesaplamak. Elektrik Tesislerinde kullanılan elemanların hesabını ve seçimini yapmak.

DERSİN ÇIKTILARI: (Parantez içerisindeki rakamlar program çıktılarına ait numaralardır.)

Öğrenciler aşağıdakileri yapabilecektir:

Üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin genel yapısını ve elemanlarını tanıtmak (6,8,12). Kısa ve orta boy iletim hatlarını nominal devreler ile modelleyerek çözmek (1-3). İzolatörleri sınıflandırarak, yüksek gerilim altında oluşan zorlanmalarını hesaplamak (1,2). Dağıtım ve iletim hatlarında kullanılan direkleri, hat tertiplerini ve direklerin seçim kriterlerini bilmek (1,6). Ayırıcı ve kesicilerin özelliklerini, kullanım yerlerini ve kullanım amaçlarını açıklamak (1,9,11,15). Kısa devre akımının bileşenlerini açıklamak, hesabını yapmak (1,2,11). Kesici açma gücü hesabını ve seçimini yapabilmek (1-3,11). Tek bara, çift bara, transfer bara, halka ve köprü bara sistemlerini açıklamak (2,11,15). Elektrik Tesislerinde akım ve gerilim transformatörlerinin fonksiyonlarını açıklamak, seçimlerini yapmak  (2,3,11). Elektrik Tesislerinde topraklamanın önemini ve nasıl yapıldığını bilmek (2,6).

DEĞERLENDİRME: [ Ara sınav notunu %40’ı + yarıyıl sonu sınav notunun %60 ’ı] öğrencinin başarı notunu belirler. Geçme notu en az 50/100 ‘dür. Buna ilave olarak öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu sınav notu en az 60/100 olmalıdır.

DERS VE  PROGRAM ÇIKTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ:

Program çıktıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dersin çıktıları