SİNYALLER VE SİSTEMLER / DERS İÇERİĞİ

DERSİN KODU                  : EMÜ-314

DERSİN ADI                      : SİNYALLER VE SİSTEMLER   

SÖMESTR                          : BAHAR

ÖN KOŞUL(LAR)             :-

KREDİ (TİP)                      : 3 (ZORUNLU)

DERSİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ   : Yrd.Doç. Dr. Melih Cevdet İNCE

TAKİP EDİLEN KİTAP/MATERYAL      : - Lecture Notes on Signals and Systems   (Önder Yüksel). - Sinyaller ve Sistemler     (Hweı P. Hsu, Ph.D.  Nobel Yayın Dağıtım) Çevirenler: Veysel Silindir, Erkan Afacan, M.Timur Aydemir, Hasan Dağ.

DERSİN İÇERİĞİ: Temel kavramlar, tanımlar, doğrusal zamanla değişmeyen sistemler, öz fonksiyon, sürekli ve ayrık zamanda konvolusyon, türevsel denklemler ve fark denklemleri, laplace dönüşümü ve uygulamaları, z- dönüşümü ve ayrık doğrusal zamanla değişmeyen sistemler,Fourier serisi, Fourier dönüşümü, süzme ,bant genişliği, ayrık Fourier dönüşümü.

KONULAR:

Hafta

Konular

1

Sinyal ve sistemlerin sınıflandırılması;analog,sayısal,tek,çift,ayrık,sürekli,periyodik,enerji ve güç

2

Sinyalleri, birim basamak, birim dürtü, karmaşık üstel, bellekli ve belleksiz sistemler,nedensellik,doğrusallık

3

Kararlılık, zamanla değişmezlik, geri beslemeli sistemler, örnek problemler

4

Sürekli zamanda konvolüsyon integrali, özellikleri, basamak cevabı, DZD sistemlerin özellikleri,özfonksiyonlar

5

Türevsel denklemlerle tanımlanan sistemler, özellikler, ayrık zamanda konvolüsyon toplamı, özellikler

6

Fark denklemleriyle tanımlanan sistemler, tekrarlı çözüm, dürtü cevabı, örnek problemler

7

Laplace dönüşümü, yakınsama bölgesi, kutup ve sıfır kavramı, YB özellikleri, bazı sinyallerin laplace dönüşüml

8

Laplace dönüşümünün özellikleri, ters laplace dönüşümü,tablo kullanımı,kısmi kesirlere açılım,sistem fonksiy

9

z-dönüşümü ve ayrık zamanlı sistemler, yakınsama bölgesi ve özellikleri, bazı işaretlerin z-dönüşümleri

10

Ters z-dönüşümü, tablo kullanımı, güç serisi açılımı, kısmi kesirlere açılım, sistem fonksiyonları,örnekler

11

Periyodik sinyallerin fourier serisi,fourier dönüşümü, fourier dönüşümü ile laplace dönüşümü ilişkisi

12

Fourier dönüşümü özellikleri, parseval teoremi, bozulmasız iletim, süzme, filtre tipleri, bant genişliği kavramı

13

Ayrık fourier serisi, fourier dönüşümü ve özellikleri, ayrık zamanlı DZD sistemlerin frekans tepkisi

14

Sistemlerin örneklenmiş sürekli zamanlı sinüsoitlere tepkisi, benzetim, örnek problemler

DERSİN AMAÇLARI: Sistem teorisi içinde genel kavramları öğretmek, sürekli ve ayrık zamanlı sistemlerin gösterilmesi ve çözümlenmesi için geliştirilmiş olan dönüşüm tekniklerini öğretmek ve bunların birbirleriyle benzerlik ve farklarını vurgulamaktır.

DERSİN ÇIKTILARI: (Parantez içerisindeki rakamlar program çıktılarına ait numaralardır).

Öğrenciler aşağıdakileri yapabilecektir:

Sinyaller ve sistemlerin sınıflandırılmaları ve temel kavramları öğrenmek   (1,2,3,13). Önceden öğrendikleri bazı çözümleme yöntemlerinin bütün içinde nerede yer aldığını görmek ve önemini kavramak (1,2,3,6). Verilen problemin hangi türden bir problem olduğunu ve bunun hangi dönüşüm teknikleriyle daha kolay çözülebilir olacağı konusunda doğru karar verebilme becerisi kazandırmak (1,2,3,9). Verilen ödevlerle örneğin MATLAB kullanarak ders sırasında çözülen veya takip edilen kitapta verilen soruları çözerek bir bilgisayar programının çözümü nasıl kolaylaştırdığını görmek ve bu konuda beceri kazanmak (1,2,3,4,7,11).

DEĞERLENDİRME:[ Ara sınav notunu %40’ı + yarıyıl sonu sınav notunun %60 ’ı] öğrencinin başarı notunu belirler. Geçme notu en az 50/100 ‘dür. Buna ilave olarak öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu sınav notu en az 60/100 olmalıdır.

 

DERS VE  PROGRAM ÇIKTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ:

Program çıktıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

EMÜ- 314