OTOMATİK KONTROL 1 / DERS İÇERİĞİ

DERSİN KODU                 : EMÜ-316

DERSİN ADI                      : OTOMATİK KONTROL 1

SÖMESTR                          : BAHAR

ÖN KOŞUL(LAR)             :-

KREDİ (TİP)                      : 3 (ZORUNLU)

DERSİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ   : Prof .Dr. Mustafa POYRAZ

TAKİP EDİLEN KİTAP/MATERYAL: Automatic Control Systems, Benjamin C.Kuo, Prentice-Hall International,Inc.1999. Modern Control Engineering, Katsuhıko Ogata.Prentice-Hall International,Inc.1990. Otomatik Kontrol 2, M.Kemal Sarıoğlu.İ.T.Ü. Otomatik Kontrol, İbrahim Yüksel 1997, Bursa.

DERSİN İÇERİĞİ: Sistem teorisi ve otomatik kontrol kavramı. Fiziksel sistemlerin modellenmesi, transfer fonksiyonu, blok ve işaret akış diyagramları, durum uzayı diyagramı, kararlılık kavramı, öz değer kararlılık testi, routh-hurwitz kriteri, genlik ve faz eğrileri, bode diyagramı, ikinci dereceden sistemlerin zaman-domeni davranışı, köklerin geometrik yer eğrisi .

KONULAR:

Hafta

 Sistem Teorisi ve Otomatik Kontrol Kavramı

1

Fiziksel Sistemlerin Modellenmesi

2

Fiziksel Sistemlerin Modellenmesi

3

Transfer Fonksiyonlar

4

Blok Diyagramları

5

Blok Diyagramları Uygulamaları

6

İşaret Akış Diyagramları (İAD)

7

Durum Uzayı Diyagramı ve İAD Uygulamaları

8

kararlılık Kavramı ve öz değerler Kararlılık Testi

9

Routh - Hurwitz Kriteri

10

Genlik ve Faz Eğrileri

11

Bode Diyagramları

12

Birinci ve İkinci Dereceden Sistemlerin Zaman Domeni Davranışı

13

Köklerin geometrik yer eğrisi.

14

Köklerin geometrik yer eğrisi.

DERSİN AMAÇLARI: Devre ve sistem kavramın vermek. Fiziksel sistemlerin modellerinin elde edilmesini öğretmek. Fiziksel sistemlerin transfer  fonksiyonlarını bulmak. Kararlılık kavramını ve kriterlerini öğretmek. Blok diyagramı, işaret akış diyagramı, Bode diyagramı, Routh-Hurwitz kriteri, köklerin geometrik yer eğrisi gibi yöntemleri vermek. Verilen lineer bir sistemin matematik modelini elde edip, bu modelden yararlanarak sistem davranışını ve kararlılığını incelemeyi öğretmek. Sistem dizayınının nasıl yapılacağını öğretmek.

DERSİN ÇIKTILARI: (Parantez içerisindeki rakamlar program çıktılarına ait numaralardır.)

Öğrenciler aşağıdakileri yapabilecektir: Otomatik kontrol ve sistem teorisi kavramlarını öğrenmek(1,2). Fiziksel birim elemanlarının tanım denklemlerini kavramak (1-3). Fiziksel sistemlerin t-domeninde matematik modellerini doğrudan veya analoji yardımıyla elde etmek (1,2). Çeşitli fiziksel sistemler ve  otomatik kontrolde kullanılan sistemlerin transfer fonksiyonlarını elde etmek(1,2,11). Kararlılık kavramını anlayıp, değişik kararlılık kriterlerini farklı sistemlere uygulamak(1,2,3,10,11). Blok ve işaret akış diyagramlarını öğrenip değişik sistemlere uygulamak(1,2,11). Routh-Hurwitz  kriteri, bode diyagramı ve köklerin geometrik yer eğrisi gibi yöntemleri bilmek (2-3,11). 7.maddedeki yöntemleri değişik kontrol sistemlerine uygulamayı bilmek ve bu yolla analiz ve dizayın yöntemlerini kavramak (2,3,8,9,11). İkinci dereceden sistem  davranışını bilmek (2,3,11).

DEĞERLENDİRME: [ Ara sınav notunu %40’ı + yarıyıl sonu sınav notunun %60 ’ı] öğrencinin başarı notunu belirler. Geçme notu en az 50/100 ‘dür. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu sınav notu en az 60/100 olmalıdır.

DERS VE  PROGRAM ÇIKTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ:

Program çıktıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

EMÜ- 316