GÜÇ SİST. ANALİZİ (B GRUBU) / DERS İÇERİĞİ

DERSİN KODU                  : EMÜ-454

DERSİN ADI                      : GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ

YIL / SÖMESTR               : 4 / BAHAR

ÖN KOŞUL(LAR)             :-

KREDİ (TİP)                      : 4 (ZORUNLU)

DERSİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ   : Prof. Dr. Mehmet CEBECİ

TAKİP EDİLEN KİTAP/MATERYAL      : - Elektrik Güç Sistemleri Analizi, Doç Dr. Hüseyin ÇAKIR. -Güç Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi, Uğur ARİFOĞLU, Alfa Yayınları. -Elektrik Enerji Sistemleri, Prof. Dr. Nariman ŞERİFOĞLU, Papatya Yayıncılık. -AC-DC Power System Analysis, J. Arrillaga and B.C. Smith, IEE Power & Energy Series.  -Power System Analysis, John Grainger William Stevenson, Jr, McGraw-Hill Science. -Power System Analysis and Design, J. Duncan Duncan Glover,Mulukutla S. Sarma, Brooks/Cole Publishing Company.

DERSİN İÇERİĞİ: Güç sistemleri ve bileşenleri. Tek hat, Empedans ve  Reaktans diyagramları. Per-Unit değerler ile hesaplama. Simetrili bileşenler. Pozitif, Negatif ve sıfır dizi devreler.  Güç sistemlerinde asimetrik ve simetrik arızalar. Baraların ve kabloların kısa devre akımına göre seçilmesi. Yük akış analizi.

KONULAR:

Hafta

Konular

1

Güç sistemlerinin yapısı ve gösterimi. Tek hat, Empedans ve  Reaktans diyagramları

2

Per-Unit (p.u.) değerler. p.u. değerler için baz seçilmesi ve bazın değiştirilmesi. Örnek hesaplamalar.

3

Senkron makinalarda simetrik üç fazlı arızalar. K.d. olan bir senkron generatörün incelenmesi.

4

Senkron makinaların reaktansları ve kısa devre akımları.

5

Yüklü makinaların geçici şartlar altında iç gerilimleri. Thevenin eşdeğer devresi ile hesaplama.

6

Simetrili bileşenler: Asimetrik fazörlerin simetrili bileşenleri, operatörler, simetrili bileşenlerde güç

7

Devre elemanlarının dizi empedansları, yüksüz generatörlerin dizi devreleri.

8

Pozitif, Negatif ve sıfır dizi devreler.

9

Yüksüz bir generatörde asimetrik ve simetrik arızaların simetrili bileşenlerle incelenmesi.

10

Güç sistemlerinde asimetrik ve simetrik arızalar. Arıza tiplerine göre dizi devrelerinin bağlanması.

11

Kesici seçimi için alternatif bir hesap yöntemi.  K.d. akımı, k.d. gücü ve k.d. açma gücü hesabı.

12

Baraların kısa devre akımına göre boyutlandırılması.

13

Kabloların kısa devre akımına göre boyutlandırılması.

14

Yük akış analizi.

DERSİN AMAÇLARI:  Güç sistemlerinin bileşenlerini tanımak. Reaktans diyagramlarını hesaplayıp çizebilmeyi öğrenmek. Simetrili bileşenleri kullanarak güç sistemlerinde arıza analizini yapabilmek. Gerekli hesap ve kriterler yardımıyla bara ve kablo seçimlerini yapabilmeyi öğrenmek.    

DERSİN ÇIKTILARI: (Parantez içerisindeki rakamlar program çıktılarına ait numaralardır).

Öğrenciler aşağıdakileri yapabilecektir:

Güç sistemlerinin yapısını öğrenerek; tek hat, empedans ve reaktans diyagramlarını çizebileceklerdir. Sistemin normal ve arızalı durumlarda incelenebilmesi için gerekli matematiksel yaklaşımları ev arızaların tüketicilere olan olumsuz etkilerini öğreneceklerdir (1,2,3,8). Simetrik ve asimetrik arıza durumları ile bunlara ilişkin inceleme tekniklerini açıklayabileceklerdir. Bir güç sistemine ilişkin poziti, negatif ve sıfır dizi devrelerini çizerek; bu devreleri arıza analizinde kullanabileceklerdir (2,3,7,11). Güç sisteminde oluşacak arızaların bertaraf edilebilmesi için konulacak kesici güçlerini hesaplayabileceklerdir. Ayrıca baraları ve kabloları kısa devre akımlarına uygun olarak boyutlandırbileceklerdir (3,4,9,10,11).

DEĞERLENDİRME: [ Ara sınav notunu %40’ı + yarıyıl sonu sınav notunun %60 ’ı] öğrencinin başarı notunu belirler. Geçme notu en az 50/100 ‘dür. Buna ilave olarak öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu sınav notu en az 60/100 olmalıdır.

DERS VE PROGRAM ÇIKTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ:

Program çıktıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dersin çıktıları