F.Ü.EEMUH STAJ HAKKINDA ANKET

Değerli Öğrenciler,

Deneyimlerimiz stajlardan istenilen verimin alınamadığını gösteriyor. Bazı kurumlarda stajyere gerekli ilgi gösterilmiyor, ancak bunu bizim değiştirme imkanımız yok.Yapabileceğimiz şey bu kurumları, bu küçük anket ile sizden aldığımız bilgilerle belirlemek ve zorunlu kalmadıkça buralarda staj yapmamak olabilir. Bazı öğrencilerde stajlarını yeteri kadar önemsemiyor. Oysa öğrenci iken ne kadar çok şey öğrenirseniz mühendislik hayatınızda o kadar başarılı olursunuz. Stajlarda kimse size denklemler çözerek, grafikler çizerek derin teorik konular anlatmayacaktır, anlatmamalıdır, sizde bunu beklemeyin. Stajdan edineceğiniz bilgi büyük çapta bir teknik genel kültür ve görgü olacaktır. Muhtemelen ilerde çalışacağınız bir iş yerinde staj yapıyor olabilirsiniz.Çok beğendiğiniz bir iş olabilir, bu işi yapabilmek için neler öğrenmek gerektiğini belirleyerek kendinizi o şekilde yetiştirebilirsiniz. Staj yaptığınız kurum beklentinizi karşılamıyorsa siz kendi çabanızla sorarak veya araştırarak mümkün olduğunca bilgi edinmeye çalışınız.

 Aşağıdaki anket formunu doldurursanız sizden sonraki arkadaşlarınıza bu bilgileri aktarabiliriz. Aşağıdaki soruları EVET  veya HAYIR  yazarak cevaplayınız. 8.soruya cevabınız evet ise bu mühendisin adı soyadı, telefonu, kaç yılında mezun olduğunu öğrenip yazınız.

Staj Komisyonu

Adınız Soyadınız:
Okul No:

Staj Yapılan KURUM

    (Adı, Adresi)

Stajın Yapıldığı Yıl
1-) Staj yaptığınız kurum veya kuruluş ailenizin yaşadığı şehirde mi?

EVETHAYIR

2-) Staj yaptığınız kurum veya kuruluş Staj Öğrenciler için kalacak yer tayin ediyorlarmı?

EVETHAYIR

3-) Staj yaptığınız kurum veya kuruluş ulaşım(servis) imkanı sağlıyor mu?

EVETHAYIR

4-) Staj yaptığınız kurum veya kuruluş öğle yemeği sağlıyor mu?

EVETHAYIR

5-) Staj yaptığınız kurum veya kuruluş stajyerler için bir programa sahip mi?(Çalışma planı,kısım kısım gezdirip bilgi verme gibi)

EVETHAYIR

6-) Staj yaptığınız kurum veya kuruluş her gün düzenli olarak mesaiye gelmenizi istiyor mu?

EVETHAYIR

7-) Staj yaptığınız kurum veya kuruluş a sizle ilgilenmek üzere bir mühendis görevlendiriyor mu?

EVETHAYIR

8-) Staj yaptığınız kurum veya kuruluş bünyesinde Fırat Üniversitesi mezunu mühendis var mı?

EVETHAYIR

 8. Soruya Cevabınız EVET ise Mühendisin Adı Soyadı ve Kaç yılı mezunu olduğunu aşağıya yazınız...

Mühendisin

Adı

Soyadı

Mezun Olduğu Bölüm
Mezuniyet Yılı