TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hazırlanan Eğitim Fakültelerinin öğretim programlarında, 2006-2007 öğretim yılından itibaren “Topluma Hizmet Uygulamaları (THU)” dersi uygulamaya konmuştur. Fakülte olarak bu dersin yürütülmesinde; öğrencilerin, öğretim elemanlarının, öğrenci danışmanlarının, anabilim dalı başkanlıklarının, bölüm başkanlıklarının ve fakülte dekanlıklarının görev ve sorumlulukları ile topluma hizmet çalışmalarının planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarına ilişkin düzenlemeleri kapsayan bir yönerge hazırlanmıştır. Bununla birlikte THU dersinde gerekli çalışmaları organize etmek için Fakültemiz bünyesinde bir koodinartörlük kurulmuştur. THU projelerinin ve etkinliklerinin takibinin ve organizasyonunun yönerge çerçevesinde gerçekleştirilmesine kolaylık sağlamak amacıyla oluşturulan THU Dersi Otomasyonu da öğretim elemanlarının ve öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.


  

  Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörü &
  Sorumlu Dekan Yardımcısı:

  Doç.Dr. Erdal CANPOLAT

  Adres: Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok 23119 ELAZIĞ

  E-Posta: ecanpolat@firat.edu.tr

  Telefon: +90 424 237 0000 - 4886

  Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Otomasyon Sorumlusu:

  Arş.Gör. Büşra ÖZMEN

  Adres: Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok 23119 ELAZIĞ

  E-Posta: bozmen@firat.edu.tr

  Telefon: +90 424 237 0000 - 4914