HEMŞİRELİĞE GİRİŞ

Dersin İçeriği:

Dersin Takdimi

Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulunun tanıtımı

Hemşirelik ve sağlık

a-Hemşirelik

b-Hemşirelerin değişen rolü

c-Hemşirelerin görev alanları

d-Sağlık

4- İnsan kavramı ve hemşirelik

5- Ülkemizdeki hemşire liderler ve hemşirelerin geleceği

6- Dersin değerlendirilmesi  

HEMŞİRELİK ESASLARI

Hemşire-hasta ve sağlık bakım çevresi

  • İnsan hakları-hasta hakları
  • İnsan ve holistik yaklaşım
  • Sağlık ve hastalık ile ilgili temel kavramlar
  • Sağlığın geliştirilmesi ve hastalığın önlenmesi
  • Hemşirelik mesleği
 • Temel fizyolojik gereksinimler
  • Sağlıklı bireyin hijyen gereksimi
  • Temizlik malzemelerinin kullanımı
  • Derinin yapısı ve görevleri
  • Deri bakımı
  • Menstural hijyen-perineal bakım
 • Güvenli çevrenin sağlanması
  • Hareket gereksinimi
  • Vücut mekanikleri ve ilkeleri
  • Hastanın taşınması
  • Yatağa bağlı hastanın güvenlik gereksinimlerinin karşılanması
  • Yatak yapma yöntemleri
 • Sağlıklı hastane ortamı
  • Ünite eşyalarının (yatak, yastık, etejer masası, sandalye) seçimi
  • Hastanın hastaneye kabule dilmesi ve taburcu edilmesi
 • Profesyonel hemşirelik becerileri
  • Hastane, enfeksiyonları ve önlenmesinde hemşirenin rolü
  • Tıbbi asepsi uygulamaları
  • Cerrahi asepsi uygulamaları
  • Dezenfeksiyon ve sterilizasyon teknikleri
 • Yaşam bulguları
  • Vücut ısısı
  • Sıcak uygulama yöntemleri
  • Soğuk uygulama yöntemleri
 • Nabız
 • Solunum
 • Arteriyal kan basıncı
 • İlaç uygulama yöntemleri
  • İlaçların sınıflandırılması
  • İlaçların saklanması, hazırlanması ve uygulamasında genel ilkeler
  • İlaç sistemi
  • İlaçların hazırlanması ve dağıtımı ve uygulama yöntemleri
 • Parenteral ilça uygulamaları
 • Damar içi ilaç uygulamaları
 • Şok ve hemşirelik bakımı
 • Sıvı elektrolit dengesi
 • Kan transfüzyonu
 • Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması
  • Solunum gereksinimi
  • Beslenme gereksinimi
  • Boşaltım gereksinimi
  • İntestinal boşaltım ile ilgili özel uygulamalar
  • Uyku ve dinlenme gereksinimi
  • Ağrı ve acının giderilmesi
 • Yatak istirahatinin organizma üzerinde olan etkisi
 • Preoperatif / operatif / postoperatif hasta bakımı
 • Ölüm ve hemşirelik bakımı
 • Hemşirelik süreci sistemi
 • Öğrenme-öğretme süreci

 HEMŞİRELİKTE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER

Dersin takdimi

 • Hemşirelikte kişilerarası ilişkiler
 • Temel kavramlar
 • Değişik yaşam dönemleri ve ilişkilerimiz
 • Kişilerarası ilişkilerde iletişim
 • Hemşirelikte kişilerarası ilişkilerde, yöntem ve teknikler
 • Değişik durumlarda olan bireylerle ilişkiler
 • Danışman olarak hemşire

 

PSİKOLOJİ

 -Giriş

- Psikolojinin tanımı

- Psikolojinin alt dalları

- Psikolojinin çalışma sahaları

 • Psikolojinin doğuşu ve tarihsel gelişimi
 • Psikolojide kullanılan yöntemler
 • Davranış nörobiyolojik temelleri
 • Duyumlar ve algı
 • Dikkat
 • Rüyalar
 • Hafıza
 • Motivasyon, dürtü, güdü
 • Heyecanlar
 • Düşünme ve problem çözme
 • Gelişimsel özellikler
 • Zeka
 • Şahsiyet
 • Sosyal davranış
 • Gruplar arası ilişkiler 

ANATOMİ-HİSTOLOJİ

 

 • Anatomi biliminin tanımı
 • Anatomi terminolojisi
 • Genel histoloji bilgisi
 • Hareket sistemi
 • Kalp ve dolaşım sistemi
 • Solunum sistemi
 • Sindirim sistemi
 • Ürogenital sistemi
 • Endokrin sistemi
 • Sinir sistemi
 • Duyu organları 

MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ

 

 • Giriş ve temel kavramlar
 • Mikroorganizmaların sınıflandırılması
 • Mikroorganizmaların giriş yolları
 • Mikroorganizmaların genel morfolojisi ve fizyolojisi
 • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon
 • Normal organizmanın florası
 • Bağışıklama, aşı ve serumlar
 • İnfeksiyon süreci
 • Doğal direnç ve savunma düzenekleri
 • İmmün cevap
 • Kemoterapötikler
 • Hastane infeksiyonları
 • Özel bakteriyoloji
 • Genel ve özel viroloji
 • Özel mikoloji
 • Parazitoloji

MADDE BAĞIMLILIĞI

 

 • Madde kullanım bozuklukları
  • Tanı ve sınıflandırma
   • Madde bağımlılığı
   • Maddenin kötüye kullanımı
   • Madde yoksunluğu
   • Madde entoksikasyonu
  • Sıklık ve yaygınlık
 • Alkolle ilişkili bozukluklar

- Alkol kullanım bozuklukları

- Alkolün yol açtığı bozukluklar

 • Amfetamin kullanım bozuklukları
 • Kafeinle ilişkili bozukluklar
 • Kannabisle ilişkili bozukluklar
 • Kokainle ilişkili bozukluklar
 • Kokainin yol açtığı bozukluklar
 • Hallüsinojenle ilişkili bozukluklar
 • İnhalanla ilişkili bozuklular
 • Nikotinle ilişkili bozukluklar
 • Opiyatla ilişkili bozukluklar

 

 • Sedatif, hipnotik ve anksiyolitiklerle ilgili bozukluklar
 • Çoğul madde kullanımı ile ilişkili bozukluklar
 • Madde kullanım bozukluklarında koruyucu önlemler

TÜRK DİLİ

 

 • Dil
 • Anlatım
 • Paragraf bilimi
 • Yazılı anlatım biçimleri
 • Yazılı anlatım türleri
 • Sözlü anlatım
 • Anlatım ve cümle bozuklukları, bunların düzeltilmesi

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

 

 • Giriş, Atatürk ve Atatürkçülük
 • Atatürk ve devlet hayatı
 • Atatürk ve iktisat
 • Atatürk ve fikir hayatı
 • Laiklik, din ve Atatürk

 

BESLENMEYE GİRİŞ

 

 • Beslenmenin tanımı
 • Besin öğeleri (Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, lipidler, vitaminler, mineraller, su ve diğer içecekler)
 • Yiyecek grupları (Et, süt, yumurta, baklagiller, sebze ve meyveler, şekerli gıdalar ve baharatlar)
 • Besinlerin enerji değerleri (Protein, yağ ve karbonhidrat içerikleri)
 • Enerji dengesizliği (Şişmanlık-zayıflık) sorunları
 • Özel durumlarda beslenme (Gebelik ve emzirme ile çocukluk çağında beslenme, yaşlıların beslenmesi)
 • Çeşitli hastalıklarda diyet düzenlenmesi (Sindirim sistemi hastalıkları, böbrek ve idrar yolu hastalıkları, hipertansiyon, aterokleroz ve iskemik kalp hastalıkları, diyabetes mellütus)
 • Beslenme eğitimi

 

BİLGİSAYAR

 

 • Windows’un WRITE programında yazı yazmak
 • Yazıcıya şekil vermek
 • Yazıcıya kaydetmek ve kağıda yazdırmak (PRINT)
 • Paintbrush uygulaması, paintbrush aletlerinin kullanılması, resim yapma, şekil çizme, yapıştırma ve resmin kağıda dökümü

 

FİZYOLOJİ

 

 • Genel fizyoloji
 • Sinir fizyolojisi
 • Kan fizyolojisi
 • Kalp fizyolojisi
 • Dolaşım fizyolojisi
 • Solunum fizyolojisi
 • Boşaltım fizyolojisi
 • Merkezi sinir sistemi fizyolojisi
 • Medulla spinalis ve fonksiyonları

 

BİYOKİMYA

 

 • Giriş
  • Biyokimyanın önemi, tanımı ve amacı
 • Vücut sıvıları
  • Asid baz dengesi
  • Kan
  • İdrar
 • Enzimlar
 • Biyolojik

-Karbonhidrat metabolizması ve metabolik bozukluklar

-Lipid metabolizması ve metabolik bozukluklar

-Protein metabolizması ve metabolik bozukluklar

-Nüklerik asitler

-Porfirinler ve sarılıklar

 • İnorganik ve organik bileşikler
  • Su ve mineral metabolizması
  • Vitaminler
 • Hormonlar

 

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

 

 • Programın açıklanması
 • İç hastalıkları hemşireliği ve temel sağlık hizmetleri
 • Hemşirelik süreci
 • Homeostazis
 • Sağlık kavramının tartışılması
 • Hastalık kavramının tartışılması
 • Sıvı-elektrolit dengesizlikleri ve hemşirelik bakımı
 • Asit-baz dengesizlikleri ve hemşirelik bakımı
 • Şok ve hemşirelik bakımı
 • Ağrı ve ağrılı bireyde hemşirelik yaklaşımları
 • Uyku ve uyku bozukluklarında hemşirelik yaklaşımları
 • Yatağa bağımlı hasta ve hemşirelik bakımı
 • Yaşlanma ve yaşlı hastanın hemşirelik bakımı
 • Terminal dönemdeki birey ve hemşirelik bakımı
 • Onkoloji ve onkolojik problemi olan hastada hemşirelik bakımı
 • İmmün sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
 • Sinir sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
 • Hemotolojik hastalıklar ve hemşirelik bakımı
 • Solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
 • Kardio-vasküler sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
 • Üriner sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı
 • Sindirim sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
 • Endokrin sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı
 • Kas-iskelet sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
 • Deri hastalıkları ve hemşirelik bakımı

HASTALIKLARDA BESLENME

 

 • Geçiş diyetleri
 • Enfeksiyon hastalıklarında beslenme
 • Sindirim sistemi hastalıklarında beslenme
 • Karaciğer hastalıkları
 • Böbrek Hastalıklarında beslenme
 • Kalp-damar hastalıklarında beslenme
 • Diabetes Mellitusde beslenme
 • Şişmanlık
 • Zayıflık
 • Beslenme anemileri
 • Kanserde beslenme
 • Kemik ve eklem hastalıklarında beslenme
 • Yanıklarda beslenme

 

EPİDEMİYOLOJİ

 

 • Epidemiyolojinin tanımı ve tarihçesi
 • Epidemiyolojik araştırma yöntemleri ve kullanım alanları
 • Epidemiyolojide neden kavramı
 • Epidemiyolojik veri ve kaynakları
 • Epidemiyolojik ölçütler (Sağlık ölçütleri)
 • Epidemiyolojik araştırmaların planlaması
 • Anket yöntemi ve özellikleri
 • Bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisi
 • Salgınların epidemiyolojisi

 

 

 

 • PATALOJİ

  Patolojinin taınmı ve genel bilgiler;

  Hücre zedelenmesi;

  Nekroz ve çeşitleri;

  Hücresel adaptasyon, Sıvı dengesi bozuklukları ve ödem;

  Konjesyon, Hiperemi ve kanama;

  Trombozis, Embolizim, İnfarktüs ve Şok;

  İnflamasyon ve çeşitleri;

  Yara iyleşmesi;

  Tümörler;

  Tümörlerde isimlendirme;

  Tümör etiyopatogenezi;

  Enfeksiyon hastalıkları patolojisi

   

 

FARMAKOLOJİ

 

 • Farmakolojinin tanımı, tarihçesi ve temel kavramlar
 • İlaçların kaynakları
  • Sınıflaması
  • Doz-etki ilişkisi
  • Çocuk-erişkin-gebe-yaşlılıkta ilaç kullanımı
 • İlaçların çeşitleri, biçimleri, uygulama yerleri ve yöntemler
 • İlaçların emilimleri ve dağılımları
 • İlaçların metabolizması

 

 • İlaçların etki mekanizmaları ve ilaçlararası etkileşimler
 • İlaçların atılımları
 • İlaçların korunmaları, reçeteye aktarma ve ilkeleri, yasal çerçeve
 • Otonom sinir sistemine etkin ilaçlar
 • Santral sinir sistemine etkin ilaçlar
 • Hormonal sisteme etkin ilaçlar
 • Kardiyovasküler sisteme etkin ilaçlar
 • Sindirim sistemine etkin ilaçlar
 • Solunum sitemine etkin ilaçlar
 • Psikotropik ilaçlar
 • İnfeksiyon hastalıklarında kullanılan ilaçlar
 • Koagülasyonda etkin ilaçlar
 • Kanser tedavisinde etkin ilaçlar
 • Vitaminler, antihistaminikler, sıvı ve elektrolit uygulamaları
 • Zehirlenmelerde farmakolojik yaklaşım

 

CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

 

 • Cerrahi hastalıkları hemşireliğine giriş
 • Cerrahi aseptik teknikler ve cerrahi infeksiyonlarda hemşirenin rolü
 • Cerrahide sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesizliği
 • Perioperatif dönemdeki biray ve hemşirelik bakımı
  • Preoperatif dönemde bireyin hemşirelik bakımı
  • Ameliyat sırasında bireyin hemşirelik bakımı
  • Postoperatif dönemde bireyin hemşirelik bakımı
 • Hücre yaralanması ve inflamasyon
 • Cerrahi şok ve hemşirelik bakımı
 • Yanıklı hastada hemşirelik bakımı
 • Meme cerrahisi geçiren birey ve hemşirelik bakımı
 • Sinir sistemi cerrahisi geçiren birey ve hemşirelik bakımı
 • Endokrin sistemi cerrahisi geçiren birey ve hemşirelik bakımı
 • Kardiyovasküler sistemi cerrahisi geçiren birey ve hemşirelik bakımı
 • Sindirim sistemi cerrahisi geçiren birey ve hemşirelik bakımı
 • Solunum sistemi cerrahisi geçiren birey ve hemşirelik bakımı
 • Ürogenital sistemi cerrahisi geçiren birey ve hemşirelik bakımı
 • Kas-iskelet sistemi cerrahisi geçiren birey ve hemşirelik bakımı
 • KBB cerrahisi geçiren birey ve hemşirelik bakımı

 

BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ

 

 • Bulaşıcı hastalıklar hemşireliğine giriş
 • Difteri ve hemşirelik bakımı
 • Boğmaca ve kabakulakta hemşirelik bakımı
 • Kızamık ve hemşirelik bakımı
 • Kızamıkçık ve hemşirelik bakımı
 • Herpes infeksiyonları ve hemşirelik bakımı
 • Kızıl ve hemşirelik bakımı
 • Soğuk algınlığı ve hemşirelik bakımı
 • Tüberküloz ve hemşirelik bakımı
 • Mnenjitler ve hemşirlik bakımı
 • Salmonella infeksiyonları ve hemşirelik bakımı
 • Amipli dizanteri ve basilli dizanteride hemşirelik bakımı

 

 • Poliomyelit ve hemşirelik bakımı
 • Kolera ve brusellozisde hemşirelik bakımı
 • Besin zehirlenmesinde hemşirelik bakımı
 • Kuduz ve tetanozda hemşirelik bakımı
 • Gonore, sifiliz ve leprada hemşirelik bakımı
 • AİDS ve hemşirelik bakımı
 • Hepatitler ve hemşirelik bakımı
 • Sıtma ve hemşirelik bakımı
 • Dersin değerlendirilmesi

 

SAĞLIK SOSYOLOJİSİ

 

 • Giriş
  • Toplum biliminde yöntem
  • Toplum biliminde yöntem ilkeleri
  • Toplum biliminde yöntem teknikleri

Beden sağlığı ve toplumbilimi

  • İnsanın gelişen evreleri
  • Çocuk büyütme folkloru
  • Kundaklama teknikleri
  • Beşik kullanma
  • Kültürlere göre doğum teknikleri
  • Geleneksel doğum teknikleri ile modern doğum
  • Tekniklerin karşılaştırılması
  • Hijyen ve yıkanma teknikleri
  • Akarsuda yıkanma alışkanlığı
  • Durgun suda yıkanma alışkanlığı
 • Ruh sağlığı ve toplumbilimi
  • Toplumsal bir gösterge olarak intiharlar ve türleri
  • Bencil intiharlar
  • Elcil intiharlar
  • Anomik intiharlar
  • Türkiye’de intihar olgusunun toplumsal boyutları
  • Yaş grubuna göre intihar olgusu (Özellikle adölesan dönemi)
  • Din-intihar olgusu
  • Medeni duruma göre intihar olgusu
  • Ticari intihar
  • Ekonomik kriz döneminde ortaya çıkan intiharlar
  • Emeklilik faktörü
  • Onulmaz hastalıklar sonucu ortaya çıkan intiharlar

HEMŞİRELİKTE MESLEKİ İLETİŞİM

 

 • Kendini tanıtma
 • Benlik imajı
 • Sağlık personelinin iletişimi, herhangi bir insan iletişiminden farklı olmalıdır.
 • İletişimde engeller
 • İlişkide güçlük yaratan hasta davranışları karşısında sağlık personelinin iletişimi
  • Ağlama
  • Tedaviyi reddetme
 • Duygusal gereksinimleri karşılama
 • Bazı özel durumlarda iletişim
  • Çocukla iletişim
  • Terminal dönemdeki hasta ve ailesi ile iletişim
  • Ruh sağlığı ileri derecede bozulmuş bireyle iletişim
  • Travma atlaymış bireyle iletişim
  • Bilinci kapalı bireyle iletişim
  • Sözel iletişim kuramayan hasta ile iletişim
  • İşitme sorunu olan hasta ile iletişim
  • Grupla iletişim
 • Başarılı iletişim ve hasta yararına iletişim geliştirenler
  • Hastayı anlamaya çalışma, empati/ sempati/ etkilenme
  • Uygun teknikle, amaçlı sorular sorma
  • Dinleme
  • Dokunma, yansıtma, özetleme
  • İşlemleri değil, bireyi önemseme
  • Sağlık personelinin değerleri ve kendi sorumluluğunu değerlendirilmesi
  • Atılgan (Assertive) davranış
  • İletişimi geliştiren diğer yaklaşımlar
 • Danışmanlık becerileri
 • Olumlu iç diyalog geliştirme çabası
 • Duyguyu- düşünceyi- davranışı fark etme çalışması
 • Problem çözme egzersizleri
 • Buluş yoluyla öğrenme

 

DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

 

 • Kadın ve sağlık bakım sistemi
 • İnsan üreme sisteminin yapıları ve biyolojik fonksiyonları
 • Kadının gelişimsel dönemleri ve hemşirelik girişimleri
 • Aile planlaması hizmetleri ve hemşirelik
 • Doğum öncesi dönem ve hemşirelik
 • Doğum eyleminde hemşirelik bakımı
 • Doğum eyleminde sorunu olan kadın ve hemşirelik bakımı
 • Doğum sonu dönemdeki kadın-yenidoğan ve hemşirelik
 • Doğum sonrası dönemde sorunu olan kadın-yenideoğan ve hemşirelik
 • Genital organlarında iyi ve kötü huylu tümörü olan kadın ve hemşirelik
 • Jinekolojik muayene test ve operasyon geçiren kadın ve hemşirelik

 

BÜYÜME VE GELİŞME

 

 • Büyüme ve gelişme
  • Büyüme ve gelişmenin tanımı
  • Büyüme ve gelişme sürecini yönlendiren kurallar
  • Büyüme ve gelişmenin izlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler
 • Büyüme ve gelişme kavramları
 • Büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler
 • Çocukluk dönemleri ve fiziksel büyüme
 • Nöromotor gelişme
 • Duyu organlarının gelişmesi
 • Zeka ve zihinsel gelişme
 • Psikososyal ve kişilik gelişmesi
 • Çocuklarda sık görülen psikososyal sorunlar

 

 

 

 

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

 

 • Psikoloji ve eğitim psikolojisi
  • Psikolojinin gelişimi
  • Psikolojide değişik yaklaşımlar
  • Diğer bilim dalları rasındaki yeri
  • Psikolojinin kullandığı yöntemler
 • Güdüler-içgüdüler ve dürtüler
 • Duygu ve heyecanlar
 • Öğrenme
 • Bellek ve özellikleri
 • Bilinç ve başlıca bilinç basamakları

 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

 

 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği
 • Pediatri hemşireliğinde temel kavramlar
  • Normal yenidoğan
  • Yenidoğanın sağlık sorunları
  • Yüksek riskli yenidoğan
  • Doğumsal anomalisi olan yenidoğan
  • Çocukta sıvı-elektronik dengesizliği
  • Kronik hastalıklı çocuk ve ailesi
  • Terminal hastalığı olan çocuk ve ailesi
  • Onkolojik sorunu olan çocuk ve ailesi
  • Psikososyal yönden riskli aile ve çocuk
 • Aile sürecinde risk faktörleri
  • Davranış bozukluğu olan çocuk
 • Solunum sistemi ve hastalıkları hemşirelik bakımı
 • Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
 • Sindirim sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
 • Üriner sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı
 • Endokrin sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı
 • Deri hastalıkları ve hemşirelik bakımı
 • Sinir sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
 • Ortopedik sorunlar ve hemşirelik bakımı
 • Çocuklarda sık karşılaşılan cerrahi müdahale gerektiren sorunlar ve hemşirelik bakımı
 • Çocuklarda sık karşılaşılan psikolojik bozukluklar ve hemşirelik bakımı
 • Çocuklarda aşı uygulamaları, enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı
 • Çocukluk çağlarında sık karşılaşılan kazalar, zehirlenmeler, yanıklar ve hemşirelik bakımı
 • Toplumumuzda korunmaya muhtaç çocuklar
 • Pediatri hemşireliğinde özel teknikler
 • Güvenliğe yönelik uygulamalar
 • Pediatri hemşireliğinde öykü alma ve değerlendirme

 

HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA

 

 • Giriş, terminoloji ve tanımlar
 • Araştırma yöntemleri
 • Epidemiyoloji ve epidemiyolojik araştırma
 • Araştırmada örnekleme
 • Araştırmada veri toplama

 

 • Bilgisayarlı araştırma değerlendirmesi
 • Analitik epidemiyolojide sebep sonuç ölçütleri
 • Araştırma verilerini değerlendirme

 

HEMŞİRELİK TARİHİ, DEONTOLOJİ VE YASALARI

 

 • Giriş
 • Hemşirelik deontolojisi
 • Meslek tanımı ve hemşirelik mesleği
 • Sağlık bakımı sisteminde hemşirelik disiplininin “rol”, “işlev” ve “sorumlulukları”
 • Sağlık bakımı ve hemşireliğin yasal, etik öğeleri
 • Tedavi edici güncel girişimlerin etik ve yasal yönleri
 • Yasal yükümlülüğün bozulduğu durumlar, insan hakları ve hasta hakları
 • Dünyada hemşireliğin tarihi gelişimi ve bu gelişimi etkileyen faktörler
 • Türkiye’de hemşireliğin tarihi ve bu gelişimi etkileyen faktörler
 • Hemşirelik mesleğinin sorunları ve çözüm yolları
 • Ulusal ve uluslar arası hemşirelik ve sağlık kuruluşları

 

AFETLERDE HEMŞİRELİK VE İLK YARDIM

 

 • İlk yardım
 • Afetlerde hemşireliğin rolü
 • Sivil savunma
 • Kanamalarda il yardım
 • Kalp-akciğer canlandırması (KAC)
 • Solunum durmasında ilk yardım
 • Yanıklar ve sıcak çarpmalarında ilk yardım
 • Donmalarda ilk yardım
 • Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
 • Kafa-omurga ve abdominal bölge travmalarında ilk yardım
 • Komalarda ilk yardım
 • Zehirlenmelerde ilk yardım
 • Böcek sokmalarında ilk yardım
 • Şokta ilk yardım

 

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

 

 • Dersin sunumu
 • Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğine giriş
 • Dünyada ve ülkemizde toplum ruh sağlığı hizmetleri ve ruh sağlığı hemşireliğinin rolü
 • Ruhsal bozukluğu olan bireyler ve hemşirelik yaklaşımları
 • Çeşitli gruplarda ruh sağlığı psikiyatri hemşireliği
 • Ruh sağlığı ve psikiyatri alanında uygulanan tedavi yöntemleri ve hemşirenin sorumlulukları
 • Psikiyatri dışı ortamlarda psikososyal hemşirelik uygulamaları

 

HEMŞİRELİKTE YÖNETİM

 

 • Hemşirelikte yönetime giriş
 • Sağlık kurumlarında organizsayon
  • Organizasyon teorileri
 • Sağlık hizmetlerinde organizasyon tipleri
 • Hemşire yöneticinin fonksiyonları
 • Değişim ve değişimi yönetme süreci
 • Sağlık bakımında ve hemşirelikte etik
 • Hemşirelikte yönetimde anahtar beceriler

- İletişim süreci

- Motivasyon

- Hemşirelikte liderlik

- Zaman yönetimi

- Problem çözme ve karar verme süreci

 • Personelin işe alınması ve yerleştirilmesi
 • Hemşirelik bakım sistemleri
 • Personelin eğitim ve öğretimi
  • Hasta eğitimi
 • Performans değerlendirme
 • Kalite güvenliği ve risk yönetimi
 • Hemşirelikte standartlar

- Sağlık alanındaki otoriteler

 

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

 

 • Halk sağlığı hemşireliği ile temel kavramlar
 • Toplumu tanıma
 • Hekimliğin ve halk sağlığı hemşireliğinin tarihçesi
 • Temel sağlık hizmetleri
 • Halk sağlığı hemşireliği
 • Sağlık ocaklarında tutulan kayıt ve istatistikler
 • Bakım planı
 • Ev ziyaretleri
 • Denetim
 • Çevre sağlığı
 • İşçi sağlığı
 • Nüfus ve sağlık
 • Aile ve sağlık
 • Ana ve çocuk sağlığı
 • Okul sağlığı
 • Bulaşıcı ve sosyal hastalıklarda halk sağlığı hemşireliği
 • Erken tanı
 • Kronik hastalıklar
 • Yaşlılık
 • Toplum ruh sağlığı
 • Sosyal hizmetler

HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM

 Giriş ve dersin tanıtılması

 • Öğretim ve öğrenme süreci
 • Birey/hasta-hemşire ilişkisi ve öğretim
 • Eğitim/öğretimi hazırlama süreci
 • Spontan eğitim olanakları/hazırlıksız eğitim
 • Grup eğitimi
 • Sağlık eğitimi
 • Hizmet içi eğitim
 • Hemşirelik eğitimi