Grafik 2-   1986-2004 Yılları arasında F.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (FÜBAP)

tarafından desteklenen  projelerin sektörlere göre dağılımı (Toplam)