Grafik 3-  1986-2004 Yılları arasında F.Ü. Bilimsel  Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (FÜBAP)

tarafından desteklenen  ve sonuçlanan projelerin fakülteler  açısından  yıllara göre  dağılımı