Grafik 4-  1986-2004 Yılları arasında F.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (FÜBAP)

tarafından desteklenen  ve sonuçlanan projelerin sektörler  açısından  yıllara göre   dağılımı