Grafik 5-  1986-2004 Yılları arasında F.Ü. Bilimsel  Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (FÜBAP)

tarafından  desteklenen ve devam eden  projelerin  yıllara göre  dağılımı