Grafik 6-  1986-2004 Yılları arasında F.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (FÜBAP)

tarafından desteklenen  ve devam eden  projelerin  sektörler açısından  yıllara göre   dağılımı