Grafik 1-  1986-2004 Yılları arasında F.Ü.Bilimsel  Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (FÜBAP)

tarafından desteklenen  projelerin fakültelere göre dağılımı (Toplam)