III-PROJE HAKKINDA BİLGİLER

 

             1.Projenin Amacı (Özet)                                                                                                         Ayrıntı : Ek. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             2.Projenin Önemi (Özet)                                                                                                        Ayrıntı : Ek. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             3.Araştırma Materyali ve Metodu (Özet)                                                                             Ayrıntı : Ek. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

             4.İlgili Literatürün Işığında Projenin Yeri (Özet)                                                               Ayrıntı : Ek. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             5.Projede Kullanılabilecek Mevcut İmkanlar                                                                      Ayrıntı : Ek. 5

 

Laboratuvar

 

Alet-Cihaz

 

Sarf Malzemesi

 

Diğer