IV-YARDIMCI BİLGİLER

 

1.      Araştırma süresinin ve giderlerinin gerekçesini ayrıntılı olarak açıklayınız.

2.      Projeye katılan yardımcı araştırıcı varsa, proje yöneticisi dahil tüm araştırıcıların bu araştırma projesindeki katkı oranlarını yüzde olarak belirtiniz.

3.      Rapor dönemleri itibariyle, yapılacak çalışmaları gösteren bir çalışma programı (uygulama planı) veriniz.

4.      Teklif edilen araştırma projesinin bir yabancı dilden (İngilizce, Almanca, Fransızca) ismini veriniz.

 

 

 

 

Tarih  :     ...../...../.......                                                                 İmza   : ...........................

 

 

                                                ........./......../........

 

 

 

MALZEME İSTEK FİŞİ

 

 

 

 

 

REKTÖRLÜK MAKAMINA

(Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Birimine)

 

Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Birimi tarafından desteklenen, FÜBAP ................no’lu (Doktora, Tıpta Uzmanlık, ,

Yüksek Lisans,Münferit, Altyapı, DPT) projesi kapsamında bulunan, aşağıda cinsi ve miktarı belirtilmiş olan (sarf-demirbaş)

 malzemelerinin alınması hususunu emir ve müsaadelerinize arz ederim.

                                       …………….................................

                            Proje Yöneticisi

 

İSTENEN MALZEME LİSTESİ

S.NO

CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

İSTENEN MİKTAR

BİRİMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Yeterli gelmediği takdirde aynı formatta ek sayfa kullanınız. Ayrıca teknik şartnameyi (proje yöneticisi

     tarafından imzalanmış olacak) ekleyiniz.