IV-YARDIMCI BİLGİLER

 

1.      Araştırma süresinin ve giderlerinin gerekçesini ayrıntılı olarak açıklayınız.

2.      Projeye katılan yardımcı araştırıcı varsa, proje yöneticisi dahil tüm araştırıcıların bu araştırma projesindeki katkı oranlarını yüzde olarak belirtiniz.

3.      Rapor dönemleri itibariyle, yapılacak çalışmaları gösteren bir çalışma programı (uygulama planı) veriniz.

4.      Teklif edilen araştırma projesinin bir yabancı dilden (İngilizce, Almanca, Fransızca) ismini veriniz.

 

 

 

 

Tarih  :     ...../...../.......                                                                 İmza   : ...........................