FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖNERİ FORMU

 

 

TARİH

 

 

FÜBAP PROJE NO

 

 

ANABİLİM DALI KODU

VEYA ADI

 

 

 

1. GENEL BİLGİLER

1.1.  Projenin Adı ve Türü

 

ARAŞTIRMA PROJESİNİN BAŞLIĞI

 

 

NE TÜR BİR ÇALIŞMA OLDUĞU *

 

 

Altyapı  (      )

 

Münferit  (      )

 

 

Güdümlü   (      )

 

Y.Lisans  (     )

 

Doktora  (     )

 

T.Uzmanlık  (     )

             

 

 

1.2.  Proje Personeli

Proje Yöneticisinin

 

ÜNVANI, ADI VE SOYADI

 

 

BÖLÜMÜ

 

 

İŞ TELEFONU

 

 

PROJE TEKLİF TARİHİ

 

 

FAKÜLTE, ENSTİTÜ VEYA YOKSEKOKULU

 

                    

 

                     Diğer Proje Personelinin

 

ÜNVANI, ADI VE SOYADI

 

FAKÜLTE, ENSTİTÜ VEYA YÜKSEKOKULU

 

BÖLÜMÜ

 

PROJEDEKİ GÖREVİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                       Ünvanı, Adı ve Soyadı                      İmza                     Tarih

 

             Proje Yöneticisi                          :

 

             Bölüm Başkanı                           :

 

             Dekan veya Enstitü Müdürü   :

 

 

1.3.  Diğer Bilgiler

 

PROJENİN

 

İSTENEN (YÖNETİCİ)

 

ÖNERİLEN (UZMANLIK GRUBU)

 

KABUL EDİLEN (FÜBAP KOMİSYONU)

 

TOPLAM BÜTÇESİ

 

 

 

 

BAŞLANGIÇ TARİHİ

 

 

 

 

TOPLAM SÜRESİ

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            (2)

ll. BÜTÇE

 

Personel Giderleri

Tam veya Yarı zamanlı

Çalışacağı süre(ay)

İstenen Ödenek

Boş bırakınız

 

 

 

Aylık

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

CARİ GİDERLER (990.02.1.444.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

YATIRIM GİDERLERİ  (990.02.2.444.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

           

  Sayfa yetersiz kaldığında istenenleri sayfa ekleyerek belirtiniz.

                          (3)

               II.a. PROJE HARCAMALARININ BÜTÇE YILLARINA GÖRE DAĞILIMI

 

 

 

HARCAMA ÇEŞİTLERİ

1.        YIL

20....

(TL.)

2.        YIL

20.....

(TL.)

3.        YIL

20....

(TL.)

TOPLAM

 

(TL.)

 

 PERSONEL GİDERLERİ

 

 

 

 

 

 

CARİ GİDERLER

 

 

 

 

 

 

YATIRIM GİDERLERİ

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             (4)

III-PROJE HAKKINDA BİLGİLER

 

             1.Projenin Amacı (Özet)                                                                                                         Ayrıntı : Ek. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             2.Projenin Önemi (Özet)                                                                                                        Ayrıntı : Ek. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             3.Araştırma Materyali ve Metodu (Özet)                                                                             Ayrıntı : Ek. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

             4.İlgili Literatürün Işığında Projenin Yeri (Özet)                                                               Ayrıntı : Ek. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             5.Projede Kullanılabilecek Mevcut İmkanlar                                                                      Ayrıntı : Ek. 5

 

Laboratuvar

 

Alet-Cihaz

 

Sarf Malzemesi

 

Diğer

 

 

                                                                                                                                                                                            (5)

IV-YARDIMCI BİLGİLER

 

1.      Araştırma süresinin ve giderlerinin gerekçesini ayrıntılı olarak açıklayınız.

2.      Projeye katılan yardımcı araştırıcı varsa, proje yöneticisi dahil tüm araştırıcıların bu araştırma projesindeki katkı oranlarını yüzde olarak belirtiniz.

3.      Rapor dönemleri itibariyle, yapılacak çalışmaları gösteren bir çalışma programı (uygulama planı) veriniz.

4.      Teklif edilen araştırma projesinin bir yabancı dilden (İngilizce, Almanca, Fransızca) ismini veriniz.

 

 

 

 

Tarih  :     ...../...../.......                                                                 İmza   : ...........................