Grafik 1-  1997-2008 Yılları arasında F.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (FÜBAP)

tarafından desteklenen  projelerin fakültelere göre dağılımı (Toplam)