Fırat Üniversitesi
DİL EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(FÜDEM)

Fırat Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim ve Araştırma Merkezi (FÜDEM), yurt içinde ve yurt dışında Türkiye Türkçesini öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak,

Yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek, sertifikaya yönelik yabancı diller eğitimi ve öğretimini yapmak,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak dil eğitim-öğretimi, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, görev yapacakları ülkeler ile ilgili rehberlik hizmetleri vermek,

Ana dili olarak Türkçenin eğitimini ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla eş güdüme dayalı çalışmalar yürütmek,
Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile filoloji bölümlerinde uygulanan dil öğretimi metotlarını geliştirmeye dayalı çalışmalar yapmak,

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT vb. kuruluşlarla iş birliği yaparak Türkçeyi öğreten ve Türkçeyi tanıtan CD’ler hazırlamak, kitaplar ve broşürler yayınlamak,

Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği bölümleri ile benzer birimlerin son sınıf öğrencilerine ve mezunlara mesleki tecrübeye yönelik eğitim programları düzenlemek,

Türkçe öğretiminin daha verimli bir hâle getirilebilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalarda bulunmak,

Dil öğretimi metotlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve uygulamalar yapmak,

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına, Türk dilini gereği kadar öğrenebilmeleri için kısa süreli uyum kursları düzenlemek amaçları çerçevesinde kurulan ve bu alanlarda hizmet veren, akademik çalışmaların yapıldığı bir merkezdir.

 

 

© Fırat Üniversitesi Dil Eğitim - Öğretim ve Araştırma Merkezi / ELAZIĞ

türk dünyası, kutadgu bilig, atatürk, , yeni yaklaşımlar, türkçe, edebi sanatlar, türk lehçeleri