ANASAYFACİHAZLARANALİZÇALIŞMALARÇALIŞMA EKİBİİLETİŞİMENGLISH

GENEL BİLGİ

      Fırat Üniversitesi Elektron Mikroskopi Laboratuarı (FÜEM Lab) Temmuz 2009 tarihinden itibaren üniversitemize, ilimizdeki ve ülkemizdeki sanayicilere, ülkemizdeki diğer üniversite araştırmacılarına ve uluslar arası araştırmacılara 1 adet taramalı ve 1 adet yüksek ayırma güçlü geçirmeli elektron mikroskopları (SEM ve HRTEM) ile hizmet vermektedir. Mikroskoplarımızla maddelerin yüzey morfolojileri ve mikro yapıları detaylı bir şekilde incelenebilmektedir. Bu incelemeler biyolojik, tıbbi ve malzeme bilimindeki numuneleri kapsamaktadır. SEM ile biyolojik ve tıbbi numuneler altın kaplanarak uygun düşük voltajlar uygulanarak incelenmektedir. HRTEM ile katı malzemelerin iç yapıları atomik boyutta detaylı bir şekilde yüksek voltaj uygulanarak incelenmektedir. Ayrıca her iki mikroskobumuzun ihtiva ettiği enerji dağılımlı X-ışını (EDX) spektrometreleri ile element tayini de yapılabilinmektedir. Laboratuarımızda SEM ve TEM için her çeşit katı malzeme hazırlama mekanik ve kimyasal yöntemlerle ve Ar iyon incelticisi ile yapılabilinmektedir. Laboratuarımız biyolojik ve tıbbi numune hazırlama imkanına sahip değildir.