Ana Sayfa         Yönetim          Yönerge         Ücretler           Sipariş Formu         İletişim        Fotoğraf Galerisi

   


Kuruluşundan günümüze FÜDAM Birim Başkanlığı;

            Merkezin mekan ve koşullarının oluşturulma çalışmaları, 2002 yılında Tıp Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. S.Sırrı KILIÇ, şuan Rektör Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Ahmet KAZEZ ve Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D. Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Haluk KELEŞTİMUR, Prof. Dr. Bayram YILMAZ, Prof. Dr. Ahmet AYAR ve Doç. Dr. Oğuz ÖZÇELİK tarafından başlatılmış, 2004-2007 yıllarında Prof. Dr. Bayram YILMAZ, 2007-2012 yıllarında Prof. Dr. Ramazan BAL, 2012-2013 Doç. Dr. Mete ÖZCAN müdür olarak görev yapmıştır. Eylül 2013 tarihinde Doç. Dr. Sinan CANPOLAT müdürlük görevine atandı ve halen devam etmektedir.

 

            Merkezimiz kuruluşundan itibaren Tıp Fakültesi Dekanlığına bağlı olarak FÜTDAM adıyla yedi yıl hizmet verdikten sonra 2009 yılında T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan “Çalışma İzni-Ruhsatı” alınarak Fırat Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Merkezi  (FÜDAM) ismiyle faaliyet yapmaktadır. 2008 ve 2010 yıllarında Fırat Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (FÜHADEK) işbirliği ile 80 saatlik Hayvan Deneyleri Kullanım Sertifikası kursu düzenlenmiştir.         
           

Birimin amaçları

a) Tıp alanındaki deneysel araştırmalara gerekli desteği sağlayacak her türlü altyapıyı kurmak ve çalıştırmak;

b) Bilimsel araştırmalarda kullanılacak laboratuar hayvanlarının uluslararası standartlarda yetiştirilmesi, bakım ve beslenmesi için gerekli ortamı sağlamak;

c) Bu alandaki araştırma ve uygulamalar için yerli ve yabancı bilimsel kuruluşlar ile işbirliği yapmak;

d) Deney hayvanları üzerinde araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanlarına yardım ve teşvik için kurs ve seminerler düzenlemek;

e) Deneysel araştırmalar ve laboratuar hayvanı bakım ve yetiştiriciliği ile ilgili her türlü kaynak ve yayınları içeren bir kitaplık kurulması için girişimde bulunmak;

f) Fırat Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmak ve gerektiğinde birimde yapılacak çalışmaları birlikte denetlemek.