Üniversitemizin Anasayfası | Üniversitemiz      
 
Anasayfa            Hakkımızda            Yayınlarımız            Etkinlikler            Duyurular            İletişim            Harputum Kütüphane

 

YAYINLARIMIZ

  1. İç Kapak
  2. İçindekiler
  3. Ö. ŞÜKRÜ YUSUFOĞLU , Z.KIZMAZ - Parçalanmış Yoksul Ailelerin Geçinme Stratejileri: Elazığ Örneği
  4. S. AKYEL - XIX. Yüzyıl Ortalarında Harput Kazasında Meskûn Aşiretlerde Erkek Şahıs Adları
  5. G. GÖKER , A. DOĞAN - 1Yerel Seçimlerde Aday Faktörü: “Elazığ Seçmeninin Aday Profili Beklentileri Üzerine Bir Araştırma”/a>
  6. G. KIRILMAZKAYA , F. KIRBAĞ ZENGİN - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Özyeterlik İnançları ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Elazığ İli Örneği)
  7. M. BOYDAK ÖZAN , H. POLAT , H. GÜNDÜZALP , Z. YARAŞ - Eğitim Örgütlerinin Etkililiğinin Arttırılmasında Yerel Yönetimler: Elazığ İli Örneği
  8. F. KARAHÜSETİNOĞLU , M. DÜŞÜKCAN - Yöneticilerin Öz Saygı Seviyeleri ve Karar Verme Stillerinin Yönetim Üzerine Etkileri; Elazığ Örneği
  9. H. UZUN - Elazığ’da Farklı Gelire Sahip Ailelerin Tüketim ve Tasarruflarını Etkileyen Faktörler
  10. Yayın İlkeleri

YEMEK KÜLTÜRÜ

MÜZİK KÜLTÜRÜ

BÖLGE TARİHİ

BÖLGENİN TURİZMİ

TANINMIŞ SİMALAR

COĞRAFİK YAPISI

 

 

Yöresel yemek tanıtımları ve tarifleri Yöreye ait musiki ve ezgilerin tanıtımı Bölgenin geçmişi ve yansıyan yönleri Bölgenin coğrafik yapısı ve tarihi Harput'a emeği geçenler Yer altı ve üstü zenginlikleri  
Yemeklerin yöresel tanıtımı Yöreye ait müzik aletleri ve tanıtımı Etnik, dini ve etnografik geçmişi Kış ve yaz turizmi Harput'un manevi büyükleri Bölgedeki endemik bitki ve hayvanlar  
  Halk oyunları ve yöresel kıyafetler Dil kökleri ve gelişimi   Tanınmış kişilerle yapılan röportajlar Bölgenin coğrafik konumu  
             
Copyright © Harput Uygulamave Araştırma Merkezi  2014 Tüm Hakları Saklıdır. Editör : Yavuz KISA --- Web Tasarım : Özlem ALPAY