niversitemizin Anasayfas覺 | niversitemiz      
 
Anasayfa            Hakkmzda            Yaynlarmz            Etkinlikler            Duyurular            愮etiim            Harputum Ktphane

 

YAYINLARIMIZ

YEMEK K軩T鄄

M鄇尟 K軩T鄄

B烴GE TAR寖搯

B烴GEN嵣 TUR幊M搯

TANINMI S嵱ALAR

CO耎AF尟 YAPISI

 

 

Y顤esel yemek tantmlar ve tarifleri Y顤eye ait musiki ve ezgilerin tantm B闤genin ge蔂ii ve yansyan y霵leri B闤genin co繢afik yaps ve tarihi Harput'a eme簨 ge蔒nler Yer alt ve st zenginlikleri  
Yemeklerin y顤esel tantm Y顤eye ait mzik aletleri ve tantm Etnik, dini ve etnografik ge蔂ii K ve yaz turizmi Harput'un manevi bykleri B闤gedeki endemik bitki ve hayvanlar  
  Halk oyunlar ve y顤esel kyafetler Dil k闥leri ve geliimi   Tannm kiilerle yaplan r鞿ortajlar B闤genin co繢afik konumu  
             
             
Copyright Harput Uygulamave Aratrma Merkezi 2014 Tm Haklar Sakldr. Edit顤 : Yavuz KISA --- Web Tasarm : 畤lem ALPAY