T.C.
Fırat Üniversitesi

Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi

ULUSLARARASI PALU SEMPOZYUMU
(11 - 13 EKİM 2018)
ELAZIĞ