Doç. Dr. Hayrettin CAN


image001

 

Tel: 424-2370000/ 6319

424-241 60 41

E-mail: hcan@firat.edu.tr

Url: http://web.firat.edu.tr/hcan

Adres: Fırat Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

23119 Elazığ


Özgeçmiş


Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. Böl

1994

ODTU Elektrik-Elektronik Müh. Böl. (Y.Lisans)

1999

Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. Böl. (Doktora)

2003

 

İdari Görevler


2009 – Devam Ediyor

Fırat Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

2008 - 2011

F.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı

2002 - 2005

F.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı

 

Projeler


1.   FPGA Tabanlı Fotovoltaik Dizi Emülatörünün Geliştirilmesi, TÜBİTAK-109E163, Yürütücü, 2009.

2.   Fotovoltaik Dizilerde Kısmi Gölge Şartlarında Yeni Bir MPPT Yöntemi, TÜBİTAK-111E076, Araştırmacı, 2011.

3.   Elazığ İlinin Güneş Enerjisi Potansiyelinin Çıkarılması, FIRAT KALKINMA AJANSI, TRB1/2011/DFD/39, Yürütücü, 2011.

4.   Elektrik Motorlarında Arıza Teşhisi İçin Gerçek Zamanlı Akıllı Tekniklerin Geliştirilmesi, TÜBİTAK EEEAG-109E105, Araştırmacı, 2009.

5.   Güvenilir Sistem Geliştirmede Döngüde Donanımsal Benzetim Tekniğinin Kullanımı ve Uygulaması, TÜBİTAK EEEAG-107E083, 2007.

6.   Yeni Bir Alan Yönlendirme Yöntemiyle Otomatik Parametre Ölçme Düşük Hızda Çalışma Özelliği Kazandırılması, TÜBİTAK EEEAG-197, Bursiyer, 1997.

 

Uluslararası Dergi Yayınlar


A1. Can, H., Ickilli, Damla., “Parameter Estimation in Modeling of Photovoltaic Panels Based on Datasheet Values”, Journal of Solar Energy Engineering, ASME, Vol:136 (2), 021002, doi:10.1115/1.4024923, 2014.

A2. Can, H., “Model of a photovoltaic panel emulator in Matlab-Simulink”, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, Vol:21, pp.301-308, doi: 10.3906/elk-1105-29, 2013.

A3. Duman, E., Can, H., Akin, E., “FPGA modules for conversions between fixed and floating-point in Quartus-II environment”, International Journal of Electrical & Computer Sciences, IJECS-IJENS, Vol 10, No. 06, pp. 120-123, doi: 107906-2626, 2010.

A4. Duman, E., Can, H., Akin, E., “Evaluating of a fuzzy chip by hardware-in-the-loop (HIL) simulation”, International Review on Computers and Software, IRECOS, Vol.3, No. 1, pp.70-75, 2008.

A5. Bayindir, M. I., Can, H., Akpolat, Z. H., Özdemir, M., Akin, E., “Robust quasi-time-optimal sliding mode control of a servomechanism”, Electric Power Components & Systems, Vol. 35, No. 8, pp. 885-905, doi: 10.1080/15325000701199347, August 2007.

A6. Bayindir, M. I., Can, H., Akpolat, Z. H., Özdemir, M., Akin, E., “Application of reaching law approach to the position control of a vector controlled induction motor drive”, Electrical Engineering, Vol. 87, No. 4, pp. 207-215, doi: 10.1007/s00202-004-0235-5, June 2005.

A7. Can, H., Akin, E., “Neural-network based stator voltage compensator for low frequency operation of vector-controlled induction motor drives”, Electrical Engineering, Vol.84, pp. 287-293, doi: 10.1007/S00202-002-0132-8, 2002.

A8. Can, H., Akin, E., Ertan, H.B., “A new integration algorithm for flux estimation using voltage model”, The International Journal for Computations and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 21, No. 2, pp. 252-264, doi: 10.1108/03321640210416340, 2002.

A9. Akin, E., Karaköse, M., Can, H., “A new fuzzy controller based on integrator algorithm for stator flux estimation in induction motors”, Electric Power Components & Systems, Vol. 30, No. 5, pp. 485-506, doi: 10.1080/15325000252888434, 2002. 

 

Uluslararası Konferans Yayınları


B1. Parlak, K. S., Can, H., “A New MPPT Method for PV Array System Under Partially Shaded Conditions”, 3rd IEEE International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems, PEDG, Aalborg, Denmark, pp. 437-441, June 2012.

B2. İçkilli, D., Can, H., Parlak, K. S., “Development of a FPGA-Based photovoltaic panel emulator based on a DC/DC converter”, Photovoltaic Specialists Conference, PVSC, Austin, Texas, USA, June 2012.

B3. Can, H., İçkilli, D., Parlak, K. S., “A new numerical solution approach for the real-time modeling of photovoltaic panels”, Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC, Shanghai, China, pp. 1-4, March 2012.

B4. Can, H., “Model of a photovoltaic panel emulator in Matlab-Simulink”, 10th International Conference on Sustainable Energy Technologies (SET), Istanbul, Turkey, pp. 1-6, September 2011.

B5. Duman, E., Can, H., Akın, E., “Real time FGPA implementation of induction machine model - A novel approach", International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics, Bodrum, Turkey, pp. 1-4, September 2007.

B6. Duman, E., Can, H., Akın, E., “An artificial immune algorithm to minimize ordered kronecker functional decision diagrams using in FPGAs”, International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), Istanbul, Turkey, pp. 169-173, June 2007.

B7. Bayindir, M. I., Can H., Akpolat Z. H., Özdemir M., Akin E., “High performance sliding mode position control with proximate-optimal sliding surface”, International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics, Istanbul, Turkey, pp. 521-526, May 2004.

B8. Ertan, H. B., Akın, E., Can, H., Akın, M., “Evaluation of a simple ıntegration algorithms for flux estimation”, International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics, Kuşadası, Turkey, pp. 491-496, 2001.

B9. Tuncer, S., Tatar, Y., Can, H., "Simulation and implementation of a fuzzy logic-controlled boost type active power factor conditioner", International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics, Kuşadası, Turkey, pp. 160-164, 2001.

B10. Akın, E., Can, H., Ertan, H. B., Üçtuğ, Y., “Comparison of integration algorithms for vector control”, International Conference on Electrical Machines, ICEM’98, Istanbul, Turkey, pp. 1626-1631, 1998.

 

Ulusal Konferans Yayınlar


C1. Duman, E., Can, H., Akın, E., “Döngüde donanımsal benzetim tekniği ve bileşenleri”, İkinci Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı (USMOS-2007), Odtü, Ankara, pp. 101-108, Nisan 2007.

C2. Santur, Y., Can, H., “Kontrol alan ağı protokolü kullanılarak tasarlanan eğitim amaçlı deney seti”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 3. Ulusal Sempozyumu, İstanbul, pp. 88-91, Kasım 2006.

C3. Bedri ÖZER, Hayrettin CAN, Erhan AKIN, “Hız duyargasız vektör kontrol gerçekleştirilmesi”, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp. 112-118, Eylül 2000.

C4. Alli H., Bayındır M. I., Ozdemir M., Can, H., “Vektör kontrollü asenkron motorun minimum zaman enerji kontrolü”, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp. 119-126, Eylül 2000.

C5. Can, H., Akın, E., Ertan H. B., “Sayısal işaret işlemci kullanılarak gerçekleştirilen vektör kontrolün performans değerlendirmesi“, 8. Elektrik Mühendisliği Kongresi, Gaziantep, pp. 146-149, Eylül 1999.

 

Ulusal Dergi Yayınları


D1. Akın, E, Can, H., Ertan, H.B., Üçtuğ, Y., “Vektör kontrolde kullanılan integrasyon algoritmalarının karşılaştırılması”, Kaynak Elektrik Dergisi, sayı 125, pp. 121-124, Ağustos 1999.

 

Kitaplar


F1.  Hayrettin Can ve Erhan Akın, “Akıllı ev aygıtları”, Bilişim Ansiklopedisi 2005.