6TH INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM (IATS'11)

CIVIL & CONSTRUCTION TECHNOLOGIES

PAPERS

 

 
CAC-2 Asfalt Betonun Fiziksel Özelliklerinde Darbeli Sıkıştırmanın Etkisi

1-5

  A.S. Karakaş, B. Sayın, B. Yıldızlar  
CAC-3 Information Systems And Artificial Intelligence Technology Applied in Numerical Design Stage of Deep Foundation Systems

6-10

  E. B. Pancar,  M. V. Akpınar  
CAC-4 Mikrobiyolojik Çimentolanmayla Zemin İyileştirilmesi

11-14

  Nazile Ural  
CAC-5 Elazığ Şehir Merkezinde Spor ve Rekreasyon Alanları Dağılımlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Metodu ile Analizi

15-18

  Ö. Üstündağ, S.Devecioğlu, E.E Akarsu  
CAC-6 Stability Analysis Of Earth Retaining Walls

19-24

  L. Belabed, J. Yahiaoui  
CAC-7 Reliability Analysis in Geotechnical Engineering

25-30

  L. Belabed, H. Benyaghla  
CAC-8 Spor ve Rekreasyon Alanlarının Şehir Planlamasındaki Yeri ve Önemi

31-34

  Ö. Üstündağ, S.Devecioğlu  E.E Akarsu  
CAC-9 Zemin Dinamiği Deneylerinde Bilgisayar Kontrollü Sistemlerin Kullanılması

35-39

  N. Ural  
CAC-10 AASHTO Metodunda Rijit Üstyapı Kaplama Kalınlığına Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi

40-44

 

N. Kuloğlu, B. V. Kök,  M.Yılmaz,  M.Tanyıldızı

 
CAC-11 Use Of The Marble Wastes In The Hydraulic Concrete

45-49

  M. Belachia, H. Hebhoub  
CAC-13 Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

50-54

  S. Yıldız, Y. Bölükbaş, O. Keleştemur  
CAC-14 Zeolit Katkısının Harçların Aşınma Direncine Etkisi 

55-58

  C. Bilim  
CAC-16 Mineral Katkı Kullanımının Kendiliğinden Yerleşen Betonun Elastisite Modülüne Etkisinin İncelenmesi

59-63

  M. Uysal, K. Yılmaz  
CAC-17 Katı Madde Taşınması Nedeniyle Kanal Tabanında Oluşan Değişikliklerin Deneysel Olarak Araştırılması

64-66

  E. Aydöner, M.Ş. Güney, G. Bombar,  Aysegul O. Aksoy  
CAC-18 Experimental Study Of Local Scours Around Submerged Pipes Resulting From Hydrograph

67-70

  M. Ş. Güney, M. Doğan, G. Bombar, A. O. Aksoy  
CAC-19 Stability Analysis of Carbon Nanotubes (CNTs) Based on Modified Couple Stress Theory

71-74

  B. Akgöz, Ö. Civalek  
CAC-20 Geleneksel Mimari Uygulamaların Yorumlanması

75-80

  S. Oymael, H. Kıran Çakır, Özlem Sallı Bideci  
CAC-21 Using of Foam Asphalt Method at Recycling of Flexible Pavement Materials

81-86

  M. Yılmaz, B.V. Kök, N. Kuloğlu  
CAC-22 Barit Agregalı Ağır Betonların Betonarmede Kullanılabilirliği 

87-91

  Ş. Kılınçarslan, S. Sancar, İ. Uzun  
CAC-24 Betona Atık Teneke Ambalajlarının İlave Edilmesinin Basınç Dayanımına Etkisinin İncelenmesi Üzerine Deneysel Bir Çalışma 

92-95

  M. Alkan Çakıroğlu, S. Kasap, N. Keskin  
CAC-25 Betona Değişik Geometrik Formlarda Çelik Lif Eklenmesinin Basınç Dayanımına Etkisi

96-100

 

M. A. Çakiroğlu, S. Kasap, E. Erenoğlu

 
CAC-26 Sıcak Karışım Parametrelerinin Marshall Stabilitesine Etkisinin Çok Yönlü İncelenmesi

101-108

  E. Özgan, S.Serin, T. Kap  
CAC-27 Düzce Yöresi Kırmataş Agregalarının Asfalt Betonu Üretiminde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

109-112

  S. Serin, E. Özgan, S. Bektaş, M. M. Uzunoğlu  
CAC-28 Yüksek Fırın Cürufunun Betonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi 

113-117

  M. Emiroğlu, Y. Koçak, S. Subaşı  
CAC-29 Potentials Use Of Waste Tires İn Cement And Concrete Industry

118-122

  Y. Koçak, L. Alpaslan  
CAC-30 Deprem Etkisi Altında Doğalgaz Boru Hatlarının Nümerik Analizi

123-128

  İ. Vural, S. Firat, B. Unutmaz, N. Işık  
CAC-31 Üniform Yüklü Dikdörtgen Temel Altında Oluşan Kayma Gerilmelerinin Hesaplanması

129-134

  U. Dağdeviren, Z. Gündüz  
CAC-32 Experimental Study Of Local Scour Versus Time Around Circular Bridge Pier

135-137

  M.S. Guney, A.O. Aksoy, G. Bombar  
CAC-33 Farklı Enjeksiyon Materyallerinin Zeminin Konsolidasyon Parametrelerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

138-143

  E. Özgan, S. Bektaş , S. Serin  
CAC-35 Bitüm Miktarının Asfalt Betonu Dayanımına Etkisinin Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi

144-149

  N. Morova, S. Serin, S. Terzi  
CAC-36 Değişik Şartlarda Hazırlanmış SBS Modifiyeli Bitümün Viskozitesinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi

150-154

  B. V. Kök, M. Yılmaz, N. Kuloğlu, A. Şengür  
CAC-37 Kıyı Akiferlerinde Tuzlu Su Girişiminin Modellenmesi: Tunus Cote Orientale Akiferi Uygulaması

155-161

  M. Kilit, A. Doğan  
CAC-38 Uyarlamalı Ağ Tabanlı Bulanık Mantık Çıkarım Sistemi İle Kızılırmak Nehri’nin Akım Tahmini

162-165

  M. Köse, Özlem Terzi, A.İlker, G. Ergin  
CAC-39 Çimento Enjeksiyonu Yapılmış Zeminlerde Kaliforniya Taşıma Oranının (Cbr) İncelenmesi

166-173

  E. Özgan, S. Serin, S. Bektaş  
CAC-40 Siyah Karbonun Bitümün Tekerlek İzi Dayanımı Üzerindeki Etkisi

174-179

  T. Geçkil, T. Alataş, P. Ahmedzade  
CAC-41 Görüntü İşleme Teknikleri ve Karayolu Mühendisliğindeki Uygulamaları

180-184

  M. Karaşahin, M. Saltan, S.Çetin, C. Gürer, V. E. Uz  
CAC-42 Sathi Kaplama Dizayn Yöntemleri

185-190

  C. Gürer, M. Karaşahin, M. Saltan, S.Çetin, B.Aktaş  
CAC-43 İdeal Sınıf Mekanının Yapay Sinir Ağı Modeli İle Belirlenmesi

191-195

  H. D. Arslan, M. Ceylan, K. Çınar, P. Dinç  
CAC-44 Metal Dokuma Tekstil Cepheler

196-201

  Ç. Tekin, S. Kurugöl  
CAC-45 Temel Zemine Ait Jeo-Mühendislik Özelliklerin Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Değerlendirilmesi: Eskişehir İli Tepebaşı Belediyesi’ne Bağlı Güllük, Yenibağlar Ve Bahçelievler Mahalleleri Örneği

202-206

  E. Akdeniz, Y. Güney, E. Pekkan, U. Avdan, B. Ecevitoğlu  
CAC-46 Dairesel Kesitli Plastik Malzeme Kullanarak Üretilen Betonarme Elemanlar Üzerine Bir İrdeleme

207-210

  M. H. Arslan, M. Öztürk, M.Y. Kaltakcı, H.D. Arslan, H.H. Korkmaz  
CAC-47 Betonarme Kalıp Yüzey Elemanlarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

211-215

  A. Apay, Tahir Akgül, E. Aydın, E. Şahin  
CAC-48 Yuksek Firin Curufunun Beton Basinc Dayanimina Etkisinin Bulanik Mantik Metodu ile Tahmin Edilmesi

216-219

  C. Başyiğit, A. Akkaş, M. N. Kurtarıcı, E. Uyar  
CAC-49 Beton Teknolojisinde Görüntü İşleme Tekniklerinin Kullanımı

220-227

  B. Çomak, A. Beycioğlu, C. Başyiğit, Ş. Kılınçarslan  
CAC-50 Yapı Taşı Olarak Edirne (Keşan) Bölgesi Kumtaşlarının Fiziksel Özellikleri

228-232

  İ. Kılıç, A. H. Gültekin  
CAC-52 Investigation of Reinforced Concrete Building Damages at Elazığ-Kovancılar Earthquake

233-236

  E. Sayın, B. Yön  
CAC-53 Betonarme Perdeler ve Çelik Çaprazlarla Yapılan Güçlendirmelerin Karşılaştırılması

237-242

  B. Yön, E. Sayın  
CAC-54 Lastik Agregalı Betonların Yük Altındaki Gerilme Davranışlarının İncelenmesi

243-246

  M. Emiroğlu, M. Aydın, S. Yıldız  
CAC-55 Pvc Panellerin Çatı Ve Cephe Kaplama Malzemesi Olarak Kullanımının Değerlendirilmesi

247-251

  E. Yılmaz, H.Arslan  
CAC-56 OGC olanakları ile CBS Tabanlı Hizmet Yönetimi: Akıllı Altyapı

252-255

  E. Ekin, A. Çabuk  
CAC-57 Yer Karolarinda Geçirimsiz Engop Kompozisyonlari

256-261

  S. Aksan, N. Ediz  
CAC-58 Emprenye Yapılmış Ağaç Malzeme Üzerine Uygulanan Üstyüzey İşlemlerinin Isı İletkenliklerinin Belirlenmesi

262-266

  B. Uysal, F. Yapıcı, H. Şahin Kol, C. Özcan, R. Esen, M. Korkmaz  
CAC-59 Bazı Kimyasallar İle Emprenye Edilmiş Sapelli Ağacı Üzerine Uygulanan Üst Yüzey İşlemlerinin Yanma Direncine Etkileri

267-275

  B. Uysal, Ş. Kurt, R. Esen, C. Özcan, M.N. Yıldırım, İ. Kılınç  
CAC-60 Buckling Load Optimization Of Clamped Laminated Cylindrical Shells Under Axial Load

276-278

  U. Topal  
CAC-61 Cam Elyaf Katkılı Betonların Basınç Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

279-282

  S. Yıldız, Y. Bölükbaş, O. Keleştemur