6TH INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM (IATS'11)

ELECTRICAL & ELECTRONICS TECHNOLOGIES

PAPERS

 

 
EAE-1 2, 10 Ve 20 KVA’lık Fotovoltaik Sistem Tasarımı 1-10
  A. Öztürk, M. Dursun  
EAE-2 GPS ve GSM Teknolojileri ile Güvenli Arıcılık 11-15
  A.Çakır, F. T. Akbulut  
EAE-3 Sayısal Televizyonlar İçin Bir Görüntü, Ses ve Fotoğraf İşleme Uygulaması 16-19
  S. Arslan  
EAE-4 Optimal Reaktif Güç Akışının Kaotik Yapay Ari Kolonisi ile Çözümü 20-24
  K. Ayan, U. Kılıç  
EAE-5 Bulanık Kural Tabanlı Sistem ile Tümör Tesbiti 25-28
  A. Alan, Y. Becerikli  
EAE-6 GSM Sistemlerin Türkiye'deki Gelişimi ve Baz İstasyonlarının Elektromanyetik Kirlilikteki Rolü 29-32
  U. Sorgucu, Y. Kabalcı, İ.Develi  
EAE-7 Kablosuz Öğrenci Yoklama Kontrol Sistemi 33-35
  A. Çakır, H. Kaygısız  
EAE-8 Çok Noktalı Sıcaklık Sensör Sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi 36-39
  H. Aydoğan, F. Aras, E. Karakaş  
EAE-9 Transformatör Bağlantı Gruplarının Elektrik Dağıtım Şebekelerindeki Harmoniklere Etkilerinin İncelenmesi 40-45
  H. Eroğlu, M. Aydın  
EAE-10 3 Fazlı Sincap Kafesli Motorun a -b  Eksenli Matematik Modeli İle Kapalı Çevrim Skaler Hız Kontrolü 46-49
  M. Varan ,Y. Uyaroğlu, S. Darga  
EAE-11 ARDS Hastaları için Bulanık Kontrol Algoritması 50-53
  H. Güler, İ. Türkoğlu,  F. Ata  
EAE-12 Performing Modulation Scheme of Chaos Shift Keying with Hyperchaotic Chen System 54-58
  H. Oğraş,  M. Türk  
EAE-13 The Role of PSpice in Analog and Mixed-Signal Simulation of Electrical Circuits 59-62
  Y. Sarı,  A. Ferikoglu  
EAE-15 Radyo Frekans Tabanlı Seri Haberleşme İle Uzaktan Sistem Kontrolü 63-66
  K. Pasinli, D. Hanbay  
EAE-16 Fabrikalarda Buğday İçerisine Karışan Demir Parçacıklarının Elektromanyetik Sensör İle Tespiti 67-70
  H. Sümbül  
EAE-17 Sonsuz Güçlü Baraya Bağlı Senkron Generatörün Uyartım Kontrolü İçin Güç Sistem Kararlayıcısı Tasarımı 71-76
  B.Taşar,  M.Özdemir  
EAE-18 Termik Türbinli Bir Alanlı Güç Sisteminin Bulanık Mantık Tabanlı Kontrolör İle Yük Frekans Kontrolü Analizi 77-81
  B.Taşar, R.Tutuş, M.Özdemir  
EAE-19 Chua Devresinin Gerçeklenmesi ve Simülasyonu 82-86
  V. Yamaçlı, K. Abacı, E. Köse  
EAE-20 Kayma Kipli Kontrolde Farklı Erişim Alt Yaklaşımlarının Analizleri 87-90
  E. Köse, K. Abacı,  S. Aksoy  
EAE-21 Anahtarlamalı Relüktans Motor’un Kontrolü ve Tetikleme Açılarının Moment Dalgalılığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 91-96
  M. Polat, E. Oksuztepe, H. Kürüm  
EAE-22 Fourier Dönüşümü Tabanlı Zayıf Sinyal Tespiti 97-100
  M. Üstündağ, A. Şengür, M. Gökbulut,  F. Ata  
EAE-24 FPGA Tabanlı DGM Sinyalinin Üretilmesi ve Bir Eviriciye Uygulanması 101-104
  A. Diker, Ö. F. Alçin, M. Gedikpınar  
EAE-25 VHDL Programlama Dili ve Sayısal Elektronik Devrelerin FPGA Tabanlı Uygulaması 105-109
  S. Uzun, M. R. Canal, M. C. Kaçar  
EAE-26 Visual C# İle Görüntü İşleme Üzerine Yeni Bir Uygulama 110-113
  M. Özbay Karakuş,  E. Özbay  
EAE-27 Genetik Algoritma Yardımıyla Elde Edilen Yüksek Performanslı Pencere Fonksiyonlarının Yinelemesiz Sayısal Filtre Tasarımında Kullanımı 114-119
  T. Kaya, M. C. İnce  
EAE-28 Thermoelectric Brain Cooler Helmet 120-123
  H. Yavuz,  R. Ahıska  
EAE-29 Sinüsoidal Olmayan Şartlarda Güç Analizleri için Eğitsel Amaçlı bir Aracın Geliştirilmesi 124-128
  B. Küçük, İ. Atacak  
EAE-30 GSM Kontrollü Akıllı Ev Otomasyonu 129-133
  B. Cincirop, F. Vatansever  
EAE-31 Prony Yöntemiyle Harmonik Analizi 134-137
  F.Vatansever,  B. Çengelci  
EAE-32 Fourier Seri Analizi İçin Bir Arayüz Programı 138-141
  F. Vatansever, E. Yılmaz, E. Dilaveroğlu  
EAE-33 Asenkron Motorlarda Rotor Çubuğu Kırık Arızasının Elektromanyetik Tork ile Tespiti 142-146
  M. Akar, A. Fenercioğlu, M. Soyaslan  
EAE-34 Enerji İletim Hatlarındaki Kısa Devre Arıza Tiplerinin Bulanık Mantık ile Tespit 147-151
  M. R. Tür, Z. Aydoğmuş  
EAE-35 Matris Konverterden Beslenen Lineer Asenkron Motor Modeli ve Matlab/Simulink ile Benzetimi 152-157
  M. Ş. Üney,  H. Altun  
EAE-36 Kapalı Ortam Sıcaklık ve Nem Denetiminin Farklı Bulanık Üyelik Fonksiyonları Kullanılarak Gerçekleştirilmesi 158-162
  Ö. Akyazı, M. A. Usta,  A. S. Akpınar  
EAE-37 Farklı Bulanık Üyelik Fonksiyonları Kullanarak Sürekli Mıknatıslı DA Motorunun Hız Denetiminin Gerçeklenmesi 163-168
  Ö. Akyazı, H. Zenk,  A. S. Akpınar  
EAE-38 Matris Çevirici ve Gerilim Beslemeli Evirici ile Beslenen Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor Sürücülerinin Karşılaştırılması 169-174
  Ö. Aydoğmuş,  S. Sünter  
EAE-39 Parçacık Sürü Optimizasyon Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması 175-180
  S. Özyön, C. Yaşar,  H. Temurtaş  
EAE-40 Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Valf Nokta Etkili Konveks Olmayan Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması 181-187
  S. Özyön, C. Yaşar,  H. Temurtaş  
EAE-41 Parameter Identification using Particle Swarm Optimization 188-192
  B. Durmuş,  A. Gün  
EAE-42 An Inverse Kinematics Solution using Particle Swarm Optimization 193-197
  B. Durmuş, H. Temurtaş, A. Gün  
EAE-43 Mikrodenetleyici Tabanlı İki Seviye DA/DA Alçaltan Dönüştürücü 198-202
  Ş. Demirbaş, S. Bayhan, İ. Garip  
EAE-44 An Experimental Comparison of Induction Balance Systems and Pulse Induction Systems 203-205
  H. Sümbül,  M. Taşdemir  
EAE-45 Endüstriyel Otomasyonda Siemens Simatic S7-300 PLC’nin Kullanımı 206-210
  R. Bayındır, S. Vadi  
EAE-46 Mikrodenetleyici Tabanlı DA Motor Kontrolü ve PC Üzerinden İzlenmesi 211-215
  S. Vadi, S. Reyhanoğlu, S. Çelik  
EAE-47 Güç Trafolarındaki Yalıtım Sorunları ve Dinamik Kuvvet Kaynaklı 380/154 KV 250 MVA Örnek Bir Bushing Tipi Akım Trafosu Arızasının İncelenmesi 216-221
  N. Pamuk,  Y. Uyaroğlu  
EAE-48 Ters Fourier Dönüşümü ile Simge Hızı Kestiriminde Kullanılan Parametrelerin Analizi 222-224
  A. Güner, İ. Kaya  
EAE-49 Kaba Küme Yaklaşımıyla Güç Kalitesindeki Bozulma Türlerinin Sınıflandırılması 225-229
  M. Uyar, Y. Kaya  
EAE-50 Akım Kontrollü Gerilim Kaynaklı Evirici İle Sürülen RL Yükü Üzerindeki Akım Harmoniklerinin İncelenmesi 230-235
  Ş. Demirbaş,  H. Fidanboy  
EAE-51 Design of Reflection Type Optical Fiber Volatile Organic Compounds (VOC) Sensor 236-239
  F.E. Durak, A. Altuncu, M. A.Ebeoğlu  
EAE-52 Bilgisayar Üzerinden Bir Silah Kontrol Sistemi Prototipinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi 240-244
  M. A. Usta, Ö. Akyazı, A. S. Akpınar  
EAE-53 PLC ile SCADA Üzerinden Akım Tabanlı Makina Durum İzlemesi ve Arıza Teşhisi 245-250
  M. Yılmaz, M. Düğenci, E. Çayır  
EAE-54 Kablosuz Algılayıcı Ağlar Kullanılarak Birinci Dereceden Ölü Zamanlı Bir Sistemin Denetimi 251-256
  F. Aktaş, C. Çeken, K. Erkan, M. Yıldırım  
EAE-55 IR Tabanlı Senkron ve Asenkron Güvenlik Sistemi Tasarımı 257-263
  F.Akar, M. Tekeli  
EAE-56 Akıllı Evlerde Güvenlik Sistemleri ve Eğitimsel Bir Uygulama 264-268
  A. Keçebaş, İ. Yabanova, Y. Oğuz, S. Varbak Neşe, M. Yumurtacı  
EAE-57 Güç Sistemi Kararlı Kılıcısı için Diferansiyel Evrim Algoritması Kullanarak PID Kontrolör Parametrelerinin Belirlenmesi 269-274
  S. Duman, A. Öztürk, N. Tutkun  
EAE-58 Anahtarlamalı ve Karşılıklı Endüktans Etkisi İçeren Devrelerin Genelleştirilmiş Düğüm Denklemleri ile Analizi 275-280
  S. Duman, A. B. Yildiz  
EAE-59 Güncel Sezgisel Arama Algoritmalarının Denetleyici Parametrelerinin Optimizasyonunda Başarım Kıyaslaması 281-286
  M. Kesler, C. Karakuzu, U. Yüzgeç  
EAE-60 Güç Sisteminde SVC ve STATCOM Denetleyici Etkilerinin İncelenmesi 287-292
  S. Tosun, A. Öztürk, M.A. Yalcın, K. Döşoğlu, U. Güvenç  
EAE-61 Buck Dönüştürücü Devresinin Durum Değişkenleri Yöntemi ile Analizi 293-296
  M.M. Ertay, A.B. Yıldız  
EAE-62 Gerilim Kırpışmasının Belirlenmesinde Hilbert Huang Dönüşümü ve Kare Demodülasyonu Yöntemlerinin Karşılaştırılması 297-300
  Y. Önal, D. Gökhan Ece, Ö. N. Gerek  
EAE-63 Gözü Kapalı Simge Hızı Kestirimi için Yeni Bir Yaklaşım 301-304
  A. Güner, İ. Kaya  
EAE-64 PSoC 1 ile Elektronik Uygulamaları için Deney Seti Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi 305-310
  K. Cüneray, M.R. Canal, N. Topaloğlu  
EAE-65 Yapay Ari Kolonisi Algoritmasi Ile Elektrik Güç Sistemi Optimal Yakit Maliyetinin Belirlenmesi 311-316
  A. Öztürk, S. Çobanlı, S. Duman, S. Tosun, K. Döşoğlu  
EAE-66 Sensorless Twelve Sector Implementation of DTC Controlled IM for Torque Ripple Reduction 317-321
  Y. User, K. Gulez, Ş. Ozen  
EAE-67 Sayısal Sinyal İşlemci Tabanlı Dolaylı Alan Yönlendirmeli Asenkron Motorun Hız Kontrolü 322-326
  Z. Omaç, E. Öksüztepe, A. H. Selçuk  
EAE-69 Tek Boyutlu Fotonik Kristalde Bant Aralığı ve Yansıtırlığın İncelenmesi 327-330
  A. Çetin, E. Uçgun, V. Korkmaz  
EAE-70 Design and Performance of Solar Tracking System with Fuzzy Logic Controller 331-336
  M. A. Usta, Ö. Akyazı, İ. H. Altaş  
EAE-71 Robotik Uygulamalar için Sayısal Pusula Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi 337-340
  E. Budak, F. Duran, M. R. Canal  
EAE-72 Rüzgar Türbin Laboratuvarı: Daimi Mıknatıslı Senkron Generatörlü Rüzgar Türbini Modellenmesi ve Simülasyonu 341-346
  S. Işcan, Ş. Demirbaş  
EAE-73 Mikrodenetleyici Tabanlı Bilgisayar Kalemi 347-350
  A. Bayük, F. Duran, M. R. Canal N. Topaloğlu  
EAE-74 Chaotic Circuit Design and Analyse of A New Chaotic Attractor 351-355
  İ. Pehlivan, Y. Uyaroğlu  
EAE-75 Stress Level Diagnosis for Automobile Drivers Using Common Vector Approach 356-359
  S. Ergin, G. Dağ, M. B. Gülmezoğlu  
EAE-76 Signal Masking Applications Using Chaotic Circuits 360-364
  İ. Pehlivan, Y. Uyaroğlu, O. Önal  
EAE-77 5-Seviyeli Kaskat Eviricili Elektronik Balast Devresinin MATLAB/Simulink Benzetimi 365-369
  Ü. Budak, S. Tuncer  
EAE-78 Güç Sistemlerinde FACTS Uygulamaları 370-375
  M. M. Ertay, Z. Aydoğmuş  
EAE-79 Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama (OFDM) Sistemlerinde Konvolüsyon Kodlarını Kullanan II. Türden Kod Birleştirmeli Karma SR ARQ Protokolü 376-381
  S. Akkaya, N. Taşpınar  
EAE-80 BJT’li Yükselteç Devrelerinin Analizi için .Net Tabanlı Arayüz Tasarımı 382-387
  A.Sevin, Z.Ekşi, A.Akgül, S.Kaçar  
EAE-81 Güneş Çantası: Çok Amaçlı Şarj Cihazı 388-390
  E. B. Şanlı, M. R. Canal, F. Duran  
EAE-82 Uzaktan İnsan Algılama ve Verilerin İşlenmesi 391-394
  T. Eskikale, T. Kara  
EAE-83 Yazılım Tabanlı İletişim Sistemlerinde Yapay Sinir Ağları ile Demodülasyon 395-400
  M. Önder, A. Akan  
EAE-84 36 kV Vakumlu Kesicilerdeki İzolasyon Testleri ve Testler Sonucunda Karşılaşılan Dizayn Hataları 401-407
  N. Pamuk, Y. Uyaroğlu  
EAE-85 Ultrasonik Motorun Hız Denetimine Frekans ve Faz Farkının Etkilerinin İncelenmesi 408-412
  A. Gencer  
EAE-86 Tigan(T) Kaotik Sisteminin Elektronik Devre Gerçeklemesi ve Senkronizasyon Uygulaması 413-418
  İ. Pehlivan, Y. Uyaroğlu, A. R. Gün, A. Taşkıran  
EAE-87 Explanation of Hysteresis Curve of  a Flux-dependent Memcapacitor (Memory-capacitor) Using Taylor Series and Parametric Functions 419-422
  E. Karakulak, R. Mutlu  
EAE-88 Sayısal İşaret İşlemciler İçin Gömülü Sistem Deney Seti Tasarımı 423-428
  F. Demir, F. Duran  
EAE-89 Uzay Vektör PWM Anahtarlamalı Üç-Seviyeli H-Köprü İnverter Tabanlı D-STATKOM 429-435
  E. Deniz, R.Coteli, S. Tuncer, B.Dandil, M. T. Gencoglu  
EAE-90 Analyzing the Effects of Different Distance Measures on Recognition Performance of 2DPCA 436-438
  Ü. Ç. Turhal  
EAE-91 Elektromanyetik Öğreniminde Etkileşimli Destek: Görsel Elektromanyetik 439-442
  S. Kurtuldu, F. Vatansever  
EAE-92 Design of Fuzzy Logic Based Motor Protection System 443-447
  O. Uyar, M. Çunkaş  
EAE-93 SPWM ve SVPWM Kullanan Üç-Seviyeli H-Köprü İnverter ile Beslenen Asenkron Motor Sürücülerinin Karşılaştırılması 448-454
  E. Deniz, Ö. Aydoğmuş  
EAE-94 Biyometrik Sistemler ve El Tabanlı Biyometrik Tanıma Karakteristikleri 455-460
  B. Ergen, A. Çalışkan  
EAE-96 Paralel Aktif Güç Filtresinin Denetimi İçin Farklı Referans İşaret Çıkarma Yöntemlerinin İncelenmesi 461-466
  R.Çöteli, F.Uçar, B.Dandil, ve F. Ata  
EAE-97 Yapay Sinir Ağları ile Fırçasız Doğru Akım Motorların Modellenmesi için Web Tabanlı bir Eğitim Aracının Geliştirilmesi 467-469
  A. Tekin, C. Bal  
EAE-98 Modeling and Simulation of Sensorless Speed Control of Chopper Fed DC Motor Drive 470-474
  H. Guldemir  
EAE-99 Modeling and Sliding Mode Control of Dc-Dc Buck-Boost Converter 475-480
  H. Guldemir  
EAE-100 Hava Kanalı Debi Kontrolü için Sistem Tasarımı 481-483
  A. Altınörs, M. Kaya