KİŞİSEL BİLGİLER :


 
 Adı ve Soyadı  :   Ayhan SERTTAŞ
 Ünvanı :   İç Denetçi - Birim Yöneticisi
 Foreign Lang. / Yabanci Dil :   Fransızca
 Phone / Telefon :   0 424 - 237 00 00 / 3091
 Fax / Faks :   
 E-Mail / E-posta :   aserttas@firat.edu.tr
Web Adresi  :  http://ayhanserttas.tr.gg/
 Daha Önce Görev Yaptığı Kurum  : 
Maliye Bakanlığı
Bachelor Degree / Lisans :  Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1989 
MA/ Yüksek Lisans :  
Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri A.B.D.
 Devam Ediyor
 
 PUBLİCATİONS / YAYINLARI  : 
1- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “Kamu Zararında Sorumluluk, Tespit, Tebliğ ve Takip İşlemleri” Dergiden Dergisi, Sayı: 14, S. 85-89, 2007
2- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Sorumlu Tutulacak Görevli ve Yetkililerin Belirlenmesi Hakkındaki Sayıştay Genel Kurul Kararıyla İlgili Açıklamalar” Bilgiden Dergisi, Sayı: 23, S.33-40, 2007
3- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğiyle İlgili Açıklamalar” Bilgiden Dergisi, Aralık 2008, Sayı: 38, S. 39-43, 2008
4- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Gereği Kamu İdarelerince Yapılması Gerekenler” Dergiden Dergisi, Ağustos-Eylül 2008, Sayı: 26, S. 75-79, 2008
5- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “Kamu İhale Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Açıklamalar” Bilgiden Dergisi, Sayı: 33, S.32-34, 2008
6- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “Avrupa Birliği Projeleri ile Bu projeler Karşılığında Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Açıklamalar- 1” Bilgiden Dergisi, Sayı: 30, S.32-39, 2008
7- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “Avrupa Birliği Projeleri ile Bu projeler Karşılığında Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Açıklamalar-2” Bilgiden Dergisi, Sayı: 31, S.70-76, 2008
8- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “Avrupa Birliği Projeleri ile Bu projeler Karşılığında Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Açıklamalar-3” Bilgiden Dergisi, Sayı: 32, S.55-61, 2008
9- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları ve Özellikli Durumlar” Dergiden Dergisi, Mayıs-Haziran 2008, Sayı: 23, S. 55-61, 2008
10- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “5018 Sayılı Kanun Kapsamında İç Denetim Müessesesi” Dergiden Dergisi, Kasım-Aralık 2009, Sayı: 41, S. 83-86, 2009
11- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulama Hataları” Dergiden Dergisi, Ekim-Kasım 2009, Sayı: 40, S. 77-86, 2009
12- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetim Taslağındaki 323 Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabi Üzerine Açıklamalar ” Dergiden Dergisi, Eylül-Ekim 2009, Sayı: 39, S. 73-76, 2009
13- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre 'Sorumluluk ve Görevliler' İle İlgili Açıklamalar ” Dergiden Dergisi, Ağustos-Eylül 2009, Sayı: 38, S. 55-59, 2009
14- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlanması ” Dergiden Dergisi, Haziran-Temmuz 2009, Sayı: 36, S. 49-54, 2009
15- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “Yükseköğretim Kurumlarında Bilimsel Araştırma Projelerinin Uygulanması Hakkında Açıklamalar -1-” Dergiden Dergisi, Mayıs-Haziran 2009, Sayı: 35, S. 62-69, 2009
16- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “Taşınır Mal Yönetmeliğinde Öncelik Sırasına Göre Yapılması Gereken İslerle İlgili Açıklamalar” Dergiden Dergisi, Nisan-Mayıs 2009, Sayı: 34, S. 66-69, 2009
17- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “325 - Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabi Hakkında Açıklamalar” Dergiden Dergisi, Mart-Nisan 2009, Sayı: 33, S. 84-89, 2009
18- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “Tedavi Katılım Paylarının Uygulanması ve Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Açıklamalar” Dergiden Dergisi, Ocak-Şubat 2009, Sayı: 31, S. 85-90, 2009
19- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesi Gereği Doğrudan Temin Süreci ” Dergiden Dergisi, Ocak-Şubat 2010, Sayı: 43, S. 126-132, 2010
20- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Açısından Sıhhi İzin Kavramı ve Özellikleri ” Dergiden Dergisi, Şubat-Mart 2010, Sayı: 44, S. 68-76, 2010
21- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikteki 'İç Kontrol Güvence Beyanının' İzahı ” Dergiden Dergisi, Mayıs-Haziran 2010, Sayı: 47, S. 69-74, 2010
22- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “Doğrudan Temin Uygulamasında Kurumlarca Yapılabilecek Hatalar” Bilgiden Dergisi, Haziran 2010, Sayı: 56, S. 18-24, 2010
23- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “Gelişemeyen Kurumlar İçin Çözüm Önerisi Olarak 'İç Kontrol Sistemi'” Dergiden Dergisi, Eylül-Ekim 2010, Sayı: 51, S. 85-90, 2010
24- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “Kurumlarında "Şef" Kadrosunda Bulunanlardan, Daha Önce Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Kadrosunda Bulunmuş Olup, Aynı Görevi Yapmaya Devam Edenlerin, Yan Ödeme Puanları ” Dergiden Dergisi, Şubat-Mart 2011, Sayı: 56, S. 94-102, 2011
25- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), “Birden Fazla Üniversitede Ders Veren Öğretim Üyelerinin Aldıkları Ücretlerin, Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi ” Dergiden Dergisi, Mayıs-Haziran 2011, Sayı: 59, S. 95-101, 2011
   
   
KATILDIĞI SEMİNER, MESLEK İÇİ EĞİTİM VE KONFERANSLAR  : 
1- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), İç Denetim Koordinasyon Kurulunca düzenlenen “Birincil Eğitim” 2007 - ANKARA
2- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), İç Denetim Koordinasyon Kurulunca düzenlenen “İkincil (Mevzuat) Eğitim ” 2007 - İSTANBUL
3- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), Kamu İç Denetçileri Derneği’nce düzenlenen “Mali yönetim, mali kontrol, risk değerlendirme yöntemleri, denetim türleri ve teknikleri, denetimde raporlama” konulu seminer.” 2008 - ANKARA
4- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), DELOITTE tarafından yapılan “Kamu sektöründe iç kontrol ve iç denetim” konulu seminer.” 2008 - ANKARA
5- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), RSM Bentley Jennison tarafından yapılan “İç Denetçiler İçin Uygulamalı İç Denetim” konulu Eğitim.” 2009 - ANKARA
6- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), İç Denetim Koordinasyon Kurulunca düzenlenen “Pilot İç Denetim Uygulama Sonuçları Paylaşım Semineri” 2010 - ANKARA
7- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), İç Denetim Koordinasyon Kurulunca düzenlenen “İç Denetçi Eğitim Programı Semineri ” 2010 - Çolaklı/Manavgat/ANTALYA
8- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve Dünya Bankası Tarafından Ortaklasa düzenlenen “Modern Kamu Yönetiminde İç Denetim Fonksiyonunun Rolü” Konulu Uluslararası Konferans. 2010 - ANKARA
9- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), Fırat Üniversitesi tarafından düzenlenen, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Atilla Eriş'in konuşmacı olarak katıldığı “Bologna Süreci ve Üniversitelerin Sorunları” Konulu Konferans. 2010 - ELAZIĞ
10- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), Kamu İç Denetçileri Derneği’nce düzenlenen "Kamu Alımlarına İlişkin Uygulamalı İç Denetim" konusunda “Denetim Türleri ve Teknikleri ” Eğitimi. 2011 - ANKARA
11- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), Maliye Bakanlığı ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından ortaklaşa düzenlenen " İç Denetim İyi Uygulama Örneklerinin Paylaşımı" konusunda Eğitim. 2011 – Kemer/ANTALYA
12- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunun katkılarıyla Avrupa Birliği Bakanlığı ve OECD-SIGMA tarafından ortaklaşa düzenlenen " Kamu Sektöründe İç Denetim ve Dış Denetim İşbirliği Konferansı ", 2011 – ANKARA
13- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen " İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Tanıtım Toplantısı ", 2012 – AFYON
14- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), Maliye Bakanlığı ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından ortaklaşa düzenlenen, " Kamu İç Denetçileri Eğitim Programı ", 2012 – ANTALYA
15- Ayhan SERTTAŞ (İç Denetçi), Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Medya ve İletişim Kulübünün organize ettiği, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyzullah Eroğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı " Algılama Yönetimi ve Psikolojik Savaş " Konulu Konferans, 2012 – ELAZIĞ
   

 

 

 

 
,