TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜNDE YAPTIRILAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ


Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Yunus
Tezi hazırlayanın soyadı : AKÇA
Tezin adı : Kur’an da Mühlet-Helak İlişkisi
Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2001
Cilt ve sayfa sayısı : 139 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr. H.Mehmet SOYSALDI

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Esra
Tezi hazırlayanın soyadı : AKÇA
Tezin adı : Kur’an’da Adı Geçen Ancak Peygamber Olup, Olmadığı İhtilaflı Olan Kişiler

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2003
Cilt ve sayfa sayısı : 109 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.H.Mehmet SOYSALDI

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) : 5
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Enes
Tezi hazırlayanın soyadı : ERDİM
Tezin adı : İslam Öncesi Evlilik Kurumuna Kur’an’ın Yaklaşımı

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2003
Cilt ve sayfa sayısı : 110 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.H.Mehmet SOYSALDI

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) : 7
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Yahya
Tezi hazırlayanın soyadı : KARATAŞ
Tezin adı : Kur’an’da Havf v Hüzün Kavramlarının Semantik Analizi

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2003
Cilt ve sayfa sayısı : 106 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.H.Mehmet SOYSALDI

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) : 6
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Eşref
Tezi hazırlayanın soyadı : GÖRGÜLÜ
Tezin adı : İslam Öncesi Boşanma Kurumuna Kur’an’ın Yaklaşımı

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2003
Cilt ve sayfa sayısı : 118 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.H.Mehmet SOYSALDI

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Naim
Tezi hazırlayanın soyadı : DÖNER
Tezin adı : Ahmed-i Ruminin Dakayıkul-Hakayık Adlı Eserinin Tefsir Açısından Tahlili

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2004
Cilt ve sayfa sayısı : 192 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.H.Mehmet SOYSALDI

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Songül
Tezi hazırlayanın soyadı : ŞİMŞEK
Tezin adı : Kur’an’daki Tesbih Kavramının Semantik Analizi

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2004
Cilt ve sayfa sayısı : 80 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.H.Mehmet SOYSALDI

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Abdullah
Tezi hazırlayanın soyadı : ÇALIŞKAN
Tezin adı : Fırat Üniversitesi Öğrencilerinin Dini İnançları Üzerine Bir Alan Araştırması

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2002
Cilt ve sayfa sayısı : 127 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.Temel YEŞİLYURT

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Yasemin
Tezi hazırlayanın soyadı : ÇELOĞLU
Tezin adı : Kelam Açısından Keramet

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2005
Cilt ve sayfa sayısı : 106 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.Temel YEŞİLYURT

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Nusret
Tezi hazırlayanın soyadı : YILDIZ
Tezin adı : İmanın Pratik Tezahürleri

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2003
Cilt ve sayfa sayısı : 108 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr.Temel YEŞİLYURT

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Yasin
Tezi hazırlayanın soyadı : DOĞRU
Tezin adı : İslam Kelamında Bid’at Kavramı

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2004
Cilt ve sayfa sayısı : 93 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.Temel YEŞİLYURT

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :

=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Veysel
Tezi hazırlayanın soyadı : ÖZDEMİR
Tezin adı : Hz.İbrahim ile İlgili Rivayetler

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2002
Cilt ve sayfa sayısı : 129 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr.Veli ATMACA

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) : 1
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Resul
Tezi hazırlayanın soyadı : ÇEBİ
Tezin adı : Hadisleri Bakımından Fütüvvetnameler ve Muhammed b.Hüseyin er-Redavi’nin Fütüvvetname-i Kebir Adlı Eserenideki Hadislerin Tahrici ve Tahlili

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2002
Cilt ve sayfa sayısı : 71 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr.Veli ATMACA

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) : 2
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Ümran
Tezi hazırlayanın soyadı : DENİZ
Tezin adı : T.C.Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Yayınladığı Hutbelerdeki Hadislerin Tahrici ve Tahlili (1995-2000 Yılları)

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2002
Cilt ve sayfa sayısı : 101 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr.Veli ATMACA

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) : 3
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Ekrem
Tezi hazırlayanın soyadı : YÜCEL
Tezin adı : Kutsal Metinlerde ve Rivayetlerde Hz.Süleyman

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2003
Cilt ve sayfa sayısı : 122 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr.Veli ATMACA

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Kürşat
Tezi hazırlayanın soyadı : YAĞBASAN
Tezin adı : Hz.İsa İle İlgili Rivayetlerin Tesbiti ve Değerlendirilmesi

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2004
Cilt ve sayfa sayısı :
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr.Veli ATMACA

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Sadık
Tezi hazırlayanın soyadı : KOÇ
Tezin adı : Bedel ve Atf-ı Beyan’ın Arap Gramerindeki Yeri ve Mukayesesi

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2002
Cilt ve sayfa sayısı : 104 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr.Tahsin DELİÇAY

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) : 12
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Fatih
Tezi hazırlayanın soyadı : KIVIK
Tezin adı : Arap Dilinde Övgü ve Yergi

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2003
Cilt ve sayfa sayısı : Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr.Tahsin DELİÇAY

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Mehmet Ali
Tezi hazırlayanın soyadı : SEZER
Tezin adı : Arap Gramerinde Teki’d

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2003
Cilt ve sayfa sayısı : 90 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr.Tahsin DELİÇAY

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) : 13
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Kadriye
Tezi hazırlayanın soyadı : ÇALIŞKAN
Tezin adı : İslam Hukukunda Hadlerde Gözetilen Maslahatlar

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2003
Cilt ve sayfa sayısı : 141 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr.İsmail KÖKSAL

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Sefa
Tezi hazırlayanın soyadı : ATİK
Tezin adı : Kulluktaki Denge Unsuru Olarak Azimet ve Ruhsat İlişkisi

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2003
Cilt ve sayfa sayısı : 144 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr.İsmail KÖKSAL

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) : 8
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Nizamettin
Tezi hazırlayanın soyadı : ERGÜVEN
Tezin adı : Ehl-i Sünnet Usulündeki Kıyasla Şii Caferilerdeki Aklın Mukayesesi

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD İslam Hukuku Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2004
Cilt ve sayfa sayısı : 93 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr.İsmail KÖKSAL

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :

=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Mehmet
Tezi hazırlayanın soyadı : ÖZTÜRK
Tezin adı : İslam Hukuku Açısından Grev Hakkı

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD İslam Hukuku Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2004
Cilt ve sayfa sayısı : 117 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr.İsmail KÖKSAL

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :

=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Hanifi
Tezi hazırlayanın soyadı : İNCE
Tezin adı : Nübüvvetin Şia’daki İmamet Anlayışına Etkisi

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2003
Cilt ve sayfa sayısı : 84 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr.Selim ÖZARSLAN

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) : 1
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Resul
Tezi hazırlayanın soyadı : KARAKAYA
Tezin adı : Adudu’d-Din el-İci’nin Hayatı Eserleri ve Kelami Görüşleri

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2003
Cilt ve sayfa sayısı : 106 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr.Selim ÖZARSLAN

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) : 2
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Metin
Tezi hazırlayanın soyadı : ASLAN
Tezin adı : Nureddin Es-Sabüninin Hayatı Eserleri ve Kelami Görüşleri

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2004
Cilt ve sayfa sayısı : 94 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.Selim ÖZARSLAN

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Mustafa
Tezi hazırlayanın soyadı : GENÇ
Tezin adı : Nübüvvetin İsbatında Mucizenin Rolü

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2004
Cilt ve sayfa sayısı : 89 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.Selim ÖZARSLAN

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :

=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Celal
Tezi hazırlayanın soyadı : BAYDEMİR
Tezin adı : İbn-i Kemal’in Hayatı, Eserleri ve Kader Anlayışı

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2004
Cilt ve sayfa sayısı : 103 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.Selim ÖZARSLAN

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Özden
Tezi hazırlayanın soyadı : KANTER EKİNCİ
Tezin adı : Abdullatif Harputi’nin “Tarih-i İlmi Kelam”Adlı Eseri ve Kelam İlmi Açısından Analizi

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2003
Cilt ve sayfa sayısı : 106 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.Erkan YAR

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) : 3
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Yüksel
Tezi hazırlayanın soyadı : MUTLUEL
Tezin adı : Abdu’lkahir Bağdadi’nin Hayatı, İlmi Kişiliği ve Kelami Görüşleri

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2003
Cilt ve sayfa sayısı : 90 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.Erkan YAR

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Oktay
Tezi hazırlayanın soyadı : DEMİRBAŞ
Tezin adı : Kur’anda Fitne Kavramının Semantik Tahlili

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2004
Cilt ve sayfa sayısı : 112 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr.Gıyasettin ARSLAN

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Hakan
Tezi hazırlayanın soyadı : AKGÜL
Tezin adı : Arap Dilinde İzâfe

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2005
Cilt ve sayfa sayısı : 52 Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr.Gıyasettin ARSLAN

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : İbrahim
Tezi hazırlayanın soyadı : ÖZDEMİR
Tezin adı : Vaz’İlminin Doğuşu,Tarihi Gelişimi ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2005
Cilt ve sayfa sayısı : 171Sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.H.Mehmet SOYSALDI

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Harun
Tezi hazırlayanın soyadı : BULANIK
Tezin adı : Nesefi Tefsirinde İ’cazu’l-Kur’an,

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Tefsir
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2005
Cilt ve sayfa sayısı :
Danışman ünvanı, adı soyadı : Prof.Dr.H.Mehmet SOYSALDI

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Cemil
Tezi hazırlayanın soyadı : ORUÇ
Tezin adı : Kur’an-ı Kerim Açısından İbadetlerin İnsan Davranışına Etkisi

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Tefsir
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2005
Cilt ve sayfa sayısı :
Danışman ünvanı, adı soyadı : Prof.Dr.H.Mehmet SOYSALDI

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Muhammed Bilal
Tezi hazırlayanın soyadı : TOLAN
Tezin adı : Kur’an’da Selam Kavramının Semantik Analizi

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Tefsir
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2006
Cilt ve sayfa sayısı :
Danışman ünvanı, adı soyadı : Prof.Dr.H.Mehmet SOYSALDI

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Tuncay
Tezi hazırlayanın soyadı : TAN
Tezin adı : Kur’an’da İstihza Kavramının Semantik Analizi

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Tefsir
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2007
Cilt ve sayfa sayısı :
Danışman ünvanı, adı soyadı : Prof.Dr.H.Mehmet SOYSALDI

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :

=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Enver
Tezi hazırlayanın soyadı : TÜRKMEN
Tezin adı : Osman Bedruddin Erzurumi’nin “ Gülzar-ı Samini’sinde Bulunan Ayetleri Tasavvufi Yorumların “Ruhu’l-Beyan”adlı Tefsirle Mukayesesi

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Tefsir
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2007
Cilt ve sayfa sayısı :
Danışman ünvanı, adı soyadı : Prof.Dr.H.Mehmet SOYSALDI

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Sinan
Tezi hazırlayanın soyadı : ERDİM
Tezin adı : Ad ve Semud Kavimlerinin Helak Oluşu ile İlgili Rivayetlerin Tesbiti ve Tahrici

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Hadis
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih :
Cilt ve sayfa sayısı :
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr.Veli ATMACA

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : M.Said
Tezi hazırlayanın soyadı : UZUNDAĞ
Tezin adı : Hz.Zekeriyya ve Hz.Yahya İle İlgili Rivayetler

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Hadis
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih :
Cilt ve sayfa sayısı :
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr.Veli ATMACA

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :

=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Nurullah
Tezi hazırlayanın soyadı : AGİTOĞLU
Tezin adı : Hz.Adem İle İlgili Rivayetler

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Hadis
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih :
Cilt ve sayfa sayısı :
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr.Veli ATMACA

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Harun
Tezi hazırlayanın soyadı : ER
Tezin adı : Fetihnameler’de ki Hadislerin Tesbiti ve Tenkidi

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Hadis
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih :
Cilt ve sayfa sayısı :
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr.Veli ATMACA

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Sahip
Tezi hazırlayanın soyadı : AKTAŞ
Tezin adı : Kur’an’da İstifham Üslubu

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Tefsir
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2006
Cilt ve sayfa sayısı : 135 sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.Gıyasettin ARSLAN

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Semiha
Tezi hazırlayanın soyadı : ZORBOZAN
Tezin adı : İslam Fıkhında Hükmü Bildirilmeyen Alan

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD İslam Hukuku
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2006
Cilt ve sayfa sayısı : 123 sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.İsmail KÖKSAL

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : İsmail
Tezi hazırlayanın soyadı : DÖNMEZ
Tezin adı : İbadi Mezhebinin Usulü Fıkıh Kaynakları
Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD İslam Hukuku
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2006
Cilt ve sayfa sayısı :
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.İsmail KÖKSAL

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Murat
Tezi hazırlayanın soyadı : CANPOLAT
Tezin adı : Hukuki Açıdan Sekülerizm ve İslamiyet
Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD İslam Hukuku
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2007
Cilt ve sayfa sayısı :
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.İsmail KÖKSAL

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Hidayet
Tezi hazırlayanın soyadı : DURNA
Tezin adı : Hukuki Açıdan Tevrat ve Kur’an Hükümlerinin Mukayesesi
Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD İslam Hukuku
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih :
Cilt ve sayfa sayısı :
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.İsmail KÖKSAL

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :

=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Ebru
Tezi hazırlayanın soyadı : TÜRKMAN
Tezin adı : Kelamda günah Musibet İlişkisi
Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Kelam
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2006
Cilt ve sayfa sayısı : 75 sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.Selim ÖZARSLAN

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Mehmet
Tezi hazırlayanın soyadı : ŞAŞA
Tezin adı : Kur’an-ı Kerim’de İsbat-ı Vacib Delillerinin Akliliği Meselesi
Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Kelam
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2006
Cilt ve sayfa sayısı :
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.Selim ÖZARSLAN

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Osman
Tezi hazırlayanın soyadı : TAYLAN
Tezin adı : Ömer Nasuhi Bilmen ve Kelami Görüşleri
Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Kelam
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2005
Cilt ve sayfa sayısı : 90 sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.Temel YEŞİLYURT

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Semra
Tezi hazırlayanın soyadı : YAZICI
Tezin adı : Kelamda Aklın Konumu ve Sınırı
Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Kelam
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2007
Cilt ve sayfa sayısı : 89 sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.Temel YEŞİLYURT

Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Abdulbaki
Tezi hazırlayanın soyadı : GÜNEŞ
Tezin adı : Ayet ve Ayet Bütünlüğü
Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Tefsir
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2005
Cilt ve sayfa sayısı :
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr.Gıyasettin ARSLAN
Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Halime
Tezi hazırlayanın soyadı : KARABULUT
Tezin adı : Kur’an’da Fazl Kavramı
Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Tefsir
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2006
Cilt ve sayfa sayısı :
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.Gıyasettin ARSLAN
Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Hülya
Tezi hazırlayanın soyadı : ÖZTEKİN
Tezin adı : Kur’an’da Rea Fiilinin Geçtiği Yerler
Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Tefsir
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2007
Cilt ve sayfa sayısı : 79+VIII sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.Gıyasettin ARSLAN
Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Mine
Tezi hazırlayanın soyadı : GÜRHAN
Tezin adı : Tanrıbilim Açısından Tekfir
Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Kelam
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2006
Cilt ve sayfa sayısı : 117 sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr.Erkan YAR
Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Abdullah
Tezi hazırlayanın soyadı : HACİBEKİROĞLU
Tezin adı : İBN HALDUN’UN KELAMCILIĞI
Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Kelam
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2008
Cilt ve sayfa sayısı : 111 sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Prof.Dr.Temel YEŞİLYURT
Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Yusuf
Tezi hazırlayanın soyadı : ELMAS
Tezin adı : Hizbu’t-Tahrir ve Ercümend Özkan’ın Siyasi-Dini Görüşleri
Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD İslam Mezhepleri Tarihi
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2008
Cilt ve sayfa sayısı : 209 sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr. Ahmet BAĞLIOĞLU
Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Mehmet
Tezi hazırlayanın soyadı : ASLANTAŞ
Tezin adı : İslam Fıkhı’na Göre Adli Tıp Verilerinin Karine Değeri
Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD İslam Hukuku
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2008
Cilt ve sayfa sayısı : XI + 145 sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr. İsmail KÖKSAL
Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Tuba
Tezi hazırlayanın soyadı : ERDEM
Tezin adı : İsmail Gaspıralının Dini ve Siyasi Görüşleri
Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD İslam Mezhepleri Tarihi
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2008
Cilt ve sayfa sayısı : Tez Devam Ediyor
Danışman ünvanı, adı soyadı :Yrd. Doç.Dr. Ahmet BAĞLIOĞLU
Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Kenan
Tezi hazırlayanın soyadı : ŞEKER
Tezin adı : Gazali’de Siyaset Düşüncesi
Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Kelam
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2008
Cilt ve sayfa sayısı : 85 sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Prof.Dr. Erkan YAR
Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Mustafa
Tezi hazırlayanın soyadı : ÇİÇEK
Tezin adı : İslam Kelamında Cennet ve Cehennem
Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Kelam
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2008
Cilt ve sayfa sayısı : 94 sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr. Selim ÖZARSLAN
Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Fatma
Tezi hazırlayanın soyadı : DAĞ
Tezin adı : Kelam Problemlerinin Bilgi Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Kelam
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih : 2008
Cilt ve sayfa sayısı : 74 sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Prof.Dr. Erkan YAR
Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Tuncay
Tezi hazırlayanın soyadı :TAN
Tezin adı : Kur’an’da İstihza Kavramının Semantik Analizi

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Kelam
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih :2008
Cilt ve sayfa sayısı : 80 sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç.Dr. Gıyasettin ARSLAN
Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı :İbrahim
Tezi hazırlayanın soyadı :SAYLAN
Tezin adı : Yusuf Şükrü Harputi ve Eserlerinin Hadis Açısından Değeri.

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Hadis
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih :2008
Cilt ve sayfa sayısı : 172+11
Danışman ünvanı, adı soyadı :Yrd. Doç.Dr. Veli ATMACA
Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Kenan
Tezi hazırlayanın soyadı : GİLGİL
Tezin adı : İmam Maturidi ve Nübüvvet Anlayışı

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Kelam
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih :2008
Cilt ve sayfa sayısı : 99+VIII sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç..Dr Selim ÖZARSLAN
Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Hidayet
Tezi hazırlayanın soyadı : GEZE
Tezin adı : Kur’an-ı Kerim’de Kizb ( Yalan) Kavramı .

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Tefsir
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih :2008
Cilt ve sayfa sayısı : 71 sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç..Dr Gıyasettin ARSLAN
Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Abdullah
Tezi hazırlayanın soyadı : KAVALCIOĞLU
Tezin adı : Zeydiyye Mezhebinin Usul-ü Fıkıh Kaynakları

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD İslam Hukuku
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih :2008
Cilt ve sayfa sayısı : 104 sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç..Dr İsmail KÖKSAL
Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================
Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Suna
Tezi hazırlayanın soyadı : ŞEKER
Tezin adı : Kur’an-ı Kerim’de Hak Kavramı

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Tefsir
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih :2008
Cilt ve sayfa sayısı : 78 sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç..Dr.Gıyasettin ARSLAN
Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Nafi
Tezi hazırlayanın soyadı : UYSAL
Tezin adı : Dini Bir Kavram Olarak Bereketin Mahiyeti

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Kelam
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih :2008
Cilt ve sayfa sayısı : 103 sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç..Dr.Selim ÖZARSLAN
Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Nahide
Tezi hazırlayanın soyadı : KARAGÖZ
Tezin adı : Kur’an-ı Kerim’de Alem Kavramı

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Tefsir
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih :2008
Cilt ve sayfa sayısı : 49 sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç..Dr.Gıyasettin ARSLAN
Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Nesibe
Tezi hazırlayanın soyadı : KAZAK
Tezin adı : Huzeyfe b. Yeman ve Peygamber Efendimizden Öğrendiği Özel Bilgilerle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Hadis
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih :2008
Cilt ve sayfa sayısı : 114+VII sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı :Yrd. Doç..Dr.Veli ATMACA
Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Abdullah Oğuz
Tezi hazırlayanın soyadı : SEKİ
Tezin adı : Hadislerde Çevre Bilinci

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD Hadis
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih :2008
Cilt ve sayfa sayısı : Tez Devam Ediyor
Danışman ünvanı, adı soyadı :Yrd. Doç..Dr.Veli ATMACA
Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı : Hüseyin
Tezi hazırlayanın soyadı : PARMAK
Tezin adı : İslam Fıkhında İbadet alanında İttifak edilen Konular

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD İslam Hukuku
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih :2008
Cilt ve sayfa sayısı : Tez Devam Ediyor
Danışman ünvanı, adı soyadı : Doç..Dr.İsmail KÖKSAL
Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :
=================================================================================

Tezin türü (Doktora-Yüksek Lisans gibi) : Yüksek Lisans
Tezi hazırlayanın adı :Hasan
Tezi hazırlayanın soyadı : KAYA
Tezin adı : Mehmet Akif ERSOY’un Dini ve Siyasi Fikirleri

Üniversite adı : Fırat Üniversitesi
Enstitü adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı ve Bilim Dalı adı : Temel İslam Bilimleri ABD İslam Mezhepleri Tarihi
Tezin yapıldığı yer : ELAZIĞ
Tezin yapıldığı tarih :2009
Cilt ve sayfa sayısı : 99 sayfa
Danışman ünvanı, adı soyadı : Yrd.Doç.Dr. Ahmet BAĞLIOĞLU
Konu başlığı veya başlıkları :
Kütüphanedeki yer numarası (Demirbaş no) :

=================================================================================