SAAT BY LİSE TERK

ÜNİVERSİTEMİZİN SESİ RADYO FIRAT 89.2 FREKANSINDA YAYINA BAŞLAMIŞTIR.

DUYURULAR

 

BASIN MİLLETİN MÜŞTEREK SESİDİR.    Mustafa Kemal ATATÜRK
 
GENEL BİLGİLER

RADYO,TV ve SİNEMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ


            

1 SINIF GÜZ

            SOS 101 SOSYOLOJİ

Ders, bu bilim dalının nasıl ortaya çıktığını, sosyolojinin ilgilendiği nesne konusundaki yaklaşımlarını ve toplum olaylarına ilişkin önerilerini kapsamaktadır. 20. yy’ın başında egemen içebakışçılığa tepki olarak gelişen davranış bilimleri bu dersin diğer kısmını oluşturmaktadır. Bu ders kapsamında davranış bilimlerinin temel aldığı çevreci konum ve bireyci yaklaşım ele alınacak ve değerlendirilecektir.

 

            RTV 121 İLETİŞİM BİLİMİ – I

İletişim Bilimi dersinin bu ilk kısmında, öğrencilere, genel iletişim kuramı çerçevesinde “İletişimin Biçimi”ni vermek ana amacı güdülmektedir. Bu bağlamda, kişilerarası iletişim modelleri üzerinde de durulmakta ve bu kapsamda; sözlü ve sözsüz iletişim anlatılmaktadır. Ayrıca ders kapsamında kitle iletişim kuramlarının temel ilkeleri verilerek; bu kuramların toplum açısından önemi ve toplumla ilişkisi anlatılır.

 

RTV 101 HUKUK (HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI)
            Hukuka giriş dersi, hukukla ilgili derslerin ilk basamağını teşkil etmektedir. Bu derste; Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, Hak Kavramı, Çeşitli Açılardan Sorumluluk, Hukuk Kurallarının Türleri vs. gibi temel başlıklar etrafında bilgiler verilmektedir.

 

RTV 141 SİNEMATOGRAFİ

Sinema bilimi hakkında temel kavramlar anlatılarak teorik bilgiler ve yöntembilimsel düşünceler geniş bir açıyla anlatılır. Sinemanın görsel-işitsel temel kavramlarını teorik ve uygulamalı olarak anlatmak ve öğrencilerde diğer alan dersleri için bir altyapı oluşturmak amacı taşır. Bu kavramların yanı sıra, sinemada yapım süreci, çekim öncesi, çekim, çekim sonrası, düşünce/yazım sürecinin işleyişi, yapım sürecinde ekip ve işbölümü, çekim sonrası sürecinin işleyişi (kurgunun nedeni, mantığı ve işlemler) ders sürecinde verilir.

 

            RTV 103 EKONOMİ

Ders üç aşamada işlenir. İlk aşamada “Mikro Ekonomiye” dair önemli ilkeler kısaca aktarılır. İkinci aşamada daha kapsamlı olarak “Makro Ekonomiye” dair genel bilgiler verilir. Dersin üçüncü ve son aşamasında “Türkiye Ekonomisi” alanında bilgiler verilir. İktisat bilimi ve ekonomi; iktisadi analiz araçları; talep, arz ve piyasa; fiyat ve gelirin talep ve arz miktarları üzerindeki etkileri; karma ekonomide devlet; tüketici teorisi; üretim ve maliyetler; tam rekabet ve tekel; piyasa yapıları ve eksik rekabet; makro iktisada giriş ve ulusal gelir; ulusal gelirin belirlenmesi; toplam talep ve toplam arz; para ve bankacılık; merkez bankacılığı ve para sistemi; enflasyon ve eksik istihdam; açık ekonomi makro ekonomi; uluslararası para sistemi; uluslararası ticaret; Avrupa Birliği; iktisadi büyüme konuları dersin içeriğini oluşturur.

 

1.SINIF BAHAR

 

 

            RTV 102 PSİKOLOJİ

Psikolojinin alt dalları, psikolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkileri, davranışların gelişimi, biyolojik ve gelişimsel süreçler, öğrenme, hatırlama ve düşünme, algılama ve bilinç, motivasyon, güdülenme duygu ve heyecan, kişilik ve bireysellik, dil ve iletişim, çatışma, uyum ve savunma mekanizmaları dersin içeriğini oluşturur.

 

            RTV 122 İLETİŞİM BİLİMİ - II

 Kitle iletişimiyle ilgili genel teorilerin ele alındığı derstir. Kaynak, alıcı, araç ve kanal öğeleri ile modellere bağlı olarak öngörülen diğer unsurlar arasında dünden-bugüne dile getirilmiş olan kitle iletişim teorileri incelenir ve bu modellerin günümüz iletişim sorunlarına yansımaları değerlendirilir.

 

            RTV 112 TELEVİZYON YAYINLARINDA KULLANILAN BİLGİSAYAR    PROGRAMLARI

Bu ders kapsamında, non-linear (Doğrusal olmayan) sistemlerin linear (Doğrusal) kurgu sistemlerinden farkları ve avantajları anlatılır. Doğrusal olmayan kurgu sistemlerinde kullanılabilecek ses (Adobe Audititon), görüntü (Adobe Premiere, Edius, After Effects, Fusion) ve resim (Adobe Photoshop) işlem programlarının temel bilgileri uygulamalı olarak aktarılır.

 

RTV 142 SİNEMA TARİHİ  (TÜRK VE DÜNYA SİNEMASI)

Türk ve dünya sinemasının doğuşu ve bugüne değin gösterdiği gelişme, film, yönetmen ve oyuncu bazında, kronolojik olarak verilir.

 

            RTV 104 SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK

İstatistiğin temel kavramları, frekans dağılımları,  frekans dağılımlarının tablo ve grafikle gösterilmesi, betimlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri, olasılık, standart puanlar ve çapraz tablolar, kuramsal temellere inilmeksizin yalın ve anlaşılır formüllerle anlatılır.

 

            RTV 132 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIMI

Bu dersin içeriğini, iletişim öğrencilerine iletişim endüstrisinde kullanılan bazı yazılımların tanıtılması oluşturur. Ayrıca, bu yazılımlar kullanılarak, öğrencilere bilgisayar destekli tasarım teknikleri de öğretilir. Ders içeriğinde Adobe Photoshop ile grafik tasarımı ve Page Maker programıyla da mizanpaj teknikleri anlatılır.

 

            RTV 134 FOTOĞRAFÇILIK

         Teknik fotoğraf bilgileri (ışık, renk, film, makine v.b) çok yönlü olarak anlatılıp,  öğrencilere sanatsal bakış açısı kazandıracak örnekler gösterilerek, fotoğrafın çeşitli amaçlarla kullanımı fotoğrafçılık türleri uygulamalı olarak aktarılacaktır

.


 

ANAMENÜ

Anasayfa
Genel Bilgiler
Bölümler
Yönetim
Akademik Kadro
İdari Kadro
Öğretim Programı
İletişim
Fırat Tv Canlı Yayın
Radyo Fırat Canlı Yayın

İletişim Fakültesi Tanıtım Kitapçığı

89.2 Radyo Fırat

DERSLER

1. Sınıf Dersleri
2. Sınıf Dersleri
3. Sınıf Dersleri
4. Sınıf Dersleri

LİNKLER

Fırat Üniversitesi
İletisim Fakülteleri
Üniversiteler
 
Akademik Personel Arama Kütüphane Otomasyonu Öğrenci İşleri Otomasyonu İstek Takip Otomasyonu Telefon Rehberi Bilgi Edinme Birimi

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, ELAZIĞ- Türkiye /  Tel:  0 424 237  00 80   Faks:0 424 237  00 80 
Tasarım ve Kodlama: Kemal AĞCA © 2007