SAAT BY LİSE TERK

ÜNİVERSİTEMİZİN SESİ RADYO FIRAT 89.2 FREKANSINDA YAYINA BAŞLAMIŞTIR.

DUYURULAR

 

BASIN MİLLETİN MÜŞTEREK SESİDİR.    Mustafa Kemal ATATÜRK
 
GENEL BİLGİLER

RADYO,TV ve SİNEMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ


            

IV SINIF GÜZ

RTV 401 SİYASAL   DÜŞÜNCELER VE  REJİMLER

           
Bu ders kapsamında siyaset biliminin gelişimi ve siyasi düşünce tarihi incelenerek öğrencilere genel bir bilgi verilmektedir. Bu çerçevede; siyaset ve rejim kavramları genel olarak irdelendikten sonra, pozitivizim ve determinizm gibi siyasal düşünceleri etkileyen akımlar, teolojik anlayışlardaki siyasi yaklaşımlar incelenecektir. Siyasal düşünce ve rejim anlayışlarına etki eden Aristoles, Machiavelli, Nietsche, Schopenhauer,, Marks, Weber, Bismarck ve Hitler gibi kişilikler de bu ders kapsamında ele alınarak, çağdaş siyasal akımların temel felsefeleri öğrencilere aktarılacaktır.

 

            RTV 411 BELGESEL YAPIM

Ders belgesel sinemanın kendine özgü üretim ve alımlama biçimini tanımlamaktadır. Belgesel sinemanın tarihsel, toplumsal ve siyasal çerçevesi incelenir. Belgesel yapımı, yapımcının ve yönetmenin işlevi, belgesel yapımında görsellik, ses ve uygulama, sosyal gerçeklik, propaganda, sanat ve belgesel ilişkisi incelenerek, Türkiye'de ve dünyada belgesel filmin gelişimi tartışılır. Derste, ses, imge, nesnellik, gerçeklik ve temsil gibi sorunlar değerlendirilir, geleneksel ve alternatif belgesel sinema örnekleri izlenir ve analiz edilir. Öğrenciler belgesel film yapımına yönlendirilir.

 

            RTV 403 FİLM MÜZİĞİ

İletişim sürecinde sanatın ve müziğin yeri; önemi; tanımı ve işlevleri; film müziğinin öyküsü: sessiz filmden sesli filme geçiş ve gelişmeler; müziğin senaryoda kullanımı ve işlevleri; çizgi film (animasyon) müziği; sahne sanatlarında müziğin kullanımı; reklam müziklerinin televizyon ve radyoda kullanımı ve işlevlerinin tanımı; müzik yönetmenin televizyon ve radyodaki işlevleri; müziğin kimi yazınsal metinlerle eleştirilmesi ve kullanımı; müziğin slayt, resim ve fotoğrafla eşleştirme uygulamaları; ses efektlerinin tanım ve kullanımı; ses özellikleri ve kullanımı dersin içeriğini oluşturur

 

            RTV 405 DRAMATURJİ

Temel dramaturjik kavramlar öğretilerek, öyküleme teknikleri hakkında bilgi verilir.  Sinemada geleneksel, epik – diyalektik ve çağdaş anlatı türlerinin belli başlı ayırt edici özellikleri tanıtılır. Dram sanatının temel terimleri ve özellikleri; dram sanatı geleneği ve örnekleri, temel dramatik yapı ve biçim çözümlemeleri; temel dramatik yaklaşımlar; dramaturjik çözümleme ve çözümleme yöntemleri, film ve senaryo çözümlemeleri; senaryo ve kaynak metin çalışmaları; dramaturjik sorunların çözümlenmesi dersin içeriğini oluşturacaktır.

 

            RTV 441 ÇAĞDAŞ SİNEMA

20. Yüzyılda sanatın tanımı, işlevi ve yazın sanatı ile sinema arasındaki etkileşim; görsel ve yazınsal estetik, şiirde sinematografik dil; yeni roman akımı ve sinema sanatının gelişimi üzerindeki etkisi; film estetiği ve poetika; gerçeküstücü yazın ve sinemada gerçeküstücülük; fenomenolojinin çağdaş yazın ve sinema üzerindeki etkisi gibi konular ele alınarak,  karşılaştırmalı film-edebiyat okumaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

 

IV SINIF BAHAR DÖNEMİ

 

 

            RTV 402 MEZUNİYET PROJESİ

Öğrencilerin seçtikleri belirli bir konu ile ilgili bilgileri kuramsal veya uygulamalı olarak araştırma tekniklerine göre irdeleyip, derlemelerinin yapıldığı derste, öğrencilerin çeşitli araştırma tekniklerini kullanarak seçtikleri konu ile ilgili detaylı bilgi edinmeleri ve bu bilgiyi pekiştirip bilimsel tez yazım tekniği kullanarak ileriye yönelik çalışmalar için altyapı hazırlamaları dersin içeriğini oluşturur.

 

            RTV 404 SUNUCULUK

 Sunuculuk konusunda kuramsal ve uygulamalı bir bilgilendirmeyi hedef almaktadır. Diyalog kurabilmenin yolları ve ortaya çıkabilecek değişik tepkiler, diyalog sırasında izleyici profili çıkarma ve soru sorma, ortaya çıkabilecek acil durumların giderilmesi ve bu durumlara yönelik strateji belirlenmesi, vücut dili kullanımında eller jestler ve mimiklerin yeri; stüdyo bilgileri dahilinde sunucu, kameraman, yönetmen ilişkisi, kamera ve mikrofon hakimiyeti; konuşma yönetimi, açıkoturum, panel ve benzeri konuşmaların yönetimi ve sunucunun giyim, bakım, tavır ve davranışları açısından dikkat etmesi gerekenler dersin içeriğini oluşturur.

 

            RTV 408 KAMUOYU ARAŞTIRMALARI

Kamuoyu nedir, nasıl oluşur? Kamuoyunda belirginleşen kanaatlerin araştırılması ve medyada yansıması, Kanaat önderleri, iki basamaklı akış, kamuoyunun dördüncü kuvvet olarak yorumu, seçim ve kamuoyu araştırmaları arasındaki fark, medyada kamuoyu araştırmalarının sonuçlarının duyurulmasında uyulması gereken kurallar bu dersin içeriğini oluşturur.

 

HİT 402 SİYASAL İLETİŞİM VE PROPAGANDA

Propagandanın sosyo psikolojik temelleri anlatılıp; bu bilgilere ilaveten, son yıllarda bütün dünya da popüler olan siyasal reklamcılık teknikleri ve bunlara ait örnekler anlatılır. Derste, siyasal iletişimin tanımı yapılarak öteki disiplinlerle ilişkisi irdelenerek, dil olgusunun retorik ve siyasal iletişimdeki özellikleri ve propaganda sürecindeki etkisi üzerinde durulacaktır. Ayrıca siyasal iletişimin karakteristikleri tartışılacak, siyasal iktidar-medya ilişkisi üzerinde durulacaktır

 

            RTV 412 VİDEO KLİP

Görüntü ve müzik ilişkisi üzerinde durulacak olan ders; müzik ve görsel sanatlar, sinemada müziğin kullanımı, müzikal filmler, televizyonda müzik ve anlam gibi konuların yanında video klipin sosyal ve politik etkileri, klasik örnekleri ile video klip, müzik-kurgu-renk-açı ve kadraj ilişkilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ele alacaktır.

 

            RTV 400 SİNEMA - TELEVİZYONDA OYUNCULUK YÖNETİMİ

             Bir yapımın başarılı olabilmesi; özellikle, film ve drama programlarında oyunculardan neyin ve nasıl istenildiğinin bilinmesine bağlıdır. Ders kapsamında temel oyunculuk teknikleri, oyuncu yönetimi ve yönlendirilmesinin nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.


 

ANAMENÜ

Anasayfa
Genel Bilgiler
Bölümler
Yönetim
Akademik Kadro
İdari Kadro
Öğretim Programı
İletişim
Fırat Tv Canlı Yayın
Radyo Fırat Canlı Yayın

İletişim Fakültesi Tanıtım Kitapçığı

89.2 Radyo Fırat

DERSLER

1. Sınıf Dersleri
2. Sınıf Dersleri
3. Sınıf Dersleri
4. Sınıf Dersleri

LİNKLER

Fırat Üniversitesi
İletisim Fakülteleri
Üniversiteler
 
Akademik Personel Arama Kütüphane Otomasyonu Öğrenci İşleri Otomasyonu İstek Takip Otomasyonu Telefon Rehberi Bilgi Edinme Birimi

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, ELAZIĞ- Türkiye /  Tel:  0 424 237  00 80   Faks:0 424 237  00 80 
Tasarım ve Kodlama: Kemal AĞCA © 2007