Sınıf Öğretmenliği

Anabilim dalımızın amacı, ülkemizin ihtiyaç duyduğu Sınıf öğretmenlerini yetiştirmektir. 1 yardımcı doçent 1 öğretim görevlisinin görev yaptığı anabilim dalında birinci ve ikinci öğretimde yaklaşık 250 öğrenci öğrenim görmektedir. Anabilim dalı başkanlığı Yrd. Doç. Dr. Mehmet TURAN tarafından yürütülmektedir. Mezun öğrencilerimiz, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarında sınıf öğretmeni olarak görev almaktadırlar.
Ana Bilim Dalımızda okutulan dersler, ilkokuma yazma öğretimi, ilköğretimde drama, hayat bilgisi öğretimi, sosyal bilgiler öğretimi, birleştirilmiş sınıflarda öğretim ile ilgili alan derslerinin yanı sıra sınıf öğretmenliğini etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan eğitim derslerinden oluşmaktadır. Alan derslerine ait uygulamalar sınıf öğretmenliğine ait özel oluşturulmuş bir ilköğretim sınıfında yürütülmektedir. Ana Bilim Dalı öğrencileri öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi dersleri kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında staj yapmaktadırlar.

Design by böte