2004 yılında başlatılan ve iki yılda bir düzenli olarak yapılması planlanan jeokimya sempozyumunun dördüncüsü 26 – 28 Mayıs 2010  tarihleri arasında Fırat Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

       Sempozyumun amacı; ülkemizdeki jeokimya ve jeokimyaya yakın bilim dalları ile ilgili bilgi iletişimini sağlamak, bu alandaki uygulamaları ve bazı sorunların çözümünde yol gösterme görevlerini tanıtmak, jeokimya çalışmalarının niteliğini yükselterek uluslar arası düzeyde bilimsel bir tartışma ortamı yaratmaktır.

       Bu kapsamda düzenleme kurulu olarak jeokimya ve jeokimyaya yakın bilim dallarında çalışanları IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu' na bekliyoruz. 
 
                                                                              Ana Sayfa

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 23119 Elazığ -  TÜRKİYE

Tel: +90 (424) 237 00 00    Fax: +90 (424) 241 12 26