BİLDİRİ ÖZETLERİ YAZIM KURALLARI

  • Bildiri özetleri bir sayfayı aşmayacak şekilde A4 formatında.
  • Boşluklar soldan 4 cm, alttan ve üstten 3 cm ve sağdan 2 cm olmalıdır.
  • Times New Roman  yazım formatında  12 punto ile bir buçuk satır aralığı.
  • Başlıklar ortalanmış ve koyu karakterle yazılmalıdır.
  • Microsoft Word 2000 formatına uyumlu yazılmalıdır.
  • Bildiriyi sunan kişinin adının altı çizilmelidir.
  • Adresler bittikten sonra boşluk bırakılmalıdır.
  • Özetler e-mail ile sempozyum sekreterliğine gönderilebilir.
  • Poster boyutları 90-70 cm olacaktır.
 
 
                                                                              Ana Sayfa

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 23119 Elazığ -  TÜRKİYE

Tel: +90 (424) 237 00 00    Fax: +90 (424) 241 12 26