• Maden Yatakları - Jeokimya
 • Maden Jeolojisi
 • Petrokimya
 • Petroloji
 • Petrojenez
 • İzotop Jeokimyası
 • Hidrojeokimya
 • Çevre Jeokimyası
 • Toprak Jeokimyası
 • Petrol ve Organik Jeokimya
 • Kimyasal Sedimantoloji
 • Bitki Jeokimyası
 
                                                                              Ana Sayfa

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 23119 Elazığ -  TÜRKİYE

Tel: +90 (424) 237 00 00    Fax: +90 (424) 241 12 26